การบันทึกไฟล์ออโตแคดในเวอร์ชั่นที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการบันทึกไฟล์ให้สามารถนำไปใช้งานในออโตแตดในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าได้ทันที แนะนำให้คุณใช้คำสั่ง options เลือกแท็บ Open and Save ในกรอบ Save as ให้คุณเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ แนะนำให้กำหนดไว้ที่ AutoCAD2007/LT2007 Drawing คาดว่าปัจจุบันคงไม่มีใครใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้แล้ว
การกำหนดรูปแบบการบันทึกไฟล์ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า

การกำหนดรูปแบบการบันทึกไฟล์ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า

ป้ายคำค้นหา