เคยกำหนดค่า Scale X , Scale Y ของ BLOCK ให้มีค่าเป็นลบบ้างไหม

July 22, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่า Scale X และ Scale Y ของ BLOCK ให้เป็นค่าติดลบจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจาก BLOCK ต้นแบบอย่างไรโปรดติดตามได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 1. ให้โหลดไฟล์ต่อไปนี้เพื่อใช้ในการทดลอง BLOCK1.dwg   2. ใช้คำสั่ง INSERT เรียกไฟล์ BLOCK1.DWG เข้ามาใน Drawing ที่กำลังใช้งานอยู่ 3. ทดลองเปลี่ยนค่า Scale X และค่า Scale Y โดยใช้คำสั่ง DDMODIFY   4. ทดลองเปลี่ยนค่า Scale X และค่า Scale Y ให้มีค่าติดลบทีละตัวแล้วสังเกตผลที่ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไร

เทคนิคการสร้าง Block แบบง่ายๆ

July 22, 2017 Teerapat 0

การสร้าง BLOCK โดยวิธีที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการสร้าง BLOCK โดยเก็บข้อมูลของ BLOCK ไว้ในหน่วยความจำชั่วคราวหรือ Clipboard ของ Windows เมื่อไดที่ก็ตามที่หน่วยความจำชั่วคราวของ Windows ถูกแทนที่ด้วยวัตถุอื่นข้อมูล BLOCK ที่เราเก็บไว้ในหน่วยความจำก็จะหายไปด้วยไม่สามารถเรียกใช้ได้อีก แต่ BLOCK ที่เราได้นำเข้ามาใน Drawing แล้วจะยังคงอยู่และสามารถเรียกใช้โดยใช้คำสั่ง INSERT เรียกเข้ามาใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกับ BLOCK ทั่วๆไป ตัวอย่างการสร้าง BLOCK ในหน่วยความจำชั่วคราวหรือ Clipboard ของ Windows A. ให้ทำการสร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปขนาดตามใจชอบ   B. ไปที่เมนู Edit แล้วคลิก Copy with Base Point   C. ในแถบ Command : ของ AutoCAD ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ Command: _copybase Specify base point: _endp of – กด CTRL + คลิกขวา เลือก Endploint แล้วเลื่อนเมาส์ไปใกล้เส้นตรงในจุด Base ตามรูป Select objects: Specify opposite corner: 1 found – คลิกรูปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ A Select objects: – เคาะ spacebar เพื่อจบคำสั่ง   D. ไปที่เมนู Edit แล้วคลิก Paste as Block   E. ในแถบ Coomand : ของ AutoCAD ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ Command: _pasteblock Specify insertion point: – คลิกลงในตำแหน่งที่ต้องการเพื่อวาง BLOCK ลงไป

