วิธีการ Copy วัตถุข้ามไฟล์

July 21, 2017 Teerapat 0

ทริปนี้เราจะเอาวิธีการ Copy วัตถุข้ามไฟล์ง่ายๆมาฝากซึ่งมือใหม่หลายๆคนยังไม่รู้ จะง่ายไม่ง่ายยังไงติดตามได้ในตัวอย่างต่อไปนี้ 1. หลังจากเปิดใช้งาน AutoCAD ขึ้นมาเราจะอยู่ใน Drawing1.dwg 2. ใช้คำสั่ง NEW สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ เราจะได้ไฟล์ชื่อ Drawing2.dwg ขึ้นมาอีกหนึ่งไฟล์ 3. ไปที่เมนู Window เลือก Tile Vertically 4. จะได้ผลดังรูปด้านล่าง 5. คลิกลงใน Drawing1.dwg แล้วใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นขนาดตามใจชอบ 6. ไปที่เมนู Edit เลือก Copy แล้วคลิกเส้นตรงที่เขียนใน Drawing1.dwg 7. คลิกเมาส์ไปที่ Drawing2.dwg ไปที่เมนู Edit เลือก Paste แล้วคลิกลงในตำแหน่งที่ต้องการ

บทเรียนที่ 93. การสร้าง BLOCK ด้วยวิธีการ Cut ,Copy และ Paste as Block

July 20, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้จะนำเสนอวิธีการสร้างบล็อคอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกและใช้งานง่าย เพียงแค่เลือกวัตถุที่ต้องการด้วยคำสั่ง CUTCLIP COPYCLIP หรือ COPYBASE เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเลือกวัตถุแล้ว ก็นำมาวางลงใน Drawing ตามตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้คำสั่ง PASTEBLOCK อีกทีซึ่งวัตถุที่ถูกวางโดยคำสั่งนี้จะมีสถานะเป็น BLOCK โดยทันที การเลือกวัตถุด้วยคำสั่ง CUTCLIP เป็นการเลือกวัตถุพร้อมกับลบวัตถุต้นแบบทิ้งเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนเลือกวัตถุ การเลือกวัตถุด้วยคำสั่ง COPYBASE เป็นการเลือกวัตถุพร้อมกำหนดจุดกำเนิดของบล็อคในตำแหน่งที่ต้องการ การเลือกวัตถุด้วยคำสั่ง COPYCLIP เป็นการเลือกวัตถุโดยไม่มีการกำหนดจุดกำเนิดของบล็อค คำสั่งจะทำการกำหนดจุดกำเนิดให้โดยอัตโนมัติโดยให้อยู่ที่มุมล่างซ้ายของวัตถุที่เลือกแทน BASE แสดงจุดกำเนิดของ BLOCK ในกรณีที่เลือกวัตถุด้วยคำสั่ง COPYCLIP ตัวอย่าง การสร้างบล็อคด้วยวิธี Copy with Base Point และ Paste as Block A. สร้างวัตถุที่เราต้องการนำมาทำเป็นบล็อคก่อน ในที่นี้ให้สร้างรูป แปดเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเท่ากับ 1 หน่วย ขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้ Command: P O L Y G O N – พิมพ์คำสั่ง POLYGON แล้วกด ENTER Enter number of sides <4>: 8 – กำหนดจำนวนด้านที่ต้องการ Specify center of polygon or [Edge]: E – พิมพ์ E แล้ว ENTER เพื่อระบุความยาวของด้านที่ต้องการ Specify first endpoint of edge: – กำหนดจุดเริ่มต้นของรูปแปดเหลี่ยม Specify second endpoint of edge: @1<0 – พิมพ์ความยาวของด้านและมุมของรูปแปดเหลี่ยม   B. สร้างเส้นที่จะใช้อ้างอิงจุดศูนย์กลางของรูป แปดเหลี่ยม ขึ้นมาหนึ่งเส้น ดูรูปประกอบ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกด ENTER Specify first point: _mid of – ให้กด Ctrl+เมาส์ขวา เลือก Midpoint แล้วคลิกลงบนเส้นด้านล่างของรูป แปดเหลี่ยม Specify next point or [Undo]: _mid of – ให้กด Ctrl+เมาส์ขวา เลือก Midpoint แล้วคลิกลงบนเส้นด้านบนของรูป แปดเหลี่ยม Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. เลื่อนเมาส์ไปที่เมนู Edit -> Copy with Base Point เพื่อทำการเลือกวัตถุที่ต้องการนำมาทำเป็นบล็อก พร้อมทั้งกำหนดจุดกำเนิดของบล็อค ในตำแหน่งที่ต้องการ Command: _copybase – เลื่อนเมาส์ไปที่เมนู Edit -> Copy with Base Point […]

บทเรียนที่ 29. การใช้คำสั่ง COPY ในการคัดลอกหรือทำสำเนาวัตถุต้นแบบ

July 15, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง COPY ใช้ในการคัดลอกหรือทำสำเนาวัตถุต้นแบบ ตัวอย่าง การคัดลอกหรือทำสำเนาวัตถุจากวัตถุต้นแบบโดยการใช้คำสั่ง COPY A. เขียนรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้ Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @ 1.5 , 1 – พิมพ์ @1.5,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน   B. ให้ใช้คำสั่ง Zoom คำสั่งย่อย Extents Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : E – พิมพ์ E แล้ว ENTER Regenerating model.   C. ให้ใช้คำสั่ง Zoom อีกทีคราวนี้ให้พิมพ์ 0.5x ลงไปแทน Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : 0.5x – พิมพ์ 0.5x แล้ว ENTER   D. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมโดยการกำหนดรัศมีเท่ากับ 0.1 ขึ้นมาหนึ่งรูป (ใกล้ๆรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ A Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter]: 0.1 – พิมพ์รัศมีของวงกลมที่ต้องการลงไป   E. ทดลองใช้คำสั่ง COPY ในการทำสำเนาวัตถุต้นแบบ ในตัวอย่างนี้เราจะทำการสำเนาวัตถุต้นแบบขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้น Command: C O P Y – พิมพ์ COPY แล้ว ENTER Select objects: 1 found – ใช้เมาส์คลิกรูปวงกลมที่สร้างขึ้นในข้อ D Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุต้นแบบเพิ่ม Specify base point or […]