บทเรียนที่ 169. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง DDMODIFY

หลายท่านที่ติดตามอ่านบทเรียนมาโดยตลอดคงพอจะคุ้นเคยกับคำสั่ง DDMODIFY นี้มาบ้างพอสมควร เพราะโดยหน้าที่ของคำสั่งนี้จะใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของวัตถุใน AutoCADได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อย เป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด หากคุณผู้อ่านต้องการจะแก้ไขคุณสมบัติใดๆของวัตถุขอให้นึกถึงคำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรกครับ เพราะมันช่วยได้จริงๆ

ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะเสนอวิธีการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing จากสไตล์หนึ่งไปเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ซึ่งในการเขียนแบบจริงๆเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของเส้นบอกขนาดไปมาตามความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนสไตล์นี้จะสะดวกกว่าการใช้วิธีการลบแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอย่างมาก จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับ


ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100

A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164

B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167

C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด

 2. Dim: H O R

  – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER

 3. Specify first extension line origin or <select object>:

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ

 4. Specify second extension line origin: @4<0

  – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 5. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90

  – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 6. Enter dimension text <4.00>:

  – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่

 7. Dim: EXIT

  – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด

 
D. เรียกใช้คำสั่ง DDMODIFY เพื่อเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100

 1. Command: D D M O D I F Y

  – พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง PROPERTIES ขึ้นมา

  – จากนั้นให้คลิกตรงเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์

  – ในที่นี้ให้คลิกเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C

  – หลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดคำอธิบายวิธีการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด

 1. คลิกตรงแท็ป Misc
 2. มาที่ตัวเลือกของ Dim Style เลือกสไตล์ที่ต้องการ

ป้ายคำค้นหา