บทเรียนที่ 171. เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Update

มาต่อกันด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันอีกสักหนึ่งคำสั่ง เอาไว้ให้คุณผู้อ่านได้เลือกเอาไปใช้งานตามความต้องการ ถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ตามสบายครับ AutoCAD เตรียมไว้ให้คุณอยู่แล้ว

คำสั่งที่จะนำมาเสนอในบทเรียนนี้คือคำสั่ง Dim->Update หรือจะใช้แค่ Dim->Up ก็ได้เพราะจะได้ผลเหมือนกันทั้งสองคำสั่ง มาดูรายละเอียดกันใช้คำสั่งกันเลยดีกว่าครับตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 ด้วยคำสั่ง Dim -> Up

A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164

B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน (ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167) ในข้อนี้คือการกำหนดว่าคุณผู้อ่านต้องการกำหนดสไตล์ไหนที่จะนำไปใช้งานหรือสไตล์ที่ต้องการเปลี่ยนมาเป็นนั่นเอง

C. เข้าสู่โหมดของคำสั่ง DIM แล้วเรียกใช้คำสั่ง Up หรือ Update เพื่อเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER

 2. Dim: U P

  – พิมพ์คำสั่ง UP แล้ว ENTER

 3. Select objects: Specify opposite corner: 1 found

  – คลิกเลือกเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์

 4. Select objects:

  – ENTER เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ

 5. Dim: E X I T

  – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาด

ป้ายคำค้นหา