บทเรียนที่ 59. วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุ Color Vs. ByLayer

วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุเราสามารถกำหนดได้สองลักษณะดังนี้คือ วิธีแรกกำหนดค่าสีที่ต้องการให้กับวัตถุโดยตรงด้วยคำสั่ง COLOR ก่อนการเขียนวัตถุ หรือจะใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนค่าสีของวัตถุที่ต้องการในภายหลังก็ได้ วิธีนี้เหมาะสำหรับการกำหนดสีให้กับวัตถุในกรณีที่วัตถุมีจำนวนไม่มากนักเพราะยังง่ายต่อการแก้ไข

แต่ถ้าวัตถุมีจำนวนมากมานั่งแก้ทีละเส้นไม่ไหวแนะนำให้ใช้วิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุในทางอ้อมโดยผ่านการกำหนดค่าสีให้เป็น ByLayer แทน แล้วหลังจากนั้นจึงเข้าไปกำหนดค่าสีให้กับเลเยอร์ที่วัตถุนั้นๆเป็นสมาชิกอยู่แทน เมื่อใดก็ตามที่เราเข้ามาเปลี่ยนค่าสีในเลเยอร์วัตถุทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์นั้นๆ จะมีการเปลี่ยนสีไปตามค่าที่กำหนดในเลเยอร์ทั้งหมดตัวอย่างที่ 1. ทดลองกำหนดค่าสีให้กับวัตถุโดยตรง

A. พิมพ์คำสั่ง COLOR ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้วคลิกเลือกสีตามที่ต้องการ ในที่นี้เราจะกำหนดให้เส้นที่จะเขียนขึ้นใหม่เป็นสีแดง

Select Color

 

B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น โปรดสังเกตว่าเส้นที่เขียนขึ้นมาใหม่จะเป็นเส้นสีแดงทันทีที่เขียนเสร็จ
 

ตัวอย่างที่ 2. ทดลองเปลี่ยนสีของวัตถุให้เป็นสีที่ต้องการภายหลังการเขียนวัตถุ

C. พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES ลงใน Command : เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนสีของเส้นตรงจากสีแดงไปเป็นสีเขียว

D. ให้คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนสี ในที่นี้ให้คลิกเส้นตรงสีแดงที่เราได้เขียนขึ้นมาในข้อ B. จากนั้นทำตามรูปที่ปรากฏ

PROPERTIES

 

ตัวอย่างที่ 3. การกำหนดค่าสีให้กับวัตถุทางอ้อม โดยการกำหนดค่าสีให้เป็น ByLayer

E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES แก้สีของเส้นตรงจากสีเขียวให้เป็น ByLayer แทน

F. ให้คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนสี ในที่นี้ให้คลิกเส้นตรงสีเขียว จากนั้นทำตามรูปที่ปรากฏ

PROPERTIES

 

G. เส้นสีเขียวจะกลายเป็นเส้นสีขาวแทน คราวนี้ให้เรียกใช้คำสั่ง LIST เพื่อตรวจสอบว่าเส้นที่เราต้องการเป็นสมาชิกของเลเยอร์ใดอยู่

Autocad Text Window

 

H. จากรูปเราจะรู้ว่าเส้นตรงที่เราต้องการนั้นเป็นสมาชิกของเลเยอร์ 0 อยู่ให้เราไปแก้ค่าสีในเลเยอร์ 0 โดยใช้คำสั่ง LAYER ดังรูป

Layer Properties Manager

 

I. ทันทีที่เรากดปุ่ม OK วัตถุที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์ 0 จะเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีฟ้าทันทีตามที่เรากำหนดไว้ใน Layer

ป้ายคำค้นหา