การใช้งาน Annotation Scale ใน AutoCAD 2014

July 22, 2017 Teerapat 0

คำแนะนำ : – เนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ไม่เหมาะกับมือใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาควรมีความรู้ในการใช้งาน AutoCAD มาแล้วบ้างพอสมควร – เหมาะสำหรับท่านที่เขียนแบบโดยการกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 มิลลิเมตร เท่านั้น (1:1) ตัวอย่าง การใช้งาน annotation scale ใน AutoCAD 2014 1. คลิกแท็บ Layout1 ตรงมุมล่างซ้ายของจอภาพ 2. ใช้คำสั่ง ERASE ลบกรอบ MVIEW ที่มีอยู่ออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเขียนขึ้นใหม่ 3. เลื่อนเมาส์ไปยังแท็บ Layout1 คลิกขวา แล้วเลือก Page Setup Manager 4. คลิกเลือก Layout1 ที่เราต้องการกำหนดค่าใหม่ 5. เลือกปุ่ม Modify เพื่อเข้าไปแก้ไขรายละเอียดของ Layout1 6. จะปรากฏหน้าต่าง Page Setup – Layout1 กำหนด Printer ที่มีอยู่ในระบบของคุณ ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากตัวอย่าง ขออย่างเดียวว่าให้กำหนดขนาดกระดาษเป็น A3 ได้ก็พอ เพราะเราจะได้ใช้ทดลองต่อไป (ดูรูปด้านล่างประกอบ) 7. กำหนดขนาดกระดาษ เป็นขนาด A3 8. กำหนด Plot area เป็นแบบ Layout 9. กำหนด Scale เป็น 1:1 เสมอ ไม่ว่าจะ Plot ที่มาตราส่วนเท่าไหร่ก็ตาม 10. เลือก Landscape เพื่อกำหนดกระดาษในแนวนอน 11. เข้าไปกำหนดขนาดความหนาของเส้นปากกาตามที่ต้องการ 12. Preview ดูภาพตัวอย่าง 13. กด OK. 14. กด Close ในหน้าต่าง Page Setup Manager   ******************************   15. กลับไปที่โหมด Model Space โดยคลิกบนแท็บ Model โปรดจำไว้ว่าเราจะเขียนชิ้นงานที่จะนำไปสร้างหรือขึ้นรูปจริงๆทั้งหมดไว้ในโหมด Model Space เสมอ 16. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 5000×5000 มม. เสร็จแล้วใช้คำสั่ง Zoom -> Extend 17. คลิกแท็บ Layout1 เพื่อกลับมาอยู่ในโหมด Paper Space 18. ใช้คำสั่ง MVIEW เจาะรูทะลุมิติระหว่าง Paper Space กับ Model Space (ขออนุญาตใช้คำง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆ) Command: M V I E W – พิมพ์ MVIEW แล้ว ENTER Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] […]

