บทเรียนที่ 168. วิธีลบและเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ขอนำเสนอวิธีการง่ายๆที่จะใช้จัดการกับสไตล์ของเส้นบอกขนาด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบสไตล์เส้นบอกขนาด ที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing เราจะเริ่มทำการทดลองเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันก่อนและต่อจากนั้นจะทดลองลบสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing ในภายหลัง ตัวอย่าง การเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด และ การลบสไตล์เส้นบอกขนาด A. ในการทดลองต่อไปนี้จำเป็นที่จะต้องมีสไตล์เส้นบอกขนาดที่จะใช้ในการทดลอง หากยังไม่มีสามารถดูตัวอย่างได้จากบทเรียนที่ 162-164 B. ใช้คำสั่ง DDIM เพื่อเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดดังนี้ คำอธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิกเมาส์ขวา เลือก Rename (หรือกด F2 แทน) เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ   C. ทดลองลบสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการออกจาก Drawing ดังภาพต่อไปนี้ คำอธิบายวิธีการลบสไตล์เส้นบอกขนาดที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการลบ คลิกเมาส์ขวา เลือก Delete (หรือกดปุ่ม Del แทน) เสร็จแล้วคลิก Yes เพื่อยืนยันการลบ สไตล์เส้นบอกขนาดที่จะสามารถลบออกได้จะต้องไม่มีเส้นบอกขนาดสไตล์นั้นๆอยู่ใน Drawing และไม่มีสถานะที่ถูกใช้เป็นสไตล์ที่จะใช้เขียนเส้นบอกขนาดอยู่ในขณะนั้น (Current Dimstyle)

บทเรียนที่ 167. การกำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดเพื่อนำมาใช้งาน

July 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่เราต้องการเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดแบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้งานใน AutoCAD จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการกำหนดโดยปุ่ม Set Current… ในคำสั่ง DDIM หรือว่าจะเป็นคำสั่ง DIMSTYLE ซึ่งทั้งสองคำสั่งนี้จะเป็นการเปิดใช้งานหน้าต่าง Dimension Style Manager เหมือนกัน ท่านผู้อ่านสามารถดูวิธีการใช้งานปุ่ม Set Current… ได้จากบทเรียนที่ผ่านๆมา (บทเรียนที่ 164-166) คำอธิบายการกำหนดค่าในหน้าต่าง Dimension Style Manager คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการนำไปใช้งาน คลิก Set Current เพื่อกำหนดให้สไตล์ที่เลือกเป็นสไตล์เริ่มต้นที่จะถูกใช้งานทันทีเมื่อถูกเรียกใช้โดยคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นบอกขนาด แต่ที่จะนำมาเสนอเป็นทางเลือกในบทเรียนนี้คือการกำหนดสไตล์โดยที่ไม่ผ่านหน้าต่าง Dimension Style Manager ของคำสั่ง DDIM แต่เราจะใช้วิธีพิมพ์ชื่อสไตล์ที่่ต้องการลงบน Command Line แทน ซึ่งอาจไม่ค่อยสะดวกนักแต่ท่านผู้อ่านสามารถนำเอาคำสั่งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม AutoLISP สำหรับการกำหนดสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่จะใช้เขียนได้ มาดูขั้นตอนและรายละเอียดวิธีใช้คำสั่ง -DIMSTYLE กันในตัวอย่างต่อไปนี้ เครื่องหมาย – (ลบ) หน้าคำสั่งเป็นการปิดการแสดงหน้าต่างของคำสั่งนั้นๆชั่วคราวเหมาะสำหรับใช้ในกรณีที่เราต้องการใช้งานคำสั่งผ่านทาง Command Line   ตัวอย่าง การกำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดโดยคำสั่ง -DIMSTYLE A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 B. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CT-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CT-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 163 C. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ TT-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ TT-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 164 D. การเรียกดู สไตล์เส้นบอกขนาดที่ทีอยู่ใน Drawing ใช้ในกรณีที่เราจำชื่อสไตล์ไม่ได้หรือต้องการทราบว่ามีสไตล์อะไรบ้างให้เลือกใช้งาน Command: – D I M S T Y L E – พิมพ์คำสั่ง -DIMSTYLE แล้ว ENTER Current dimension style: CC-100 – แสดงชื่อสไตล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น Enter a dimension style option [Save/Restore/STatus/Variables/Apply/?] : ? – พิมพ์ ? แล้ว ENTER เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีสไตล์เส้นบอกขนาดใดบ้างอยู่ใน Drawing Enter dimension style(s) to list <*>: – ENTER 1 ครั้ง เพื่อดูสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing ทั้งหมด Named dimension styles: – แสดงชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing CC-100 CT-100 TT-100   E. หลังจากที่เราทราบว่ามีชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดอะไรบ้าง ต่อไปเรามากำหนดสไตล์เส้นบอกขนาดที่จะใช้เขียนกันเลย Command: -DIMSTYLE – พิมพ์คำสั่ง -DIMSTYLE แล้ว ENTER Current dimension style: CC-100 – แสดงชื่อสไตล์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น Enter a dimension style […]

