วิธีกำหนดความหนาเส้น และวิธีกำหนดเส้นให้เป็น สีดำ ก่อน Plot

สำหรับท่านที่ยังไม่เคย Plot แบบมาก่อน หรือเคย Plot แล้ว แต่เส้นที่พิมพ์ออกมามีความหนาไม่ตรงกับความต้องการ สีของเส้นก็ยังเป็นสีๆตามที่กำหนดให้กับเส้น ไม่ได้ Plot ออกมาเป็นสีดำทั้งหมด ทั้งนี้เพราะยังจากยังไม่ได้กำหนด สี และ ความหนาเส้น ในตาราง Pen Assignments ของคำสั่ง Plot นั่นเองทดลองกำหนดสี และความหนาเส้นใน Pen Assignments ของคำสั่ง Plot

A. ดาวน์โหลดไฟล์ pen-assignments.dwg เพื่อใช้ในการทดลอง ไฟล์นี้ผู้เขียนได้สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 พร้อมกับกำหนด Grid และ Limits ให้เรียบร้อยแล้ว
ตัวอย่างการกำหนดสี และความหนาเส้นใน Pen Assignments

 

B. ลบกรอบกระดาษขนาด A4 ออกก่อนเป็นลำดับแรก (กรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล)

C. กด Ctrl + P เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Plot

D. จะปรากฏหน้าต่าง Plot-Model ขึ้นมา สังเกตุดูมุมขวาด้านบนของหน้าต่างหากไม่มีกรอบ Plot style table ปรากฏให้คลิกตรงปุ่ม More Options (ใกล้กับปุ่ม Help) เพื่อขยายหน้าต่างคำสั่ง Plot ให้แสดงกรอบ Plot style table ขึ้นมา
ปุ่ม More Options

 

E. ในกรอบ Plot style table (pen assignments) ให้คุณเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อเลือกว่าจะ Plot แบบสี หรือจะ Plot แบบดำล้วน
pen assignments

  • เลือก acad.ctb ในกรณีที่ต้องการ Plot เส้นออกมาเป็น สี ตามที่กำหนด
  • เลือก monochrome.ctb ในกรณีที่ต้องการ Plot เส้นออกมาเป็นเส้น สีดำ ทั้งหมด

 

F. หลังจากเลือกว่าจะ Plot แบบสีหรือดำล้วนแล้วต่อไปมากำหนดความหนาของเส้นกัน โดยคลิกไปที่ปุ่ม Edit (อยู่หลังรายการที่เรากำหนดไปในข้อ E)

G. จะปรากฏหน้าต่าง Plot Style Table Editor จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในภาพ (ให้ทำการกำหนดความหนาของเส้นให้กับสีแต่ละสี(color 1 – color7)ตามภาพตัวอย่างที่ปรากฏในข้อ A.)
วิธีกำหนดสีและความหนาของเส้น

 

H. หลังจากกำหนด สี และ ความหนาเส้นเสร็จแล้วให้กำหนดค่าต่างๆดังรูปต่อไปนี้ เพื่อพิมพ์งานออกมาทางเครื่องพิมพ์
กำหนดค่าต่างๆเพื่อเตรียม plot

 

I. คลิกปุ่ม Preview เพื่อดูผลการกำหนดค่าก่อนส่งพิมพ์ออกมาจริงๆ

 

J. กดปุ่ม ESC 1 ครั้งเพื่อออกจากการแสดงผล Preview
K. หากการแสดงผลใน Preview เป็นไปตามที่ต้องการให้คลิกปุ่ม OK เพื่อสั่ง Plot ได้เลย

ป้ายคำค้นหา