เทคนิคการใช้งาน SNAP ช่วยในการเขียนแบบ

July 22, 2017 Teerapat 0

SNAP คืออะไร? คือการบังคับให้เคอร์เซอร์กระโดดไปตามระยะที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากำหนดระยะ SNAP เท่ากับ 0.05 หน่วย เมื่อเราเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปในทิศทางใดเคอร์เซอร์ก็จะกระโดดไปในทิศทางนั้นตามระยะที่เรากำหนดไว้ทีละ 0.05 หน่วย ตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่ง Command: S N A P – พิมพ์ SNAP แล้ว ENTER Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>: 0.05 – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปแล้ว ENTER   สถานะของ SNAP มีสองสถานะคือ ON และ OFF ON = เปิดการทำงานของ SNAP ให้เคอร์เซอร์กระโดดไปตามระยะที่กำหนด OFF = ปิดการทำงานของ SNAP เคอร์เซอร์จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ   วิธีการกำหนดสถานะของ SNAP 1. กดปุ่ม F9 เพื่อสลับสถานะ On/Off 2. ใช้คำสั่ง SNAP แล้วพิมพ์ ON หรือ OFF เพื่อปิด-เปิด 3. ในแถบ StatusBar ของ AutoCAD คลิกแถบ SNAP เพื่อปิด-เปิด StatusBar ของ AutoCAD   SNAP มีประโยชน์อย่างไร? ช่วยลดการใช้งาน Object Snap ได้เป็นอย่างมากและเมื่อใช้งานร่วมกับ GRID และ ORTHO จะช่วยให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น   ตัวอย่างการนำ SNAP มาใช้งานแทนการกำหนด Object Snap ในการกำหนดจุดเชื่อมต่อกับวัตถุ A. ก่อนอื่นกด F9 เพื่อกำหนดสถานะให้เป็น OFF ก่อน B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วจบคำสั่ง C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นโดยให้คลิกจุดเริ่มต้นของเส้นใกล้กับจุดใดจุดหนึ่งของเส้นตรงเส้นแรก โดยที่ไม่ต้องกำหนด Object Snap D. ใช้คำสั่ง ZOOOM ดูบริเวณรอยต่อของเส้นที่ 1 และ 2 จะสังเกตเห็นว่าเส้นทั้งสองจะไม่เชื่อมต่อกันดังรูป การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = OFF   E. ต่อไปกด F9 เพื่อกำหนดสถานะให้เป็น ON F. กำหนด SNAP ให้มีค่าเท่ากับ 0.05 G. เขียนเส้นตรงขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเส้น (ย้ำนะครับว่าให้เขียนใหม่อีกหนึ่งเส้น) H. เขียนเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นโดยให้จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้ๆจุดปลายของเส้นตรงเส้นที่เพิ่งเขียนไปเมื่อสักครู่ D. ใช้คำสั่ง ZOOOM ดูบริเวณรอยต่อของเส้นที่ 3 และ 4 จะสังเกตเห็นว่าเส้นทั้งสองจะเชื่อมต่อกันโดยที่เราไม่ต้องกำหนดจุด Object Snap การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = ON

เรียกใช้คำสั่ง Open แต่หน้าต่างโต้ตอบไม่ขึ้นจะแก้ไขยังไง

July 22, 2017 Teerapat 1

หน้าต่างโต้ตอบของแต่ละคำสั่งไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง Open Save Saveas หน้าต่างเหล่านี้นับว่าอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก แต่ถ้าหากวันใดเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้แล้วไม่ปรากฏหน้าต่างโต้ตอบขึ้นมา ปรากฏเพียงขั้นตอนในหน้าต่าง Command เท่านั้น ตรงนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการกำหนดชื่อไฟล์โดยการกำหนดเส้นทางในการเปิดและบันทึกไฟล์ด้วยตนเอง หากเจอปัญหานี้สามารถแกไขโดยใช้คำสั่ง FILEDIA แล้วกำหนดค่าให้เป็น 1 หน้าต่าง Select File ของคำสั่ง Open   ถ้านึกภาพปัญหาที่จะเกิดไม่ออกให้ใช้คำสั่งเดียวกันนี้แต่กำหนดค่าให้เป็น 0 แทนจากนั้นลองเรียกใช้คำสั่ง Open ดู ตัวอย่าง การกำหนดเส้นทางจัดเก็บไฟล์และชื่อของไฟล์ที่ต้องการเปิด

เมื่อตัวหนังสือแสดงผลเป็น ??????????????????? และก็ ????

