บทเรียนที่ 65. การระบายสีหรือระบายทึบด้วยคำสั่ง HATCH

รูปแบบ Hatch อีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้งานมากที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบ Solid เหมาะสำหรับใช้ระบายสีหรือระบายทึบลงในพื้นที่ที่ต้องการด้วยสีต่างๆตามที่เรากำหนดตัวอย่าง การใช้คำสั่ง HATCH ระบายสีลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนด

A. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 3 หน่วยขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้

 1. Command: R E C T A N G

  – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER

 2. Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:

  – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม

 3. Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @3,2

  – พิมพ์ @3,2 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน

 

B. กำหนดสีที่ต้องการระบายลลงในกรอบสี่เหลี่ยมก่อน โดยคลิกเลือกสีในกรอบ Color control

Color control

 

C. ใช้คำสั่ง HATCH เขียนลวดลายชนิด Predefined ดังรูป

Hatch and Gradient & Hatch Pattern Palette

คำอธิบายประกอบภาพ Hatch and Gradient & Hatch Pattern Palette
 1. เลือกชนิดของ HATCH เป็นชนิด Predefined
 2. กดป่มเพื่อเปิดหน้าต่าง Hatch Pattern Palette
 3. เลือกกลุ่ม Hatch ที่ต้องการ ในที่นี้ให้เลือก Other Predefined
 4. เลือกชุดรูปแบบของเส้นที่ต้องการ ในที่นี้ให้เลือก SOLID
 5. เสร็จแล้วกดปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าต่าง Hatch Pattern Palette
 6. เลือกกำหนดพื้นที่ที่ต้องการใส่ลวดลายลงไปเราสามารถเลือกกำหนดได้ 2 วิธีคือ
  • 6.1 Add : Pick points – เป็นการกำหนดพื้นที่โดยการคลิกลงในพื้นที่ที่ต้องการ
  • 6.2 Add : Select objects – เป็นการกำหนดพื้นที่โดยการคลิกลงบนวัตถุที่ต้องการ

การใช้งาน Hatch แบบ SOLID

ตัวอย่าง การใช้งาน Hatch แบบ SOLID
ถ้า HATCH ไม่แสดงผลดังภาพตัวอย่างให้ใช้คำสั่ง FILL กำหนดค่าให้เป็น ON แล้วตามซ้ำด้วยคำสั่ง REGEN อีกที

ป้ายคำค้นหา