บทเรียนที่ 160. การสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับใช้บอกขนาดจากจุดศูนย์กลาง

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเส้นบอกขนาดทั้งสามรูปแบบที่ได้นำเสนอไปในบทเรียนที่ 158 และในบทเรียนที่ 159 ผู้เขียนก็ได้นำเสนอสิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้างหัวลูกศ […]

บทเรียนที่ 150. DDIM กับการกำหนดรูปแบบของจุดศูนย์กลางของวงกลม

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่าในกรอบ Center marks ภายในแท็ป Symbols and Arrows ของคำสั่ง DDIM ต่อไปนี้จะส่งผลกับคำสั่ง Dim->Cen โดยตรงเมื่อเราใช้คำสั่งนี้เขียนเครื่อง […]

บทเรียนที่ 121. Dim -> Cen เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลม

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง CEN ใช้เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้ง ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนเส้นบอกขนาดโดยตรง แต่คำสั่งนี้ก็ช่วยได้เยอะในกรณีที่ […]

บทเรียนที่ 16. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Center & Quadrant

กรกฎาคม 15, 2017 Teerapat 0

บทเรียนนี้ภูมิใจเสนอ Object Snap พร้อมกันทีเดียวสองจุด จุดต่อแรกที่จะพูดถึงคือจุด Center คือจุดศูนย์กลางของวงกลมและเส้นโค้ง ผู้เขียนเชื่อว่าจุดนี้ผู้อ […]