July 22, 2017 Teerapat 0

สาเหตุหลักที่พบบ่อยๆเนื่องจากไม่มีการติดตั้งฟอนต์ .SHX ในเครื่องที่เปิดใช้งาน วิธีแก้ก็คือหาฟอนต์ไฟล์มาติดตั้งลงในเครื่องที่ใช้งานอยู่ แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟอนต์ SHX ที่ใช้เขียนตัวหนังสือนั้นชื่อฟอนต์ไฟล์อะไรและจะหาได้จากที่ไหนและถ้าไม่สามารถหาได้จะใช้ฟอนต์อื่นแทนได้ไหม ลองศึกษาแนวทางแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ครับ แนวทางที่ 1. แก้ไขโดยหาไฟล์ .SHX มาติดตั้งในเครื่อง A. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อหาชื่อฟอนต์ไฟล์ที่เราต้องหาและนำมาติดตั้งในเครื่อง หลังจากเรียกใช้คำสั่ง LIST แล้วคลิกลงบนตัวหนังสือที่แสดงผลเป็น ????????? จะได้ผลดังรูป   B. เมื่อได้ชื่อฟอนต์ไฟล์เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการหาฟอนต์ไฟล์ครับ ขั้นแรกลองติดต่อขอฟอนต์จากเจ้าของไฟล์ DWG ดูครับหากติดต่อไม่ได้ก็คงต้องใช้ google หาแล้วหละครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคครับ C. หลังจากที่ได้ไฟล์ .SHX มาก็ติดตั้งลงในเครื่องที่ใช้งาน สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ใน การติดตั้งฟอนต์ .shx ลงใน AutoCAD D. หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จให้ออกจากออโตแคดแล้วเปิดไฟล์ DWG ที่มีปัญหาใหม่อีกครั้ง   แนวทางที่ 2. กรณีที่ไม่สามารถหาไฟล์ .SHX มาติดตั้งในเครื่องได้ E. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อหาชื่อสไตล์ที่ใช้เขียนตัวหนังสือ หลังจากเรียกใช้คำสั่ง LIST แล้วคลิกลงบนตัวหนังสือที่แสดงผลเป็น ????????? จะได้ผลดังรูป   F. เมื่่อได้ชื่อสไตล์มาแล้วให้ใช้คำสั่ง STYLE เพื่อกำหนดฟอนต์ใหม่ให้กับสไตล์ที่แสดงผลเป็น ??????? จากรูปตัวอย่างเป็นการกำหนดฟอนต์ CordiaUPC แทนฟอนต์เดิมให้กับสไตล์ T1 ใหม่ ซึ่งถ้ารหัสตัวอักษรตรงกันกับฟอนต์ไฟล์เดิมก็จะสามารถใช้งานแทนกันได้ครับ   G. หากหน้าจอยังคงแสดงผลเป็น ??????? อยู่ให้ใช้คำสั่ง REGEN เพื่อ Render ภาพใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ได้ผลอีกให้ทดลองเปลี่ยนฟอนต์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครับ

ข้อแตกต่างการเขียนแบบด้วยมือ และ การเขียนแบบด้วยออโตแคด

July 22, 2017 Teerapat 0

เพื่อให้คุณได้ทำความเข้าใจในเรื่องการกำหนด สัดส่วนและมาตราส่วน ในการเขียนแบบด้วย AutoCAD ได้ดียิ่งขึ้น เราจะทำการเปรียบเทียบการเขียนแบบด้วยมือ และ การเขียนแบบด้วย AutoCAD ให้คุณดู โปรดพิจารณาข้อแตกต่างของการเขียนแบบทั้งสองวิธี การเขียนแบบด้วยมือ A. ขนาดกระดาษเขียนแบบมีขนาดเท่าเดิม (ในขนาดกระดาษที่เท่ากัน A1 A2 A3 A4) B. ขนาดวัตถุที่เขียนจะเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับมาตราส่วนที่ใช้วัด วัดด้วยสเกลหรือไม้บรรทัดสามเหลี่ยม C. ขนาดตัวหนังสือขึ้นอยู่กับเพลทตัวหนังสือที่ใช้เขียน เพลท 80 สำหรับตัวหนังสือสูง 2มม. และเพลท 200 สำหรับตัวหนังสือสูง 5มม. (ต้องขออภัยด้วยถ้าเบอร์เพลทตัวหนังสือผิดพลาดเพราะไม่่ได้ใช้นานแล้ว)   การเขียนแบบด้วย AutoCAD A. ขนาดกระดาษย่อ-ขยายตามมาตราส่วนที่ต้องการพิมพ์งานออกมา B. ขนาดวัตถุที่เขียนมีขนาดหรือสัดส่วนในการเขียนคงที่ไม่ว่าคุณต้องการจะพิมพ์ออกมาที่มาตราส่วน 1:100 1:75 หรือมาตราส่วนอื่นๆก็ตาม C. ขนาดตัวหนังสือมีความสูงขึ้นอยู่กับมาตราส่วนที่ต้องการจะพิมพ์ออกมา ดูการกำหนดตัวหนังสือใน วิธีการหาค่าความสูงของตัวหนังสือใน AutoCAD

