บทเรียนที่ 174. กำหนดมุมของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Trotate

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง Dim ->Trotate เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดมุมให้กับตัวเลขบอกขนาดโดยเฉพาะ ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่เริ่มใช้งานเส้นบอกขนาดใหม่ๆ อาจยังกำหน […]

บทเรียนที่ 173. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Tedit

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่คุณผู้อ่านจำเป็นต้องย้ายตัวเลขบอกขนาดไปบอกในตำแหน่งส่วนปลายหรือตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนเส้นบอกขนาดนั้น คุณผู้อ่านสามารถใช้จุด Grip ของตัวเลขบอ […]

บทเรียนที่ 172. กำหนดค่าคงที่ของตัวเลขบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Newtext

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง Dim ->Newtext หรือ Dim ->New เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดค่าตัวอักษรหรือตัวเลขแบบคงที่หรือตายตัวให้กับตัวเลขบอกขนาด ถึงแม้ว่าเส้นบอกขนาดจะ […]

บทเรียนที่ 171. เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Update

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

มาต่อกันด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันอีกสักหนึ่งคำสั่ง เอาไว้ให้คุณผู้อ่านได้เลือกเอาไปใช้งานตามความต้องการ ถนัดแบบไหนชอบแบบไ […]

บทเรียนที่ 170. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Matchprop

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

อีกหนึ่งวิธีที่ผมมักจะใช้ในการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing ไปเป็นเส้นบอกขนาดในสไตล์ที่ผมต้องการ แต่วิธีการนี้เราจะต้องมีเส้นบอกขนาดที่จะ […]

บทเรียนที่ 169. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง DDMODIFY

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ติดตามอ่านบทเรียนมาโดยตลอดคงพอจะคุ้นเคยกับคำสั่ง DDMODIFY นี้มาบ้างพอสมควร เพราะโดยหน้าที่ของคำสั่งนี้จะใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของวัตถุ […]

บทเรียนที่ 168. วิธีลบและเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ขอนำเสนอวิธีการง่ายๆที่จะใช้จัดการกับสไตล์ของเส้นบอกขนาด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบสไตล์เส้นบอกขนาด ที่ไม่ต้องการออกจาก Drawi […]

บทเรียนที่ 167. การกำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดเพื่อนำมาใช้งาน

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่เราต้องการเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดแบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้งานใน AutoCAD จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโดยปุ่ม Set Current […]

บทเรียนที่ 166. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราว Override

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ Override เป็นการสร้างสไตล์ขึ้นมาใช้งานชั่วคราวเหมาะสำหรับการสร้างสไตล์แบบเร่งด่วนหรือสไตล์ที่ต้องการใช้งานไม่มากนัก หลังจา […]

บทเรียนที่ 165. การสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วนอื่นๆจากต้นแบบ 1:100

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ 162 ผู้เขียนได้ทิ้งประโยคคำถามเอาไว้ว่าทำไมเราจะต้องสร้างเส้นบอกขนาดในขนาดมาตราส่วน 1:100 ด้วยทั้งๆที่เราสามารถสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่ว […]