บทเรียนที่ 170. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Matchprop

อีกหนึ่งวิธีที่ผมมักจะใช้ในการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing ไปเป็นเส้นบอกขนาดในสไตล์ที่ผมต้องการ แต่วิธีการนี้เราจะต้องมีเส้นบอกขนาดที่จะใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกคุณสมบัติหรือชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่เราต้องการอยู่ใน Drawing นั้นด้วย พูดง่ายๆก็คือเราจะทำการคัดลอกคุณสมบัติของเส้นบอกขนาดต้นแบบไปยังเส้นบอกขนาดที่เราต้องการเปลี่ยนสไตล์นั่นเองตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 โดยใช้คำสั่ง Matchprop

A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164

B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167

C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด

 2. Dim: H O R

  – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER

 3. Specify first extension line origin or <select object>:

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ

 4. Specify second extension line origin: @4<0

  – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 5. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90

  – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 6. Enter dimension text <4.00>:

  – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่

 7. Dim: E X I T

  – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด

 

D. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ TT-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167

E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ (ให้เขียนไว้ใกล้ๆเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C)

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด

 2. Dim: H O R

  – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER

 3. Specify first extension line origin or <select object>:

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ

 4. Specify second extension line origin: @4<0

  – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 5. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90

  – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 6. Enter dimension text <4.00>:

  – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่

 7. Dim: E X I T

  – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด

 

F. เรียกใช้คำสั่ง Matchprop เพื่อเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 โดยวิธีการคัดลอกคุณสมบัติของวัตถุต้นแบบ

 1. Command: M A T C H P R O P

  – พิมพ์คำสั่งแล้ว ENTER

 2. Select source object:

  – คลิกเส้นบอกขนาดที่จะใช้เป็นสไตล์ต้นแบบ

 3. Current active settings: Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness
 4. PlotStyle Dim Text Hatch Polyline Viewport Table Material Shadow display
 5. Select destination object(s) or [Settings]:

  – คลิกเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์

 6. Select destination object(s) or [Settings]:

  – เลือกเส้นบอกขนาดเส้นอื่นๆที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ หรือ ENTER เพื่อจบคำสั่ง

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาด

ป้ายคำค้นหา