วิธีกำหนดความหนาเส้น และวิธีกำหนดเส้นให้เป็น สีดำ ก่อน Plot

July 22, 2017 Teerapat 0

สำหรับท่านที่ยังไม่เคย Plot แบบมาก่อน หรือเคย Plot แล้ว แต่เส้นที่พิมพ์ออกมามีความหนาไม่ตรงกับความต้องการ สีของเส้นก็ยังเป็นสีๆตามที่กำหนดให้กับเส้น ไม่ได้ Plot ออกมาเป็นสีดำทั้งหมด ทั้งนี้เพราะยังจากยังไม่ได้กำหนด สี และ ความหนาเส้น ในตาราง Pen Assignments ของคำสั่ง Plot นั่นเอง ทดลองกำหนดสี และความหนาเส้นใน Pen Assignments ของคำสั่ง Plot A. ดาวน์โหลดไฟล์ pen-assignments.dwg เพื่อใช้ในการทดลอง ไฟล์นี้ผู้เขียนได้สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 พร้อมกับกำหนด Grid และ Limits ให้เรียบร้อยแล้ว   B. ลบกรอบกระดาษขนาด A4 ออกก่อนเป็นลำดับแรก (กรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล) C. กด Ctrl + P เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Plot D. จะปรากฏหน้าต่าง Plot-Model ขึ้นมา สังเกตุดูมุมขวาด้านบนของหน้าต่างหากไม่มีกรอบ Plot style table ปรากฏให้คลิกตรงปุ่ม More Options (ใกล้กับปุ่ม Help) เพื่อขยายหน้าต่างคำสั่ง Plot ให้แสดงกรอบ Plot style table ขึ้นมา   E. ในกรอบ Plot style table (pen assignments) ให้คุณเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อเลือกว่าจะ Plot แบบสี หรือจะ Plot แบบดำล้วน เลือก acad.ctb ในกรณีที่ต้องการ Plot เส้นออกมาเป็น สี ตามที่กำหนด เลือก monochrome.ctb ในกรณีที่ต้องการ Plot เส้นออกมาเป็นเส้น สีดำ ทั้งหมด   F. หลังจากเลือกว่าจะ Plot แบบสีหรือดำล้วนแล้วต่อไปมากำหนดความหนาของเส้นกัน โดยคลิกไปที่ปุ่ม Edit (อยู่หลังรายการที่เรากำหนดไปในข้อ E) G. จะปรากฏหน้าต่าง Plot Style Table Editor จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในภาพ (ให้ทำการกำหนดความหนาของเส้นให้กับสีแต่ละสี(color 1 – color7)ตามภาพตัวอย่างที่ปรากฏในข้อ A.)   H. หลังจากกำหนด สี และ ความหนาเส้นเสร็จแล้วให้กำหนดค่าต่างๆดังรูปต่อไปนี้ เพื่อพิมพ์งานออกมาทางเครื่องพิมพ์   I. คลิกปุ่ม Preview เพื่อดูผลการกำหนดค่าก่อนส่งพิมพ์ออกมาจริงๆ   J. กดปุ่ม ESC 1 ครั้งเพื่อออกจากการแสดงผล Preview K. หากการแสดงผลใน Preview เป็นไปตามที่ต้องการให้คลิกปุ่ม OK เพื่อสั่ง Plot ได้เลย

การแทรกคำสั่ง ‘cal เพื่อใช้คำนวนสัดส่วนที่ต้องการย่อขยายในคำสั่ง scale

July 22, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ใช้งาน autocad อยู่ประจำคงยังไม่ทราบว่าในขณะที่เราเรียกใช้งานคำสั่งหนึ่งคำสั่งใดอยู่นั้นเราสามารถเรียกใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งแทรกขึ้นมาได้โดยใช้เครื่องหมาย  ‘  ( ตรงกับแป้น ง. งู ในภาษาไทย) นำหน้าและตามด้วยคำสั่งที่เราต้องการแทรกยกตัวอย่างเช่น คำสั่ง ‘cal ‘view ‘zoom ‘pan เป็นต้น ตัวอย่าง การแทรกคำสั่ง ‘cal เพื่อใช้คำนวนสัดส่วนที่ต้องการย่อขยายในคำสั่ง scale A. สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1×1 หน่วยขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง rectang Command: R E C T A N G – พิมพ์ RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – คลิกจุดเริ่มต้นในจุดที่ต้องการ Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1 – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดขนาดของสี่เหลี่ยม   B. ต่อไปเราจะใช้คำสั่ง scale ในการย่อรูปสี่เหลี่ยมลง 50% โดยใช้คำสั่ง ‘cal ช่วยในการคำนวณสัดส่วนที่ต้องการย่อลง Command: S C A L E – พิมพ์ SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกรูปที่สี่เหลี่ยมที่พึ่งสร้างขึ้นมา Select objects: – ENTER หรือกด spacbar 1 ครั้ง Specify base point: _endp of – กด Shift + เมาส์ขวา เลือก endpoint แล้วคลิกมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยม Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: ‘CAL – พิมพ์คำสั่ง ‘CAL แล้ว ENTER เพื่อใช้ในการคำนวณ >>>> Expression: 50/100 – พิมพ์ 50/100 คือค่าที่ต้องการคำนวณ Resuming SCALE command. – กลับมาที่คำสั่ง scale หลังที่คำนวณเสร็จ Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 0.5 – แสดงค่าที่ได้จากการคำนวณ พร้อมย่อ-ขยายวัตถุตามสัดส่วนที่คำนวณได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะสามารถแทรกคำสั่งใดๆลงไปก็ได้ตามที่เราต้องการ เช่นแทรกคำาสั่ง line ลงในคำสั่ง scale เป็นต้น โดยส่วนมากแล้วคำสั่งที่สามารถนำมาแทรกได้จะเป็นคำสั่งในกลุ่มอัตถะประโยชน์และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลทางจอภาพเท่านั้น เครื่องหมายดำเนินการ ( + ) แทนเครื่องหมาย บวก ( – ) แทนเครื่องหมาย ลบ ( * ) แทนเครื่องหมาย คูณ ( / ) แทนเครื่องหมาย หาร