บทเรียนที่ 161. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ

July 21, 2017 Teerapat 0

ชิ้นส่วนสำคัญชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะเริ่มทำการสร้างเส้นบอกขนาดกันในบทเรียนถัดไป ในบทเรียนนี้เราจะมาศึกษาวิธีการสร้างบล็อคเพื่อใช้เป็นหัวลูกศรสำหรับใช้บอกระยะจากริมขอบ ซึ่งถ้าหากท่านผู้อ่านได้ติดตามบทเรียนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่ารายละเอียดขั้นตอนของการสร้างบล็อคที่ใช้บอกระยะจากริมขอบนี้แทบจะไม่แตกต่างไปจากบล็อคที่ใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลางเลย เพียงแค่เราเปลี่ยนหัวลูกศรจากวงกลมไปเป็นเส้นขีดทะแยงแทนเท่านั้น   ตัวอย่าง การสร้างบล็อคหัวลูกศรแบบเส้นขีด สำหรับใช้บอกระยะจากริมขอบ A. ใช้คำสั่ง LAYER สร้างเลเยอร์ Dim1 และ Dim2 ขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้ Dim1 เป็นสีแดง(Red) และ Dim2 เป็นสีเหลือง(Yellow)   B. ใช้คำสั่ง LINE สร้างเส้นตรงสองเส้นตัดกันดังรูป โดยแต่ละเส้นยาว 2 หน่วย แบ่งเป็นข้างละ 1 หน่วย เพราะเราต้องใช้เชื่อมต่อระหว่างเส้น Ext line กับ Dim line ทั้งสองด้าน   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นกากบาทให้เป็นเลเยอร์ Dim2   D. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 x 1 หน่วยขึ้นมาหนึ่งรูป แล้วใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นทะแยงมุมลงไปหนึ่งเส้นดังรูป เสร็จแล้วใช้คำสั่ง ERASE ลบรูปสี่เหลี่ยมทิ้งไป   E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นทะแยงให้เป็นเลเยอร์ Dim1 F. ใช้คำสั่ง MOVE ย้ายเส้นทะแยงที่สร้างขึ้นในข้อ D โดยอาศัยจุด Midpoint ของเส้นทะแยงเป็นจุดอ้างอิงในการย้ายไปไว้ตรงจุด Intersection ของเส้นกากบาท เสร็จแล้วเราจะได้ผลดังรูป   G. ใช้คำสั่ง BLOCK สร้างบล็อคชื่อ Tick ขึ้นมาโดยเลือกวัตถุทั้งหมดตามที่ปรากฏในรูปภาพในข้อ F. โดยกำหนดจุด Base point ของบล็อคไว้ตรงจุด Intersection ของเส้นกากบาทดังรูป (หากต้องการทำเก็บเป็นไฟล์เอาไว้ใช้งานในภายหลังก็ให้ใช้คำสั่ง WBLOCK แทน) H. เพียงเท่านี้เราก็จะได้บล็อคครบทั้งสองแบบกันแล้ว และในบทเรียนถัดไปเราจะไปสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดในรูปแบบที่เราต้องการกัน

บทเรียนที่ 160. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากจุดศูนย์กลาง

