ทำอย่างไรเมื่อไฟล์เวอร์ชั่นใหม่เปิดในออโตแคดเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้

ขอยกตัวอย่างไฟล์ที่ถูกบันทึกด้วย AutoCAD 2014 เมื่อเรานำไปเปิดใช้งานใน AutoCAD 2007 จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ วิธีแก้มีอยู่ทางเดียวคือเราต้องนำไปเปิดใน AutoCAD 2014 ก่อนเสร็จแล้วจึงบึนทึกไฟล์ด้วยคำสั่ง Save หรือ SaveAs เพื่อบันทึกไฟล์ลงในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าตามที่เราต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับตัวอย่าง การบันทึกไฟล์จาก AutoCAD 2014 ไปยังเวอร์ชั่น 2007

A. ใช้คำสั่ง Save หรือ SaveAs ในการบันทึกไฟล์ หลังจากที่เรียกใช้คำสั่งแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Save Drawing As ตรงตัวเลือก Files of type เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการนำไฟล์ไปเปิดใช้งาน เสร็จแล้วกด Save
การบันทึกไฟล์จาก AutoCAD 2014 ไปยังเวอร์ชั่น 2007

B. ทดลองนำไฟล์ที่ได้จากการ Save ไปเปิดในออโตแคดในเวอร์ชั่นที่คุณต้องการดูอีกครั้ง

ป้ายคำค้นหา