เรียกใช้คำสั่ง Open แต่หน้าต่างโต้ตอบไม่ขึ้นจะแก้ไขยังไง

หน้าต่างโต้ตอบของแต่ละคำสั่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง Open Save Saveas หน้าต่างเหล่านี้นับว่าอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากวันใดเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้แล้วไม่ปรากฏหน้าต่างโต้ตอบขึ้นมา ปรากฏเพียงขั้นตอนในหน้าต่าง Command เท่านั้น ตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการกำหนดชื่อไฟล์โดยการกำหนดเส้นทางในการเปิดและบันทึกไฟล์ด้วยตนเอง หากเจอปัญหานี้สามารถแกไขโดยใช้คำสั่ง FILEDIA แล้วกำหนดค่าให้เป็น 1
หน้าต่าง Select File ของคำสั่ง Open

หน้าต่าง Select File ของคำสั่ง Open

 

ถ้านึกภาพปัญหาที่จะเกิดไม่ออกให้ใช้คำสั่งเดียวกันนี้แต่กำหนดค่าให้เป็น 0 แทนจากนั้นลองเรียกใช้คำสั่ง Open ดู
การกำหนดเส้นทางจัดเก็บไฟล์และชื่อของไฟล์ที่ต้องการเปิด

ตัวอย่าง การกำหนดเส้นทางจัดเก็บไฟล์และชื่อของไฟล์ที่ต้องการเปิด

ป้ายคำค้นหา

 

1 Comment

Comments are closed.