July 21, 2017 Teerapat 0

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเส้นบอกขนาดทั้งสามรูปแบบที่ได้นำเสนอไปในบทเรียนที่ 158 และในบทเรียนที่ 159 ผู้เขียนก็ได้นำเสนอสิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้างหัวลูกศรไปแล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการสร้างส่วนประกอบต่างๆของหัวลูกศรให้ได้ขนาดและรูปแบบตามที่เราต้องการ ซึ่งถ้าหากพิจารณาจากเส้นบอกขนาดทั้งสามแบบที่ได้นำเสนอไป จะมีบล็อคที่เราจะต้องสร้างสำหรับใช้เป็นหัวลูกศรเพียงสองแบบเท่านั้น คือบล็อคลูกศรหัวกลมสำหรับใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลาง และบล็อคลูกศรหัวขีดสำหรับใช้บอกระยะจากริมขอบ เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราไปเริ่มสร้างบล็อคหัวลูกศรกันเลย นี้คือสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่เราจะสร้าง โปรดสังเกตุหัวลูกศรที่ใช้ ซึ่งเราจะทำการสร้าง หัวลูกศรแบบวงกลม กันในบทเรียนนี้ และจะทำการสร้าง หัวลูกศรแบบเส้นขีด กันในบทเรียนถัดไป   ทำความเข้าใจก่อนศึกษาตัวอย่าง เนื่องจากการนำเสนอตัวอย่างจะมีเนื้อหาเยอะและยาวมากหากมีการนำเสนอทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนั้นผู้เขียนจึงขออนุญาตนำเสนอเฉพาะขั้นตอนหลักๆเพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนในการทำงานในภาพกว้างๆเท่านั้น ท่านผู้อ่านที่จะทำการศึกษาตามตัวอย่างต่อไปนี้ควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้คำสั่งบางคำสั่งพอสมควร  ตัวอย่าง การสร้างบล็อคหัวลูกศรแบบวงกลม สำหรับใช้บอกระยะจากจุดศูนย์กลาง A. ใช้คำสั่ง LAYER สร้างเลเยอร์ Dim1 และ Dim2 ขึ้นมาใหม่ โดยกำหนดให้ Dim1 เป็นสีแดง(Red) และ Dim2 เป็นสีเหลือง(Yellow)   B. ใช้คำสั่ง LINE สร้างเส้นตรงสองเส้นตัดกันดังรูป โดยแต่ละเส้นยาว 2 หน่วย แบ่งเป็นข้างละ 1 หน่วย เพราะเราต้องใช้เชื่อมต่อระหว่างเส้น Ext line กับ Dim line ทั้งสองด้าน   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นกากบาทให้เป็นเลเยอร์ Dim2   D. ใช้คำสั่ง CIRCLE สร้างวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 หน่วย โดยกำหนดให้จุดศูนย์กลางอยู่ตรงจุด Intersection ของเส้นตรงทั้งสองเส้นที่สร้างในข้อ B ( ขนาดของรูปวงกลมไม่จำเป็นจะต้องสร้างให้มีขนาด 1 หน่วยก็ได้ แต่คุณควรรู้ไว้ว่าการกำหนดค่าใน Arrow size จะส่งผลต่อขนาดของวงกลมด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณสร้างวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 0.80 หน่วย และกำหนดค่าใน Arrow size เป็น 0.20 เมื่อเขียนเส้นบอกขนาดออกมาในมาตราส่วน 1:100 ขนาดของวงกลมที่ได้จะมีขนาดเท่ากับ 0.16 หน่วย)   E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนเส้นวงกลมให้เป็นเลเยอร์ Dim1 F. ใช้คำสั่ง BLOCK สร้างบล็อคชื่อ Center ขึ้นมาโดยเลือกวัตถุทั้งหมดตามที่ปรากฏในรูปภาพในข้อ D. โดยกำหนดจุด Base point ของบล็อคไว้ตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมดังรูป (หากต้องการทำเก็บเป็นไฟล์เอาไว้ใช้งานในภายหลังก็ให้ใช้คำสั่ง WBLOCK แทน)   G. ศึกษาบทเรียนที่ 161. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ ต่อเนื่องไปเลย