บทเรียนที่ 166. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราว Override

July 21, 2017 Teerapat 0

การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ Override เป็นการสร้างสไตล์ขึ้นมาใช้งานชั่วคราวเหมาะสำหรับการสร้างสไตล์แบบเร่งด่วนหรือสไตล์ที่ต้องการใช้งานไม่มากนัก หลังจากการใช้งานเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้งานสไตล์อื่นชื่อสไตล์ style override ที่แสดงอยู่ในรายการจะหายไป ตัวอย่าง การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราวจากเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูปคำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager คลิกเลือก CC-100 ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสไตล์ใหม่แบบ Override… คลิกปุ่ม Override… เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนในการสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบชั่วคราว   C. เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนนี้คุณสามารถที่จะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเส้นบอกขนาดได้ตามต้องการ แต่ในตัวอย่างนี้เราจะทำการเปลี่ยนค่าของ Use overall scale of ให้เป็น 0.50 แทนคำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Fit เลือกแท็ป Fit เพื่อกำหนดค่า Use overall scale of ป้อนค่าตัวเลขที่เรราคำนวณได้ลงไป ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.50 คลิก OK   D. จะกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager จะเห็นว่าสไตล์ <style override> ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูปคำอธิบายการกำหนดค่าในหน้าต่าง Dimension Style Manager คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการนำไปใช้งาน ในที่นี้ให้คลิก <style override> คลิก Set Current เพื่อกำหนดให้สไตล์ที่เลือกเป็นสไตล์เริ่มต้นที่จะถูกใช้งานทันทีเมื่อถูกเรียกใช้โดยคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นบอกขนาด คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง Dimension Style Manager   E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T […]

บทเรียนที่ 157. DDIM กับการกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของตัวเลขบอกขนาด

July 21, 2017 Teerapat 0

ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนครับว่าเนื้อหาที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้จะมาจากการศึกษาจากตำราเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้เขียน ซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากบทเรียนที่ผ่านๆมาที่ผู้เขียนได้นำเอาประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD จริงๆมาเขียน อาจจะอธิบายการกำหนดค่าและการใช้งานในแท็ป Tolerances นี้ได้ไม่ละเอียดนัก ผู้เขียนจึงขออนุญาตนำเสนอเนื้อหาการใช้งานในแท็ป Tolerances นี้พอสังเขปเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้นำไปเป็นแนวทางและประยุกต์ในการใช้งานต่อไป ภาพแสดงรูปแบบของการกำหนดความคลาดเคลื่อนในรูปแบบต่างๆ   หน้าที่ของแท็ป Tolerances ในคำสั่ง DDIM นั้นจะใช้สำหรับบังคับให้แสดงตัวเลขบอกขนาดกับตัวเลขที่ระบุค่าความคลาดเคลื่อนของระยะที่ผู้ออกแบบชิ้นงานสามารถยอมรับได้ลงไปในแบบควบคู่กับตัวเลขบอกขนาด ซึ่งการแสดงค่าความคลาดเคลื่อนนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เลือกใช้งานได้ตามต้องการโดยมีรูปแบบดังรูปที่ปรากฏต่อไปนี้ ตัวอย่าง การกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนลงในเส้นบอกขนาดแบบ Deviation (ดูรูปด้านบนประกอบ) A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Modify Dimension Style คลิกเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ ในที่นี่้ราจะเลือกใช้สไตล์ Standard เลือก Modify เพื่อทำการแก้ไข คลิกแท็ป Tolerances Method: ใช้กำหนดรูปแบบของตัวเลขแสดงค่าความคลาดเคลื่อนในรูปแบบที่ต้องการ ในที่นี้เราจะเลือกกำหนดแบบ Deviation Upper value: กำหนดค่า สูงสุด ของความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ ในที่นี้กำหนดให้เป็น 0.05 Lower value: กำหนดค่า ต่ำสุด ของความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ ในที่นี้กำหนดให้เป็น 0.03 Scaling for height: กำหนดความสูงของตัวเลขแสดงค่าความคลาดเคลื่อน (คำนวณจากสัดส่วนจากความสูงของตัวเลขบอกขนาดที่กำหนด) Vertical position: Middle กำหนดให้แสดงตัวเลขแสดงความคลาดเคลื่อนในตำแหน่งกึ่งกลางของตัวเลขบอกขนาด กดปุ่ม OK เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager ให้กดปุ่ม Close   C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.0000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – […]