ทำอย่างไรเมื่อไฟล์เวอร์ชั่นใหม่เปิดในออโตแคดเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้

July 22, 2017 Teerapat 0

ขอยกตัวอย่างไฟล์ที่ถูกบันทึกด้วย AutoCAD 2014 เมื่อเรานำไปเปิดใช้งานใน AutoCAD 2007 จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ วิธีแก้มีอยู่ทางเดียวคือเราต้องนำไปเปิดใน AutoCAD 2014 ก่อนเสร็จแล้วจึงบึนทึกไฟล์ด้วยคำสั่ง Save หรือ SaveAs เพื่อบันทึกไฟล์ลงในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าตามที่เราต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ ตัวอย่าง การบันทึกไฟล์จาก AutoCAD 2014 ไปยังเวอร์ชั่น 2007 A. ใช้คำสั่ง Save หรือ SaveAs ในการบันทึกไฟล์ หลังจากที่เรียกใช้คำสั่งแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Save Drawing As ตรงตัวเลือก Files of type เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการนำไฟล์ไปเปิดใช้งาน เสร็จแล้วกด Save B. ทดลองนำไฟล์ที่ได้จากการ Save ไปเปิดในออโตแคดในเวอร์ชั่นที่คุณต้องการดูอีกครั้ง ไม่อยากมา Save เพื่อดาวน์เวอร์ชั่นบ่อยๆ จะตั้งเป็นออโตเลยก็ได้ สามารถดูได้ใน การบันทึกไฟล์ออโตแคดในเวอร์ชั่นที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

วิธีการสร้างไฟล์ต้นแบบในสไตล์ของคุณเอง

July 22, 2017 Teerapat 0

ทุกครั้งที่เราสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ด้วยคำสั่ง New เปรียบเหมือนเราต้องมาเริ่มต้นนับ 1 ใหม่ทุกครั้ง เราจะต้องมากำหนดค่าต่างๆที่จำเป็นในการเขียนแบบให้เหมาะสมและตรงกับสไตล์ในการเขียนแบบของเรา จะดีกว่าไหมถ้าเราไม่ต้องมานั่งทำอะไรซ้ำๆกันเช่นนี้ทุกครั้งที่เริ่มสร้างไฟล์ใหม่ หากคุณไม่ต้องการตั้งค่า Snap Grid Limits TextStyle Dimension Layer และค่าอื่นๆทุกครั้งที่เริ่มต้นไฟล์ใหม่ ในออโตแคดอนุญาตให้คุณสร้างไฟล์ต้นแบบในรูปแบบตามสไตล์ของคุณเองได้ สร้างไฟล์ใหม่มาปุ๊ปก็สามารถทำงานได้เลยทันที ผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยนำมาเสนอลองอ่านกันดูนะครับ ตัวอย่าง การสร้างไฟล์ต้นแบบในสไตล์ของคุณเอง A. เริ่มต้นให้คุณเรียกใช้คำสั่ง NEW โดยการพิมพ์คำสั่งในแถบ Commnad : เสร็จแล้วตั้งค่าต่างๆที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น Snap Grid Limits TextStyle Dimension Layer และอื่นๆ B. หลังจากกำหนดค่าต่างๆแล้วให้บันทึกไฟล์ด้วยคำสั่ง Save หรือ SaveAs จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป C. หลังจากคุณกด Save แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Template Options ในช่อง Description กำหนดหมายเหตุอะไรเล็กน้อยตามใจคุณ และในตัวเลือก Measurement ให้เลือกแบบ Metric เพราะส่วนใหญ่เราจะเขียนแบบในหน่วยวัดแบบเมตริก D. หลังจากกดปุ่ม Ok ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างไฟล์ต้นแบบในสไตล์ของคุณ   ตัวอย่าง การเรียกใช้ไฟล์ต้นแบบที่คุณสร้างเก็บไว้ E. ใช้คำสั่ง NEW เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาจะปรากฏหน้าต่าง Select template ขึ้นมาให้เลือกไฟล์ต้นแบบที่คุณได้สร้างเก็บไว้แล้ว F. หลังจากสร้างไฟล์ขึ้นมาลองตรวจสอบดูค่าต่างๆดูว่าตรงกับค่าต่างๆที่คุณได้กำหนดไปหรือไม่ เสร็จแล้วก็ทำงานได้เลยครับ

