บทเรียนที่ 105. ATTDISP เปิด-ปิด ตัวหนังสือประกอบ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

ต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งบทเรียนสำหรับคำสั่ง ATTDISP เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ปิด/เปิด การแสดงผลตัวหนังสือประกอบบล็อคที่ถูกสร้างด้วยคำสั่ง ATTDEF ซึ่งคำสั่งนี้จะมีผลในการปิด/เปิดตัวหนังสือทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง วิธีการ ปิด/เปิด ตัวหนังสือที่อยู่ภายในบล็อคด้วยคำสั่ง ATTDISP A. หากคุณยังไม่ได้ สร้าง และ นำเข้า บล็อค ATTBLOCK ให้ดูวิธีการสร้างและนำเข้าบล็อค ในบทเรียนที่ 102 ก่อนเพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. หลังจากนำเข้าเสร็จเราจะทำการ ปิดตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง ATTDISP โดยการเรียกใช้ผ่าน Command : ของ AutoCAD Command: A T T D I S P – พิมพ์คำสั่ง ATTDISP แล้ว ENTER Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] : OFF – พิมพ์ OFF แล้ว ENTER เพื่อทำการปิดการแสดงผล หรือ ON เมื่อต้องการเปิดแสดงผล Regenerating model.   C. จะสังเกตุเห็นว่าตัวหนังสือที่ถูกสร้างด้วยคำสั่ง ATTDEF ที่มีอยู่ภายในบล็อคจะถูกปิดลงทั้งหมด

บทเรียนที่ 104. EATTEDIT แก้ไขคุณสมบัติตัวหนังสือประกอบ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง EATTEDIT เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ข้อความ และคุณสมบัติของตัวหนังสือที่ประกอบอยู่ในบล็อค ซึ่งจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับคำสั่ง ATTEDIT ที่ได้นำเสนอในบทเรียนที่ผ่านมา แต่ในคำสั่งนี้นอกจากเราจะสามารถใช้แก้ไขข้อความของตัวหนังสือที่มีอยู่ภายในบล็อคได้แล้ว เรายังสามารถกำหนดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอื่นๆของตัวหนังสือที่ประกอบอยู่ภายในบล็อคได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความสูง มุม สไตล์ และ เลเยอร์ ของตัวหนังสือเป็นต้น โดยที่เราไม่ต้องทำการแตกหรือระเบิดบล็อคแต่อย่างใด ตัวอย่าง วิธีการแก้ไข ความสูง ของตัวหนังสือที่มีอยู่ภายในบล็อคด้วยคำสั่ง EATTEDIT A. หากคุณยังไม่ได้ สร้าง และ นำเข้า บล็อค ATTBLOCK ให้ดูวิธีการสร้างและนำเข้าบล็อค ในบทเรียนที่ 102 ก่อนเพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. หลังจากนำเข้าเสร็จเราจะทำการแก้ไข ความสูง ของตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง EATTEDIT โดยการเรียกใช้ผ่าน Command : ของ AutoCAD Command: E A T T E D I T – พิมพ์คำสั่ง EATTEDIT แล้ว ENTER Select a block: – คลิกลงส่วนใดส่วนหนึ่งของบล็อคที่เราต้องการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือ จะปรากฏหน้าต่าง Enhanced Attribute Edit ให้กำหนดค่าต่างๆดังรูป คำอธิบายประกอบภาพหน้าต่าง Enhanced Attribute Edit คลิกแท็ป Text Options เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของตัวหนังสือ ในช่อง Height กำหนดความสูงใหม่ตามต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

บทเรียนที่ 103. ATTEDIT แก้ไขข้อความตัวหนังสือประกอบ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