บทเรียนที่ 156. การแสดงตัวเลขบอกขนาดพร้อมกัน 2 ชุด ในมาตราวัดที่ต่างกัน (2)

July 21, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราได้ค่า Multiplier for alt units มาแล้วในขั้นตอนต่อไป เราจะทำการทดลองเปิดใช้และกำหนดค่าของตัวเลขบอกขนาดในชุดที่สองกัน และหลังจากนั้นเราจะทำการทดลองเขียนเส้นบอกขนาดเพื่อตรวจสอบว่าค่า Multiplier for alt units ที่เราได้กำหนดไปนั้นสามารถแปลงค่าจากหน่วยวัดแบบเมตรไปเป็นฟุต-นิ้วได้ถูกต้องหรือไม่   ตัวอย่าง การเขียนเส้นบอกขนาดแบบ 2 หน่วยมาตราวัด เมตร และ ฟุต-นิ้ว A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. คุณสามารถเข้าไปกำหนดค่าของตัวเลขบอกขนาดชุดที่หนึ่งได้โดยเข้าไปแก้ไขรายละเอียดภายในแท็ป Primary Units แต่ในที่นี้เราจะไม่กำหนดค่าใดๆ C. กำหนดรายละเอียดของตัวเลขบอกขนาดชุดที่สอง โดยเรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Modify Dimension Style คลิกเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ ในที่นี่้ราจะเลือกใช้สไตล์ Standard เลือก Modify เพื่อทำการแก้ไข คลิกแท็ป Alternate Units เปิดการใช้งานตัวเลขบอกขนาดในชุดที่ 2 โดยการคลิกเครื่องหมายถูกลงในกรอบหน้าข้อความ Display alternate units ในตัวเลือก Unit format : ให้เลือกกำหนดเป็น Architectural ที่มีรูปแบบของตัวเลขบอกขนาดเป็นแบบ ฟุต-นิ้ว กำหนดค่า Multiplier for alt units ที่เราเตรียมไว้คือ 39.3700787 ลงไป เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ 0 feet ออก เพื่อให้ตัวเลขบอกขนาดแสดงค่าฟุตที่มีค่าเป็น 0 ด้วย เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ 0 Inches ออก เพื่อให้ตัวเลขบอกขนาดแสดงค่านิ้วที่มีค่าเป็น 0 ด้วย กำหนดค่า After primary value เพื่อให้แสดงตัวเลขบอกขนาดทั้งชุดที่หนึ่งและสองในบรรทัดเดียวกัน กดปุ่ม OK เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager ให้กดปุ่ม Close D. ทดสอบว่าค่าที่เราได้กำหนดไปนั้นถูกต้องหรือไม่โดยการเขียนเส้นบอกขนาดขนาดความยาว 0.0254 หน่วย(ม.) ถ้าค่าที่กำหนดถูกต้องค่าของตัวเลขบอกขนาดชุดที่สองจะต้องแสดงผลออกมาเป็น 1 นิ้วเท่านั้น ถ้าไม่ใช่แสดงว่าการกำหนดค่า Multiplier for alt units ของเราผิดจะต้องกลับไปคำนวณใหม่ E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin […]

บทเรียนที่ 155. การแสดงตัวเลขบอกขนาดพร้อมกัน 2 ชุด ในมาตราวัดที่ต่างกัน (1)

