เมื่อตัวหนังสือแสดงผลเป็น ??????????????????? และก็ ????

สาเหตุหลักที่พบบ่อยๆเนื่องจากไม่มีการติดตั้งฟอนต์ .SHX ในเครื่องที่เปิดใช้งาน วิธีแก้ก็คือหาฟอนต์ไฟล์มาติดตั้งลงในเครื่องที่ใช้งานอยู่ แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟอนต์ SHX ที่ใช้เขียนตัวหนังสือนั้นชื่อฟอนต์ไฟล์อะไรและจะหาได้จากที่ไหนและถ้าไม่สามารถหาได้จะใช้ฟอนต์อื่นแทนได้ไหม ลองศึกษาแนวทางแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ครับแนวทางที่ 1. แก้ไขโดยหาไฟล์ .SHX มาติดตั้งในเครื่อง

A. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อหาชื่อฟอนต์ไฟล์ที่เราต้องหาและนำมาติดตั้งในเครื่อง หลังจากเรียกใช้คำสั่ง LIST แล้วคลิกลงบนตัวหนังสือที่แสดงผลเป็น ????????? จะได้ผลดังรูปวิธีหาชื่อฟอนต์ไฟล์ที่ใช้ในออโตแคด

 

B. เมื่อได้ชื่อฟอนต์ไฟล์เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการหาฟอนต์ไฟล์ครับ ขั้นแรกลองติดต่อขอฟอนต์จากเจ้าของไฟล์ DWG ดูครับหากติดต่อไม่ได้ก็คงต้องใช้ google หาแล้วหละครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคครับ

C. หลังจากที่ได้ไฟล์ .SHX มาก็ติดตั้งลงในเครื่องที่ใช้งาน สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ใน การติดตั้งฟอนต์ .shx ลงใน AutoCAD

D. หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จให้ออกจากออโตแคดแล้วเปิดไฟล์ DWG ที่มีปัญหาใหม่อีกครั้ง

 

แนวทางที่ 2. กรณีที่ไม่สามารถหาไฟล์ .SHX มาติดตั้งในเครื่องได้

E. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อหาชื่อสไตล์ที่ใช้เขียนตัวหนังสือ หลังจากเรียกใช้คำสั่ง LIST แล้วคลิกลงบนตัวหนังสือที่แสดงผลเป็น ????????? จะได้ผลดังรูปวิธีหาชื่อสไตล์ของตัวหนังสือ

 

F. เมื่่อได้ชื่อสไตล์มาแล้วให้ใช้คำสั่ง STYLE เพื่อกำหนดฟอนต์ใหม่ให้กับสไตล์ที่แสดงผลเป็น ??????? จากรูปตัวอย่างเป็นการกำหนดฟอนต์ CordiaUPC แทนฟอนต์เดิมให้กับสไตล์ T1 ใหม่ ซึ่งถ้ารหัสตัวอักษรตรงกันกับฟอนต์ไฟล์เดิมก็จะสามารถใช้งานแทนกันได้ครับวิธีกำหนดฟอนต์ให้กับสไตล์

 

G. หากหน้าจอยังคงแสดงผลเป็น ??????? อยู่ให้ใช้คำสั่ง REGEN เพื่อ Render ภาพใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ได้ผลอีกให้ทดลองเปลี่ยนฟอนต์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครับ

ป้ายคำค้นหา