บทเรียนที่ 105. ATTDISP เปิด-ปิด ตัวหนังสือประกอบ BLOCK

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

ต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งบทเรียนสำหรับคำสั่ง ATTDISP เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ปิด/เปิด การแสดงผลตัวหนังสือประกอบบล็อคที่ถูกสร้างด้วยคำสั่ง ATTDEF ซึ่งคำสั่ […]

บทเรียนที่ 104. EATTEDIT แก้ไขคุณสมบัติตัวหนังสือประกอบ BLOCK

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง EATTEDIT เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ข้อความ และคุณสมบัติของตัวหนังสือที่ประกอบอยู่ในบล็อค ซึ่งจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับคำสั่ง ATTEDIT ที่ไ […]

บทเรียนที่ 103. ATTEDIT แก้ไขข้อความตัวหนังสือประกอบ BLOCK

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

ดังที่ได้นำเสนอวิธีการเขียนตัวหนังสือสำหรับใช้ประกอบบล็อคโดยเฉพาะไว้ในบทเรียนที่ผ่านมา ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือโดย […]

บทเรียนที่ 102. ATTDEF เขียนตัวหนังสือประกอบ BLOCK แบบกำหนดค่าได้

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ATTDEF จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการเขียนตัวหนังสือประกอบลงใน BLOCK ได้เป็นอย่างมาก เราสามารถกำหนดหรือแก้ไขค่าต่างๆของตัวหนังสือที่มีอยู่ภายในบล […]