บทเรียนที่ 110. XREF นำเข้าไฟล์แบบเชื่อมโยงจากภายนอก

July 20, 2017 Teerapat 0

มาอีกแล้วกับคำสั่งที่ใช้ในการนำเข้าและเชื่อมโยงไฟล์แบบภายนอกอีกคำสั่งหนึ่งของ AutoCAD ในบทเรียนนี้เราจะนำเสนอคำสั่ง XREF ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้นำเข้าไฟล์ .DWG เช่นเดียวกับคำสั่ง INSERT แต่ไฟล์ที่ถูกนำเข้ามาจะไม่ถูกผนวกเข้ากับไฟล์หลักจริงๆเหมือนกับคำสั่ง INSERT จะเป็นไปในรูปแบบของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างไฟล์ที่ถูกนำเข้ากับไฟล์หลักเท่านั้น หากผู้ใช้ต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนของไฟล์ที่นำเข้าจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลในไฟล์ต้นฉบับที่นำเข้าเท่านั้น ตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดเด่นของคำสั่งนี้ เมื่อเราทำการแก้ไขต้นฉบับของไฟล์ที่นำเข้า ข้อมูลในไฟล์หลักที่เป็นส่วนของไฟล์ที่นำเข้ามาก็จะได้รับการแก้ไขตามไฟล์ต้นฉบับไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในการนำไปใช้งาน แต่โปรดอย่าพึ่งสรุปว่าคำสั่งนี้จะดีจริง โปรดอ่านย่อหน้าถัดไปให้จบก่อนตัดสินใจนำคำสั่งนี้ไปใช้งาน ข้อเสียก็จะคล้ายกับคำสั่ง IMAGE คือเมื่อใดก็ตามที่ไฟล์ต้นฉบับที่นำเข้ามาหายไปจากตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์เดิมจะทำให้ไม่สามารถเรียกข้อมูลของไฟล์ต้นฉบับมาแสดงได้ แต่ในการทำงานจริงๆของผู้เขียนเองกลับพบว่าปัญหาจะเยอะมากกว่าการใช้คำสั่ง IMAGE อีกเป็นเท่าตัว กล่าวคือ หลังจากที่เราทำงานเสร็จสิ้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไปนานๆเข้า และเมื่อเรานำไฟล์หลักกลับมาใช้ใหม่ ในเครื่องใหม่ ในตำแหน่งที่จัดเก็บใหม่ บางครั้งเราจะพบว่าไฟล์หลักที่เปิดขึ้นมานั้นไม่สามารถนำส่วนของไฟล์ที่ได้นำเข้าไว้มาแสดงได้อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ได้ชี้แจงไว้ในข้างต้น ถึงแม้เราจะรู้และจำชื่อไฟล์ที่เรานำเข้าได้แต่เราก็ไม่สามารถจำรายละเอียดต่างๆของไฟล์ที่นำเข้าได้หมด อาจเกิดการสับสน ลังเล ว่าจะเป็นไฟล์ที่ถูกต้องจริงหรือไม่ ยิ่งถ้าระบบจัดเก็บไฟล์ของเราไม่ดี ตั้งชื่อไฟล์ซ้ำๆกันโอกาสที่ผิดพลาดก็จะมีมากขึ้นไปด้วย ลองอ่านข้อเสียไปแล้วยังตัดสินใจที่จะยังใช้งานคำสั่งนี้อยู่ก็ศึกษาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้   ตัวอย่าง การใช้งานคำสั่ง XREF A. สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่สองไฟล์ดังนี้ (ผู้เขียนขออนุญาตที่จะไม่กล่าวถึงวิธีการสร้างและบันทึกไฟล์ในที่นี้) ไฟล์ Drawing1.dwg (กำหนดให้ไฟล์ Drawing1.dwg เป็นไฟล์หลัก ) ไฟล์ Drawing2.dwg (กำหนดให้ไฟล์ Drawing2.dwg เป็นไฟล์ต้นฉบับที่ถูกนำเข้า ) B. เมื่อได้ไฟล์ทั้งสองไฟล์พร้อมแล้วมาทดลองกันใช้คำสั่ง XREF กันเลย C. เข้าไปทำงานใน Drawing2.dwg แล้วใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้ Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1 – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยม   D. ใช้คำสั่ง BASE กำหนดจุดสอดแทรกของไฟล์ Drawing2.dwg โดยกำหนดไว้มุมล่างซ้ายของรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น Command: B A S E – พิมพ์คำสั่ง BASE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter base point <0.0000,0.0000,0.0000>: _endp of – กด Ctrl+เมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้วคลิกมุมล่างซ้ายของรูปสี่เหลี่ยมใกล้   E. เสร็จแล้วทำการบันทึกไฟล์ Drawing2.dwg โดยใช้คำสั่ง QSAVE F. สลับกลับมาที่ไฟล์ Drawing1.dwg เรียกใช้คำสั่ง XREF ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง EXTERNAL REFERENCES จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป   G. หลังจากที่คลิก Attach DWG จะปรากฏหน้าต่าง Select Reference File ให้คุณเลือกไฟล์ Drawing2.DWG ที่คุณต้องการนำเข้า ในขั้นตอนที่ 3. เป็นการเลือกเส้นทางที่ใช้จัดเก็บไฟล์   […]

