AutoCAD Tutorials

บทเรียนที่ 174. กำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Trotate

กรกฎาคม 21, 2017 0

คำสั่ง Dim ->Trotate เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดมุมให้กับตัวเลขบอกขนาดโดยเฉพาะ ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เริ่มใช้งานเส้นบอกขนาดใหม่ๆ อาจยังกำหน […]AutoLISP Tips

การบันทึกไฟล์ออโตแคดในเวอร์ชั่นที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

กรกฎาคม 22, 2017 0

หากคุณต้องการบันทึกไฟล์ให้สามารถนำไปใช้งานในออโตแตดในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าได้ทันที แนะนำให้คุณใช้คำสั่ง options เลือกแท็บ Open and Save ในกรอบ Save as ใ […]

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์