เคยกำหนดค่า Scale X , Scale Y ของ BLOCK ให้มีค่าเป็นลบบ้างไหม

กรกฎาคม 22, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่า Scale X และ Scale Y ของ BLOCK ให้เป็นค่าติดลบจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจาก BLOCK ต้นแบบอย่างไรโปรดติดตามได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 1. ให้โหลด […]

เทคนิคการสร้าง Block แบบง่ายๆ

กรกฎาคม 22, 2017 Teerapat 0

การสร้าง BLOCK โดยวิธีที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการสร้าง BLOCK โดยเก็บข้อมูลของ BLOCK ไว้ในหน่วยความจำชั่วคราวหรือ Clipboard ของ Windows เมื่อไดที่ก็ตาม […]

บทเรียนที่ 161. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มทำการสร้างเส้นบอกขนาดกันในบทเรียนถัดไป ในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาวิธีการสร้างบล็อคเพื่อใช้เป็นหัวลูกศรสำหรับใช้ […]

บทเรียนที่ 160. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากจุดศูนย์กลาง

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเส้นบอกขนาดทั้งสามรูปแบบที่ได้นำเสนอไปในบทเรียนที่ 158 และในบทเรียนที่ 159 ผู้เขียนก็ได้นำเสนอสิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้างหัวลูกศ […]

บทเรียนที่ 110. XREF นำเข้าไฟล์แบบเชื่อมโยงจากภายนอก

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

มาอีกแล้วกับคำสั่งที่ใช้ในการนำเข้าและเชื่อมโยงไฟล์แบบภายนอกอีกคำสั่งหนึ่งของ AutoCAD ในบทเรียนนี้เราจะนำเสนอคำสั่ง XREF ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้นำเข้าไฟล […]

บทเรียนที่ 109. กำจัดข้อมูลขยะด้วย PURGE

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

ข้อมูลขยะใน AutoCAD คืออะไร ก็คือข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละครับ อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าไฟล์หรือบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT หรืออาจเกิดจากการสร้างสไตล์ L […]

บทเรียนที่ 108. ดึงบล็อคที่อยู่ในไฟล์อื่นมาใช้งานด้วย ADcenter

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

สมมุติว่าเรากำลังเปิดใช้งานไฟล์ B.dwg อยู่และเราต้องการนำเข้าบล็อค A1 ที่อยู่ในไฟล์ A.dwg วิธีการดั้งเดิมที่ผู้ใช้งาน AutoCAD ส่วนใหญ่มักจะใช้กันก็คือ […]

บทเรียนที่ 105. ATTDISP เปิด-ปิด ตัวหนังสือประกอบ BLOCK

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

ต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งบทเรียนสำหรับคำสั่ง ATTDISP เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ปิด/เปิด การแสดงผลตัวหนังสือประกอบบล็อคที่ถูกสร้างด้วยคำสั่ง ATTDEF ซึ่งคำสั่ […]

บทเรียนที่ 104. EATTEDIT แก้ไขคุณสมบัติตัวหนังสือประกอบ BLOCK

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง EATTEDIT เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ข้อความ และคุณสมบัติของตัวหนังสือที่ประกอบอยู่ในบล็อค ซึ่งจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับคำสั่ง ATTEDIT ที่ไ […]

บทเรียนที่ 103. ATTEDIT แก้ไขข้อความตัวหนังสือประกอบ BLOCK

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

ดังที่ได้นำเสนอวิธีการเขียนตัวหนังสือสำหรับใช้ประกอบบล็อคโดยเฉพาะไว้ในบทเรียนที่ผ่านมา ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือโดย […]