เทคนิคการใช้งาน SNAP ช่วยในการเขียนแบบ

SNAP คืออะไร?

คือการบังคับให้เคอร์เซอร์กระโดดไปตามระยะที่กำหนด

ยกตัวอย่างเช่น

ถ้ากำหนดระยะ SNAP เท่ากับ 0.05 หน่วย เมื่อเราเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปในทิศทางใดเคอร์เซอร์ก็จะกระโดดไปในทิศทางนั้นตามระยะที่เรากำหนดไว้ทีละ 0.05 หน่วยตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่ง
  1. Command: S N A P

    – พิมพ์ SNAP แล้ว ENTER

  2. Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>: 0.05

    – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปแล้ว ENTER

 

สถานะของ SNAP มีสองสถานะคือ ON และ OFF

ON = เปิดการทำงานของ SNAP ให้เคอร์เซอร์กระโดดไปตามระยะที่กำหนด

OFF = ปิดการทำงานของ SNAP เคอร์เซอร์จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ

 

วิธีการกำหนดสถานะของ SNAP

1. กดปุ่ม F9 เพื่อสลับสถานะ On/Off

2. ใช้คำสั่ง SNAP แล้วพิมพ์ ON หรือ OFF เพื่อปิด-เปิด

3. ในแถบ StatusBar ของ AutoCAD คลิกแถบ SNAP เพื่อปิด-เปิด
StatusBar ของ AutoCAD

StatusBar ของ AutoCAD

 

SNAP มีประโยชน์อย่างไร?

ช่วยลดการใช้งาน Object Snap ได้เป็นอย่างมากและเมื่อใช้งานร่วมกับ GRID และ ORTHO จะช่วยให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างการนำ SNAP มาใช้งานแทนการกำหนด Object Snap ในการกำหนดจุดเชื่อมต่อกับวัตถุ

A. ก่อนอื่นกด F9 เพื่อกำหนดสถานะให้เป็น OFF ก่อน

B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วจบคำสั่ง

C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นโดยให้คลิกจุดเริ่มต้นของเส้นใกล้กับจุดใดจุดหนึ่งของเส้นตรงเส้นแรก โดยที่ไม่ต้องกำหนด Object Snap

D. ใช้คำสั่ง ZOOOM ดูบริเวณรอยต่อของเส้นที่ 1 และ 2 จะสังเกตเห็นว่าเส้นทั้งสองจะไม่เชื่อมต่อกันดังรูป
การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = OFF

การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = OFF

 

E. ต่อไปกด F9 เพื่อกำหนดสถานะให้เป็น ON

F. กำหนด SNAP ให้มีค่าเท่ากับ 0.05

G. เขียนเส้นตรงขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเส้น (ย้ำนะครับว่าให้เขียนใหม่อีกหนึ่งเส้น)

H. เขียนเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นโดยให้จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้ๆจุดปลายของเส้นตรงเส้นที่เพิ่งเขียนไปเมื่อสักครู่

D. ใช้คำสั่ง ZOOOM ดูบริเวณรอยต่อของเส้นที่ 3 และ 4 จะสังเกตเห็นว่าเส้นทั้งสองจะเชื่อมต่อกันโดยที่เราไม่ต้องกำหนดจุด Object Snap
การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = ON

การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = ON

ป้ายคำค้นหา