บทเรียนที่ 109. กำจัดข้อมูลขยะด้วย PURGE

July 20, 2017 Teerapat 0

ข้อมูลขยะใน AutoCAD คืออะไร ก็คือข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละครับ อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าไฟล์หรือบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT หรืออาจเกิดจากการสร้างสไตล์ LAYER TEXT DIMENSION หรือโหลด LINETYPE ขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นต้น ในการใช้งานในปัจจุบันเราอาจไม่เห็นความสามารถของคำสั่งนี้มากนักเพราะประสิทธิภาพของเครื่องเร็วขึ้น แรงขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อปริมาณข้อมูลภายในไฟล์ที่เราใช้งานอยู่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้การ Render หรือแสดงผลทางจอภาพช้าลง บางทีอาจทำให้เครื่องแฮ้งค์ หรือร้ายแรงไปจนถึงขั้นทำให้ไฟล์เสียไปเลยก็ได้ คำสั่ง PURGE จะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก ใครยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูบ้างนะครับ ตัวอย่าง การลบข้อมูลขยะในไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ด้วยคำสั่ง PURGE A. ตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานคำสั่ง PURGE ท่านผู้อ่านสามารถใช้ไฟล์อื่นในการทดลองแทนก็ได้ B. เปิดไฟล์ที่ต้องการลบข้อมูลขยะออกจากไฟล์ขึ้นมาใช้งาน C. พิมพ์คำสั่ง PURGE ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้ว Enter จะปรากฏหน้าต่าง Purge จากนั้นให้คลิกปุ่ม Purge หรือ Purge All D. ในกรณีที่คุณคลิกปุ่ม Purge All ไปแล้ว ให้สังเกตุดูว่าปุ่ม Purge All ยังสามารถคลิกได้อยู่อีกหรือไม่ ถ้ายังสามารถคลิกได้อยู่แสดงว่าข้อมูลขยะยังไม่หมดให้คุณคลิกซ้ำจนกว่าจะไม่สามารถคลิกได้อีกซึ่งแสดงว่าข้อมูลขยะได้ถูกลบออกไปหมดแล้ว

บทเรียนที่ 108. ดึงบล็อคที่อยู่ในไฟล์อื่นมาใช้งานด้วย ADcenter

July 20, 2017 Teerapat 0

สมมุติว่าเรากำลังเปิดใช้งานไฟล์ B.dwg อยู่และเราต้องการนำเข้าบล็อค A1 ที่อยู่ในไฟล์ A.dwg วิธีการดั้งเดิมที่ผู้ใช้งาน AutoCAD ส่วนใหญ่มักจะใช้กันก็คือ นำเข้าไฟล์ A.dwg เข้ามาในไฟล์ B.dwg ก่อนเป็นลำดับแรก แล้วหลังจากนั้นค่อยนำเข้าบล็อค A1 อีกที ถ้าใช้วิธีนี้จะเห็นได้ว่าเราจะต้องใช้คำสั่ง INSERT ถึงสองครั้งด้วยกันจนกว่าเราจะได้บล็อค A1 ตามที่เราต้องการ แต่ถ้าหากใช้คำสั่ง ADcenter เราจะสามารถนำเข้าบล็อค A1 ได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องนำเข้าไฟล์ A.dwg ก่อน นอกเหนือจากจะช่วยลดขั้นตอนในการนำเข้าแล้วยังช่วยลดปริมาณข้อมูลขยะที่ติดมากับไฟล์ A.dwg อีกด้วย ( ตัวอย่างข้อมูลขยะเช่น ในไฟล์ A.dwg มีบล็อคอยู่ 20 ตัว แต่เราต้องการใช้แค่ตัวเดียวคือบล็อค A1 เท่านั้น อีก 19 ตัวก็เป็นขยะเพียวๆ นี่ยังไม่รวมถึงข้อมูลอื่นๆอีกเช่น เลเยอร์ แบบเส้น ที่ติดมากับไฟล์ A.dwg อีกด้วย) ตัวอย่าง การนำเข้าบล็อค A1 จากไฟล์ A.dwg เข้ามาในไฟล์ B.dwg ด้วยคำสั่ง ADcenter A. ตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานคำสั่ง ADcenter ท่านผู้อ่านสามารถใช้ไฟล์อื่นในการทดลองแทนก็ได้ B. เปิดไฟล์ B.dwg ขึ้นมาใช้งาน C. พิมพ์คำสั่ง ADCENTER ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้ว Enter จะปรากฏหน้าต่าง DESIGNCENTER จากนั้นให้ปฎิบัติตามขั้นตอนในรูป จะเห็นได้ว่านอกจากบล็อคที่เราสามารถดึงมาจากไฟล์อื่นแล้ว เรายังสามารถดึงข้อมูลต่างๆมาได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น DimStyles Layaer เป็นต้น คำอธิบายประกอบภาพหน้าต่าง DESIGNCENTER และหน้าต่าง Insert เลือกเส้นทางที่ไฟล์ A.dwg ถูกจัดเก็บอยู่ ดับเบิ้ลคลิกตรงไฟล์ A.dwg เลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการนำเข้า ในที่นี้เราต้องการนำเข้าบล็อค ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกตรง Blocks ดับเบิ้ลคลิกตรงชื่อบล็อค A1 หรือตามที่เราต้องการ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Insert แสดงชื่อบล็อคที่ต้องการนำเข้า กดปุ่ม OK เสร็จแล้วคลิกลงจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการเพื่อทำการกำหนดจุดสอดแทรกให้บล็อคที่เราได้ทำการนำเข้า

บทเรียนที่ 105. ATTDISP เปิด-ปิด ตัวหนังสือประกอบ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

ต่อเนื่องกันอีกสักหนึ่งบทเรียนสำหรับคำสั่ง ATTDISP เป็นคำสั่งที่ใช้ในการ ปิด/เปิด การแสดงผลตัวหนังสือประกอบบล็อคที่ถูกสร้างด้วยคำสั่ง ATTDEF ซึ่งคำสั่งนี้จะมีผลในการปิด/เปิดตัวหนังสือทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง วิธีการ ปิด/เปิด ตัวหนังสือที่อยู่ภายในบล็อคด้วยคำสั่ง ATTDISP A. หากคุณยังไม่ได้ สร้าง และ นำเข้า บล็อค ATTBLOCK ให้ดูวิธีการสร้างและนำเข้าบล็อค ในบทเรียนที่ 102 ก่อนเพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. หลังจากนำเข้าเสร็จเราจะทำการ ปิดตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง ATTDISP โดยการเรียกใช้ผ่าน Command : ของ AutoCAD Command: A T T D I S P – พิมพ์คำสั่ง ATTDISP แล้ว ENTER Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] : OFF – พิมพ์ OFF แล้ว ENTER เพื่อทำการปิดการแสดงผล หรือ ON เมื่อต้องการเปิดแสดงผล Regenerating model.   C. จะสังเกตุเห็นว่าตัวหนังสือที่ถูกสร้างด้วยคำสั่ง ATTDEF ที่มีอยู่ภายในบล็อคจะถูกปิดลงทั้งหมด

บทเรียนที่ 104. EATTEDIT แก้ไขคุณสมบัติตัวหนังสือประกอบ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง EATTEDIT เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ข้อความ และคุณสมบัติของตัวหนังสือที่ประกอบอยู่ในบล็อค ซึ่งจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกับคำสั่ง ATTEDIT ที่ได้นำเสนอในบทเรียนที่ผ่านมา แต่ในคำสั่งนี้นอกจากเราจะสามารถใช้แก้ไขข้อความของตัวหนังสือที่มีอยู่ภายในบล็อคได้แล้ว เรายังสามารถกำหนดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติอื่นๆของตัวหนังสือที่ประกอบอยู่ภายในบล็อคได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ความสูง มุม สไตล์ และ เลเยอร์ ของตัวหนังสือเป็นต้น โดยที่เราไม่ต้องทำการแตกหรือระเบิดบล็อคแต่อย่างใด ตัวอย่าง วิธีการแก้ไข ความสูง ของตัวหนังสือที่มีอยู่ภายในบล็อคด้วยคำสั่ง EATTEDIT A. หากคุณยังไม่ได้ สร้าง และ นำเข้า บล็อค ATTBLOCK ให้ดูวิธีการสร้างและนำเข้าบล็อค ในบทเรียนที่ 102 ก่อนเพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. หลังจากนำเข้าเสร็จเราจะทำการแก้ไข ความสูง ของตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง EATTEDIT โดยการเรียกใช้ผ่าน Command : ของ AutoCAD Command: E A T T E D I T – พิมพ์คำสั่ง EATTEDIT แล้ว ENTER Select a block: – คลิกลงส่วนใดส่วนหนึ่งของบล็อคที่เราต้องการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือ จะปรากฏหน้าต่าง Enhanced Attribute Edit ให้กำหนดค่าต่างๆดังรูป คำอธิบายประกอบภาพหน้าต่าง Enhanced Attribute Edit คลิกแท็ป Text Options เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของตัวหนังสือ ในช่อง Height กำหนดความสูงใหม่ตามต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม OK

บทเรียนที่ 103. ATTEDIT แก้ไขข้อความตัวหนังสือประกอบ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

ดังที่ได้นำเสนอวิธีการเขียนตัวหนังสือสำหรับใช้ประกอบบล็อคโดยเฉพาะไว้ในบทเรียนที่ผ่านมา ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะนำเสนอวิธีการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือโดยใช้คำสั่ง ATTEDIT ซึ่งคำสั่งนี้จะไม่สามารถใช้งานได้กับตัวหนังสือที่ถูกเขียนด้วยคำสั่งอื่น จะมีผลเฉพาะกับตัวหนังสือที่ถูกเขียนด้วยคำสั่ง ATTDEF ที่ประกอบอยู่ในบล็อคเท่านั้น ตัวอย่าง วิธีการแก้ไขข้อความตัวหนังสือของบล็อคด้วยคำสั่ง ATTEDIT A. หากคุณยังไม่ได้ สร้าง และ นำเข้า บล็อค ATTBLOCK ให้ดูวิธีการสร้างและนำเข้าบล็อค ในบทเรียนที่ 102 ก่อนเพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. หลังจากนำเข้าเสร็จเราจะทำการแก้ไข ข้อความของตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง ATTEDIT โดยการเรียกใช้ผ่าน Command : ของ AutoCAD Command: A T T E D I T – พิมพ์คำสั่ง ATTEDIT แล้ว ENTER Select block reference: – คลิกลงส่วนใดส่วนหนึ่งของบล็อคที่เราต้องการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือ จะปรากฏหน้าต่าง Edit Attributes ให้กำหนดค่าต่างๆดังรูป คำอธิบายประกอบภาพหน้าต่าง Edit Attributes แสดงชื่อบล็อคที่ผู้ใช้เลือก ข้อความที่ผู้ใช้กำหนดไว้ในช่อง Prompt ขณะสร้างตัวหนังสือด้วยคำสั่ง ATTDEF เพื่อใช้ในการสื่อให้ผู้ใช้ป้อนค่าได้ถูกต้องตามที่ต้องการ ในช่องกำหนดค่านี้ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความตามที่ต้องการได้เลย เสร็จแล้วกดปุ่ม OK ใน AutoCAD เวอร์ชั่นใหม่ๆ คุณสามารถใช้คำสั่ง DDEDIT แก้ไขข้อความของบล็อคที่สร้างจากคำสั่ง ATTDEF ได้เช่นเดียวกันกับคำสั่ง ATTEDIT