บทเรียนที่ 161. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มทำการสร้างเส้นบอกขนาดกันในบทเรียนถัดไป ในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาวิธีการสร้างบล็อคเพื่อใช้เป็นหัวลูกศรสำหรับใช้ […]

บทเรียนที่ 160. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากจุดศูนย์กลาง

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเส้นบอกขนาดทั้งสามรูปแบบที่ได้นำเสนอไปในบทเรียนที่ 158 และในบทเรียนที่ 159 ผู้เขียนก็ได้นำเสนอสิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้างหัวลูกศ […]

บทเรียนที่ 159. สิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับเส้นบอกขนาด

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ 149. ผู้เขียนเคยได้นำเสนอการกำหนดค่า Arrow size ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของหัวลูกศรกันไปแล้วแต่ยังไม่ละเอียดนัก ในคราวนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปเน […]