ข้อแตกต่างการเขียนแบบด้วยมือ และ การเขียนแบบด้วยออโตแคด

เพื่อให้คุณได้ทำความเข้าใจในเรื่องการกำหนด สัดส่วนและมาตราส่วน ในการเขียนแบบด้วย AutoCAD ได้ดียิ่งขึ้น เราจะทำการเปรียบเทียบการเขียนแบบด้วยมือ และ การเขียนแบบด้วย AutoCAD ให้คุณดู โปรดพิจารณาข้อแตกต่างของการเขียนแบบทั้งสองวิธีการเขียนแบบด้วยมือ

A. ขนาดกระดาษเขียนแบบมีขนาดเท่าเดิม (ในขนาดกระดาษที่เท่ากัน A1 A2 A3 A4)

B. ขนาดวัตถุที่เขียนจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนที่ใช้วัด วัดด้วยสเกลหรือไม้บรรทัดสามเหลี่ยม

C. ขนาดตัวหนังสือขึ้นอยู่กับเพลทตัวหนังสือที่ใช้เขียน เพลท 80 สำหรับตัวหนังสือสูง 2มม. และเพลท 200 สำหรับตัวหนังสือสูง 5มม. (ต้องขออภัยด้วยถ้าเบอร์เพลทตัวหนังสือผิดพลาดเพราะไม่่ได้ใช้นานแล้ว)
ตัวอย่างการเขียนแบบด้วยมือ

 

การเขียนแบบด้วย AutoCAD

A. ขนาดกระดาษย่อ-ขยายตามมาตราส่วนที่ต้องการพิมพ์งานออกมา

B. ขนาดวัตถุที่เขียนมีขนาดหรือสัดส่วนในการเขียนคงที่ไม่ว่าคุณต้องการจะพิมพ์ออกมาที่มาตราส่วน 1:100 1:75 หรือมาตราส่วนอื่นๆก็ตาม

C. ขนาดตัวหนังสือมีความสูงขึ้นอยู่กับมาตราส่วนที่ต้องการจะพิมพ์ออกมา ดูการกำหนดตัวหนังสือใน วิธีการหาค่าความสูงของตัวหนังสือใน AutoCAD
ตัวอย่างการเขียนแบบด้วยออโตแคด

ป้ายคำค้นหา