July 21, 2017 Teerapat 0

โดยปกติแล้วเส้นบอกขนาดที่เราสร้างขึ้นมาหนึ่งเส้นจะมีตัวเลขบอกขนาดประกอบอยู่เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น แต่ถ้าหากคุณเข้าไปกำหนดค่าในแท็ป Alternate Units ของคำสั่ง DDIM แล้วเปิดการใช้งานค่า Display alternate units ขึ้นมา เส้นบอกขนาดของคุณจะมีตัวเลขบอกขนาดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชุด ซึ่งคุณสามารถนำตัวเลขบอกขนาดชุดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการบอกระยะในอีกมาตราวัดที่แตกต่างไปจากตัวเลขบอกขนาดชุดแรกได้ โดยปกติแล้วเราจะใช้ตัวเลขบอกขนาดในชุดแรกในการบอกระยะเป็นหน่วยมาตราวัดแบบเมตร และจะใช้ตัวเลขบอกขนาดในชุดที่สองสำหรับแสดงหน่วยการวัดแบบฟุต-นิ้วแทน โดยจะแสดงตัวเลขบอกขนาดทั้งสองมาตราวัดควบคู่กันไป ตัวอย่างการกำหนดค่าในกรอบ Placement After primary value เป็นการกำหนดให้แสดงตัวเลขบอกขนาดทั้งสองชุดในบรรทัดเดียวกัน Below primary value เป็นการกำหนดให้แสดงตัวเลขบอกขนาดบรรทัดละหนึ่งชุด แต่ก่อนที่จะแนะนำวิธีการกำหนดค่าเกี่ยวกับตัวเลขบอกขนาดชุดที่สองนั้น ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับค่า Multiplier for alt units กันก่อน เพราะเราจะต้องนำค่าที่ได้จากคำนวณไปกำหนดลงในช่อง Multiplier for alt units อีกครั้ง เพื่อใช้เป็นตัวคูณสำหรับแปลงค่าจากหน่วยวัดของตัวเลขบอกขนาดชุดที่หนึ่ง (หน่วยเป็นเมตร) ไปเป็นหน่วยวัดของตัวเลขบอกขนาดชุดที่สอง (หน่วยเป็นฟุต-นิ้ว) ซึ่งเรามีสูตรในการคำนวณดังนี้ สูตรคำนวณหาค่า Multiplier for alt units แปลงค่าจากหน่วยวัดแบบเมตรไปเป็นฟุต-นิ้ว 1 นิ้ว = 0.0254 เมตร ดังนั้น 1 เมตร = 1 / 0.0254 = 39.3700787 นิ้ว เพราะฉะนั้นค่าที่เราต้องนำไปกำหนดในช่อง Multiplier for alt units คือ 39.3700787 ( จำนวนจุดทศนิยมมีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการคำนวณ ) แสดงตำแน่งของช่อง Multiplier for alt units ในแท็ป Alternate Units หลังจากที่ได้ค่าที่จะใช้กำหนดลงในช่อง Multiplier for alt units กันแล้ว ในบทเรียนต่อไปเราจะมาทำทดลองและพิสูจน์ว่าค่าที่เราได้มานั้น จะสามารถแปลงค่าจากหน่วยวัดเป็นเมตรไปเป็นหน่วยวัดแบบฟุต-นิ้วได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในบทเรียนถัดไป ทริป : คุณสามารถใช้ google ในการคำนวณหาค่าที่ต้องการเพียงแค่พิมพ์คำว่า 1 เมตรเท่ากับกี่นิ้ว ลงไป

บทเรียนที่ 154. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดในกรณีที่เส้นบอกขนาดยาวไม่พอ (3)

July 21, 2017 Teerapat 0

ยังคงเหลือกรอบ Fine tuning และกรอบ Scale for dimension features ที่ผู้เขียนยังไม่ได้อธิบายหน้าที่และวิธีการนำไปใช้งาน แต่ในที่นี้ผู้เขียนจะอธิบายเฉพาะหน้าที่และวิธีการใช้งานในกรอบ Fine tuning เท่านั้น ผู้เขียนจะแยกเนื้อหาในส่วนของกรอบ Scale for dimension features เอาไปไว้ในบทสรุปซึ่งจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแทนซึ่งจะง่ายต่อการนำเสนอและช่วยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายกว่าที่จะนำเสนอในขณะนี้ มาพูดถึงกรอบ Fine tuning กันก่อนว่ามีหน้าที่และการใช้งานอย่างไร โดยปกติแล้วเมื่อเราเขียนเส้นบอกขนาดเสร็จเราจะได้เส้นบอกขนาดขึ้นมาหนึ่งเส้นพร้อมกับตัวเลขบอกขนาดในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ทันที แต่ในกรอบ Fine tuning นี้จะมีตัวเลือก Place text manually ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราเลือกที่จะกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดเองได้ในขณะที่เรากำลังเขียนเส้นบอกขนาด ส่วนตัวเลือก Draw dim line between ext lines ที่เหลือจะเป็นการบังคับให้เขียนเส้น Dim line ระหว่างเส้น Ext1 และ Ext2 เสมอไม่ว่าเเส้นบอกขนาดจะสั้นหรือยาวเพียงใดก็ตาม ผลที่ได้จากการกำหนดค่า Draw dim line between ext lines   ตัวอย่าง การกำหนดค่า Place text manually ในกรอบ Fine tuning เพื่อกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดเอง A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. กำหนดค่า Vertical ให้เป็นแบบ Outline ดูวิธีกำหนดในบทเรียนที่ 144. DDIM กับการกำหนดตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดในแนวตั้ง C. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Modify Dimension Style คลิกเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ ในที่นี่้ราจะเลือกใช้สไตล์ Standard เลือก Modify เพื่อทำการแก้ไข คลิกแท็ป Fit ในกรอบ Fine tuning คลิกทำเครื่องหมายถูกในกรอบหลังข้อความ Place text manually เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดเอง ในกรอบ Fine tuning คลิกทำเครื่องหมายถูกในกรอบหลังข้อความ Draw dim line between ext lines เมื่อต้องการเขียนเส้น Dim line เสมอ กดปุ่ม OK เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager ให้กดปุ่ม Close   D. กดปุ่ม F8 สลับไปมาโดยให้กำหนดสถานะของ Ortho ให้เป็น ON E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง […]

