บทเรียนที่ 168. วิธีลบและเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ขอนำเสนอวิธีการง่ายๆที่จะใช้จัดการกับสไตล์ของเส้นบอกขนาด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบสไตล์เส้นบอกขนาด ที่ไม่ต้องการออกจาก Drawi […]

บทเรียนที่ 167. การกำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดเพื่อนำมาใช้งาน

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่เราต้องการเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดแบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้งานใน AutoCAD จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโดยปุ่ม Set Current […]

บทเรียนที่ 166. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราว Override

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ Override เป็นการสร้างสไตล์ขึ้นมาใช้งานชั่วคราวเหมาะสำหรับการสร้างสไตล์แบบเร่งด่วนหรือสไตล์ที่ต้องการใช้งานไม่มากนัก หลังจา […]

บทเรียนที่ 157. DDIM กับการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของตัวเลขบอกขนาด

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนครับว่าเนื้อหาที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้จะมาจากการศึกษาจากตำราเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้เขียน ซึ่งอาจจ […]

บทเรียนที่ 156. การแสดงตัวเลขบอกขนาดพร้อมกัน 2 ชุด ในมาตราวัดที่ต่างกัน (2)

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราได้ค่า Multiplier for alt units มาแล้วในขั้นตอนต่อไป เราจะทำการทดลองเปิดใช้และกำหนดค่าของตัวเลขบอกขนาดในชุดที่สองกัน และหลังจากนั้นเราจะท […]

บทเรียนที่ 155. การแสดงตัวเลขบอกขนาดพร้อมกัน 2 ชุด ในมาตราวัดที่ต่างกัน (1)

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

โดยปกติแล้วเส้นบอกขนาดที่เราสร้างขึ้นมาหนึ่งเส้นจะมีตัวเลขบอกขนาดประกอบอยู่เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น แต่ถ้าหากคุณเข้าไปกำหนดค่าในแท็ป Alternate Units ของค […]

บทเรียนที่ 154. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดในกรณีที่เส้นบอกขนาดยาวไม่พอ (3)

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ยังคงเหลือกรอบ Fine tuning และกรอบ Scale for dimension features ที่ผู้เขียนยังไม่ได้อธิบายหน้าที่และวิธีการนำไปใช้งาน แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะอธิบายเฉพาะ […]

บทเรียนที่ 153. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดในกรณีที่เส้นบอกขนาดยาวไม่พอ (2)

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ต่อไปเราจะทำการศึกษาผลที่ได้และวิธีการกำหนดค่าภายในกรอบ Text placement ในแท็ป Fit ของคำสั่ง DDIM กันต่อ ซึ่งการกำหนดค่าต่อไปนี้จะมีผลเฉพาะกับเส้นบอกขน […]

บทเรียนที่ 152. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดในกรณีที่เส้นบอกขนาดยาวไม่พอ (1)

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่เส้นบอกขนาดมีความยาวไม่พอหรือยาวน้อยกว่าตัวเลขบอกขนาด เราสามารถบังคับ ตัวเลขบอกขนาด หัวลูกศร หรือเส้นบอกขนาด ให้แสดงอยู่ภายในระหว่างเส้น Ext1 […]

บทเรียนที่ 150. DDIM กับการกำหนดรูปแบบของจุดศูนย์กลางของวงกลม

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่าในกรอบ Center marks ภายในแท็ป Symbols and Arrows ของคำสั่ง DDIM ต่อไปนี้จะส่งผลกับคำสั่ง Dim->Cen โดยตรงเมื่อเราใช้คำสั่งนี้เขียนเครื่อง […]