บทเรียนที่ 148. DDIM กับการกำหนดคุณสมบัติของ Extension line

ได้เคยแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับเส้น Extension กันไปแล้วในบทเรียนที่ 127. ซึ่งนั่นเป็นเพียงการแนะนำในระดับเริ่มต้นเท่านั้น และในบทเรียนต่อไปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้น Extension กันให้มากขึ้น พร้อมๆกับเรียนรู้วิธีการกำหนดค่าต่างๆของเส้น Extension ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด สี ความหนา ตลอดไปจนถึงระยะห่างต่างๆเป็นต้น


ตัวอย่าง การกำหนดคุณสมบัติของเส้น Extension

A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt

B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป
Dimension Style ManagerModify Dimension Styleคำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Modify Dimension Style

 1. คลิกเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ ในที่นี่้ราจะเลือกใช้สไตล์ Standard
 2. เลือก Modify เพื่อทำการแก้ไข
 3. คลิกแท็ป Lines
 4. กำหนด สี ของเส้น Extension ในกรอบหลังข้อความ Color : ในที่นี้ให้เลือกเป็นสีเหลือง

การกำหนดสีเส้น Extension

การกำหนดสีเส้น Extension
 1. กำหนด แบบเส้น ของเส้น Extension ในกรอบหลังข้อความ Linetype ext line 1 :
 2. กำหนด แบบเส้น ของเส้น Extension ในกรอบหลังข้อความ Linetype ext line 2 :
 3. กำหนด ความหนา ของเส้น Extension ในกรอบหลังข้อความ Lineweight :
 4. ปิด-เปิด การแสดงเส้น Extension เส้นที่ 1 ถ้าว่างไว้จะเป็นการเปิดการแสดงเส้น Extension เส้นที่ 1
 5. ปิด-เปิด การแสดงเส้น Extension เส้นที่ 2 ถ้าว่างไว้จะเป็นการเปิดการแสดงเส้น Extension เส้นที่ 2

การปิด-เปิด เส้น Extension

การปิด-เปิด เส้น Extension
 1. กำหนดความยาวส่วนปลายของเส้น Extension ในกรอบหลังข้อความ Extend beyond dim lines

การกำหนด Extend beyond dim lines

การกำหนด Extend beyond dim lines
 1. กำหนดระยะห่างที่น้อยที่สุด ระหว่างจุดกำเนิดหรือจุด Origin กับส่วนปลายของเส้น Extension (ค่าตัวนี้ผันแปรไปตามระยะที่กำหนดในขั้นตอนที่ 5 ของข้อ C เฉพาะในกรณีที่เรากำหนดค่าในช่อง Fixed length extension lines)

การกำหนด Offset from origin

การกำหนด Offset from origin
 1. กำหนดความยาวของเส้น Extension แบบคงที่ ในกรอบหลังข้อความ Fixed length extension lines
การกำหนด Fixed length extension linesการกำหนด Fixed length extension lines
 1. กดปุ่ม OK
 2. เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager ใหกดปุ่ม Close

 

C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้

 1. Command: D I M

  – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด

 2. Dim: H O R

  – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER

 3. Specify first extension line origin or <select object>:

  – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ

 4. Specify second extension line origin: @4<0

  – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 5. Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.6<90

  – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด

 6. Enter dimension text <4.0000>:

  – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่

 7. Dim: E X I T

  – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD

Extension Line

ป้ายคำค้นหา