วิธีบังคับให้เส้น PLINE แสดงเส้นประแบบต่อเนื่องทั้งเส้น

July 22, 2017 Teerapat 0

คุณสมบัติเด่นของเส้น PLINE ก็คือเมื่อเรากระทำกับเส้นใดเส้นหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเส้น PLINE นั้นๆแล้ว เส้นหรือวัตถุที่เป็นสมาชิกของ PLINE นั้นๆกลุ่มก็จะถูกกระทำตามไปด้วย แต่ก็มีในบางกรณีที่เราต้องกำหนดค่าอื่นๆต่อเพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการเช่น เมื่อเราได้กำหนดแบบเส้นประหรือ HIDDEN2 ให้กับเส้น PLINE แล้วนั้นถึงแม้เส้น PLINE จะแสดงผลออกมาเป็นเส้นประทั้งหมด แต่หากสังเกตุดูจะพบว่าเส้นประนั้นยังคงแยกแสดงออกเป็นส่วนๆตามองค์ประกอบของเส้นที่มีอยู่ไม่ได้แสดงผลต่อเนื่องกันทั้งหมด ดูภาพประกอบ จากรูปเป็นการเปรียบเทียบการแสดงแบบเส้น HIDDEN2 ใน LINE กับ PLINE ที่มีความยาวเท่ากัน เส้นกากบาทสีแดงแสดงแนวต่อของเส้นที่เป็นส่วนประกอบของเส้น PLINE ทั้งหมด ให้สังเกตุช่องไฟของเส้นประของเส้น PLINE กับ LINE ที่มีระยะห่างไม่เท่ากัน ตัวอย่าง การบังคับให้แสดงเส้นประ HIDDEN2 ต่อเนื่องกันไปตลอดความยาวของเส้น PLINE A. ใช้คำสั่ง LINETYPE เพื่อโหลดแบบเส้น HIDDEN2 เข้ามาใช้งานก่อนดังรูป   B. เขียนเส้น PLINE ที่มีส่วนประกอบของ LINE 3 เส้นดังนี้ Command: P L I N E – พิมพ์ PLINE แล้ว ENTER Specify start point: 5,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 9,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 13,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 17,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY โดยพิมพ์ลงใน Command : ของ AutoCAD เสร็จแล้วคลิกเส้น PLINE จากนั้นกำหนดค่าต่างๆดังรูป   D. ใช้คำสั่ง LTSCALE ปรับค่าระยะห่างของแบบเส้น HIDDEN2 ของเส้น PLINE ให้เหมาะสมดังนี้ Command: L T S C A L E – พิมพ์ LTSCALE แล้ว ENTER Enter new linetype scale factor <1.0000>: 0.5 – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปถ้าหากเส้นไม่แสดงผลเป็นเส้นประให้ลองกำหนด ค่า อื่นๆดู Regenerating model.   E. โปรดสังเกตุว่าเส้นประยังคงแบ่งออกเป็นเป็นช่วงๆของความยาวของแต่ละเส้นอยู่ เราจะใช้คำสั่ง PEDIT กำหนดให้เส้นประแสดงความยาวต่อเนื่องกันไปตลอดเส้น PLINE Command: P E D I T – พิมพ์ PEDIT แล้ว ENTER Select polyline or [Multiple]: – คลิกเส้น PLINE […]