ดังที่ได้นำเสนอวิธีการเขียนตัวหนังสือสำหรับใช้ประกอบบล็อคโดยเฉพาะไว้ในบทเรียนที่ผ่านมา ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือโดยใช้คำสั่ง ATTEDIT ซึ่งคำสั่งนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับตัวหนังสือที่ถูกเขียนด้วยคำสั่งอื่น จะมีผลเฉพาะกับตัวหนังสือที่ถูกเขียนด้วยคำสั่ง ATTDEF ที่ประกอบอยู่ในบล็อคเท่านั้น ตัวอย่าง วิธีการแก้ไขข้อความตัวหนังสือของบล็อคด้วยคำสั่ง ATTEDIT A. หากคุณยังไม่ได้ สร้าง และ นำเข้า บล็อค ATTBLOCK ให้ดูวิธีการสร้างและนำเข้าบล็อค ในบทเรียนที่ 102 ก่อนเพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. หลังจากนำเข้าเสร็จเราจะทำการแก้ไข ข้อความของตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง ATTEDIT โดยการเรียกใช้ผ่าน Command : ของ AutoCAD Command: A T T E D I T – พิมพ์คำสั่ง ATTEDIT แล้ว ENTER Select block reference: – คลิกลงส่วนใดส่วนหนึ่งของบล็อคที่เราต้องการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือ จะปรากฏหน้าต่าง Edit Attributes ให้กำหนดค่าต่างๆดังรูป คำอธิบายประกอบภาพหน้าต่าง Edit Attributes แสดงชื่อบล็อคที่ผู้ใช้เลือก ข้อความที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในช่อง Prompt ขณะสร้างตัวหนังสือด้วยคำสั่ง ATTDEF เพื่อใช้ในการสื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าได้ถูกต้องตามที่ต้องการ ในช่องกำหนดค่านี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความตามที่ต้องการได้เลย เสร็จแล้วกดปุ่ม OK ใน AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ๆ คุณสามารถใช้คำสั่ง DDEDIT แก้ไขข้อความของบล็อคที่สร้างจากคำสั่ง ATTDEF ได้เช่นเดียวกันกับคำสั่ง ATTEDIT

บทเรียนที่ 102. ATTDEF เขียนตัวหนังสือประกอบ BLOCK แบบกำหนดค่าได้

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ATTDEF จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเขียนตัวหนังสือประกอบลงใน BLOCK ได้เป็นอย่างมาก เราสามารถกำหนดหรือแก้ไขค่าต่างๆของตัวหนังสือที่มีอยู่ภายในบล็อคไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ความสูง มุม สไตล์และคุณสมบัติอื่นๆของตัวหนังสือได้ทั้งหมด ซึ่งจะต่างไปจากการใช้คำสั่ง TEXT ในการเขียนตัวหนังสือประกอบลงไปในบล็อคที่เราจะไม่สามารถแก้ไขหรือกำหนดค่าใดๆลงไปได้เลยนอกเสียจากคุณจะใช้คำสั่ง EXPLODE ระเบิดมัน ตัวอย่าง การเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั่ง ATTDEF เพื่อนำไปประกอบ BLOCK A. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 x 1 หน่วยขึ้นมาหนึ่งรูป Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1 – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยม   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นทะแยงมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งเส้นเพื่อใช้ในการอ้างอิงจุดศูนย์กลางของรูปสี่เหลี่ยม Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกด ENTER Specify first point: _endp of – ให้กด Ctrl+เมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้วคลิกลงมุมล่างซ้ายของรูปสี่เหลี่ยม Specify next point or [Undo]: _endp of – ให้กด Ctrl+เมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้วคลิกลงมุมบนขวาของรูปสี่เหลี่ยม Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง ZOOM ปรับขนาดการแสดงผลในบริเวณรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดพอเหมาะสำหรับการทดลองขั้นต่อไป D. ใช้คำสั่ง ATTDEF เขียนตัวหนังสือสำหรับนำไปใช้ในบล็อค Command: A T T D E F – พิมพ์คำสั่ง ATTDEF แล้วกด ENTER จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในรูป Attribute Definition Specify start point: _mid of – ให้กด Ctrl+เมาส์ขวา เลือก Midpoint แล้วคลิกลงบนเส้นตรงที่เขียนในข้อ B คำอธิบายประกอบภาพหน้าต่าง Attribute Definition ในช่อง Tag ให้พิมพ์ X ลงไป ซึ่งตัวอักษรนี้จะใช้แสดงผลหลังจากใช้คำสั่งนี้เสร็จสิ้น เพื่อให้คุณสามารถนำตัวหนังสือไปจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ ในช่อง Prompt ให้พิมพ์ Text Value = ลงไป ข้อความนี้จะไปปรากฏในขณะที่คุณนำเข้าบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT เพื่อให้คุณพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป ในช่อง Value ให้พิมพ์ค่ามาตราฐานที่คุณต้องการลงไป ในที้นี้เราจะกำหนดให้เท่ากับ 1 ซึ่งข้อความนี้จะปรากฏในบล็อคหลังจากที่คุณนำเข้าบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT กำหนดจุดกำเนิดของตัวหนังสือ […]