บทเรียนที่ 98. การแก้ไข BLOCK ในกรณีที่มีสถานะเป็นไฟล์

เนื่องจากบล็อคประเภทนี้มีสถานะเป็นไฟล์ .DWG เช่นเดียวกับไฟล์ทั่วๆไปของ AutoCAD เราสามารถใช้คำสั่ง OPEN เปิดเข้าไปเพื่อทำการแก้ไขรายละเอียดต่างๆภายในไฟล์ตามที่เราต้องการได้และเมื่อเสร็จสิ้นการแก้ไขก็ให้ผู้ใช้ทำการบันทึกไฟล์ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นค่อยใช้คำสั่ง INSERT ในการนำเข้าไฟล์นั้นๆอีกที

แต่ประเด็นสำคัญมันจะอยู่ตรงที่ในกรณีที่นำเข้าไฟล์แล้วบังเอิญชื่อไฟล์ที่นำเข้าไปซ้ำกับชื่อบล็อคเดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว คำสั่ง INSERT จะถามคุณทันทีว่า คุณต้องการที่จะแทนที่บล็อคเดิมด้วยไฟล์ใหม่นี้หรือไม่ ถ้าคุณตอบใช่ บล็อคเดิมที่มีอยู่ภายใน DRAWING ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเป็นบล็อคใหม่ตามข้อมูลในไฟล์ที่คุณนำเข้าทันที แต่ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้ไฟล์ที่นำเข้าไปทับบล็อคเดิมที่มีอยู่แล้ว ก็ให้ตอบไม่ แต่ถ้าหากคุณยังต้องการนำเข้าไฟล์นั้นอยู่และในขณะเดียวกันก็ต้องการให้บล็อคเดิมที่มีอยู่คงสภาพอยู่เหมือนเดิม แนะนำให้คุณทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือชื่อบล็อคตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เพื่อไม่ให้ชื่อซ้ำกัน เสร็จแล้วค่อยนำเข้าด้วยคำสั่ง INSERT อีกที ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอวิธีการเปลี่ยนชื่อบล็อคโดยใช้คำสั่ง RENAME ในบทเรียนต่อไปตัวอย่าง การนำเข้าไฟล์ TRIANGLE.DWG ทับบล็อค TRIANGLE ที่อยู่ใน DRAWING

A. หากคุณยังไม่ได้สร้างบล็อค TRIANGLE.DWG ให้ดูวิธีสร้างและนำเข้าบล็อค ในบทเรียนที่ 90 ก่อนเพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง

B. เพื่อให้ลำดับขั้นตอนในการทดลองเหมือนกันให้คุณ ปิดไฟล์ TRIANGLE.DWG และไฟล์ TESTBLOCK.DWG ก่อนเริ่มการทดลองในข้อต่อไป

C. ให้คุณเปิดไฟล์ TRIANGLE.DWG ขึ้นมาใช้งานโดยคำสั่ง OPEN ดังนี้
Select file

 

D. ให้คุณเปิดไฟล์ TESTBLOCK.DWG ขึ้นมาใช้งานโดยคำสั่ง OPEN (เหมือนกับขั้นตอนในข้อ C) ให้คุณสังเกตและจดจำลักษณะของบล็อค TRIANGLE ที่มีอยู่ในไฟล์ TESTBLOCK.DWG ให้ดีเพื่อใช้เปรียบเทียบหลังจากการทดลองเสร็จสิ้น
รูปบล็อค TRIANGLE ที่นำเข้ามาก่อนการ INSERT ทับ

รูปบล็อค TRIANGLE ที่นำเข้ามาก่อนการ INSERT ทับ

 

E. กลับไปที่ไฟล์ TRIANGLE.DWG เพื่อทำการแก้ไขภายในไฟล์โดยเราจะทำการระบายทึบลงในรูปสามเหลี่ยมด้วยคำสั่ง HATCH

คุณสามารถสลับไฟล์ที่ใช้งานไปมาได้โดยการกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม TAB ไปมา(ปุ่ม TAB คือปุ่มที่อยู่เหนือปุ่ม CAPS LOCK บางทีอาจไม่มีชื่อแสดงบนคีย์บอร์ด)

Hatch And Gradient

หลังจากคลิกในขั้นตอนที่ 6 ให้คุณคลิกลงในรูปสามเหลี่ยมแล้ว Enter หนึ่งครั้ง จากนั้นทำตามขั้นตอนต่างๆในรูปต่อไป(ในกรณีที่ไม่มีการระบายทึบใดๆเกิดให้ใช้คำสั่ง FILL กำหนดสถานะให้เป็น ON แล้วตามด้วยคำสั่ง REGEN อีกที)

F. พิมพ์คำสั่ง QSAVE ลงใน Command : ของ AutoCAD เพื่อทำการบันทึกไฟล์ TRIANGLE.DWG

G. กดปุ่ม Ctrl+Tab กลับไปทำงานที่ไฟล์ TESTBLOCK.DWG อีกครั้ง

H. เรียกใช้คำสั่ง INSERT นำเข้าไฟล์ TRIANGLE.DWG อีกครั้ง (กรณีนี้เราจะมีบล็อคที่ชื่อ TRIANGLE อยู่ในไฟล์ TESTBLOCK.DWG อยู่ก่อนแล้ว)
InsertSelect Drawing FileAutoCAD Alert

I. หลังจากที่คุณกดปุ่ม Yes บล็อค TRIANGLE ที่มีอยู่เดิมจะเปลี่ยนไปเป็นบล็อค TRIANGLE ตัวใหม่ตามข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ TRIANGLE.DWG ที่เราได้ทำการแก้ไขไปทันที

ป้ายคำค้นหา