บทเรียนที่ 153. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดในกรณีที่เส้นบอกขนาดยาวไม่พอ (2)

July 21, 2017 Teerapat 0

ต่อไปเราจะทำการศึกษาผลที่ได้และวิธีการกำหนดค่าภายในกรอบ Text placement ในแท็ป Fit ของคำสั่ง DDIM กันต่อ ซึ่งการกำหนดค่าต่อไปนี้จะมีผลเฉพาะกับเส้นบอกขนาดที่มีความยาวน้อยกว่าตัวเลขบอกขนาดเท่านั้น จากบทเรียนที่ 152. ที่ผ่านมาในการกำหนด Fit options ในแบบต่างๆยกเว้นกำหนดให้เป็นแบบ Always keep text between ext lines จะเห็นว่าตัวเลขบอกขนาดที่มีความยาวเกินเส้นบอกขนาดจะอยู่นอกเส้นบอกขนาดเสมอ แต่ถ้าเรากำหนด Fit options ให้เป็นแบบ Always keep text between ext lines ก็จะเห็นว่าตัวเลขบอกขนาดยังมีบางส่วนที่ยังทับซ้อนกับเส้น Ext ของเส้นบอกขนาดอยู่ ซึ่งถ้าหากท่านผู้อ่านไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้น สามารถเข้าไปกำหนดค่าต่างๆภายในกรอบ Text placement ร่วมกับการกำหนดค่าในกรอบ Fit options ซึ่งเราจะได้ผลในการกำหนดค่าต่างๆร่วมกันดังรูปต่อไปนี้ ผลที่ได้จากการกำหนด Fit options ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับการกำหนดค่า Text placement แบบ Beside the dimension line   ผลที่ได้จากการกำหนด Fit options ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับการกำหนดค่า Text placement แบบ Over dimension line, with leader   ผลที่ได้จากการกำหนด Fit options ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับการกำหนดค่า Text placement แบบ Over dimension line, without leader   แสดงตัวเลือกต่างๆในกรอบ Text placement

บทเรียนที่ 152. การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดในกรณีที่เส้นบอกขนาดยาวไม่พอ (1)

July 21, 2017 Teerapat 0

ในกรณีที่เส้นบอกขนาดมีความยาวไม่พอหรือยาวน้อยกว่าตัวเลขบอกขนาด เราสามารถบังคับ ตัวเลขบอกขนาด หัวลูกศร หรือเส้นบอกขนาด ให้แสดงอยู่ภายในระหว่างเส้น Ext1 และ Ext2 หรือจะบังคับให้แสดงอยู่ภายนอกเส้น Ext ก็ได้โดยเข้าไปกำหนดค่าในแท็ป Fit ของคำสั่ง DDIM และกำหนดค่าภายในกรอบ Fit options เราสามารถกำหนดรูปแบบดังกล่าวให้เป็นแบบ Either text or arrows (best fit) / Arrows / Text หรือ Both text and arrows ซึ่งการกำหนดค่าใดค่าหนึ่งจะส่งผลให้เส้นบอกขนาดที่เราได้สร้างขึ้นในระยะความยาวที่ต่างกันจะส่งผลให้มีการแสดง ตัวเลขบอกขนาด หัวลูกศร และ เส้นบอกขนาด ร่วมกันในตำแหน่งต่างๆดังภาพต่อไปนี้ ภาพตัวอย่างนี้มีการกำหนดค่า Vertical เป็นแบบ Outline ร่วมด้วยดูการตั้งค่าได้ในบทเรียนที่ 144. DDIM กับการกำหนดตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดในแนวตั้ง ตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่งของตัวเลขบอกขนาดในแนวตั้ง A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด เส้นที่ 1 และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @0.5<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <0.5000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD C. เขียนเส้นบอกขนาด เส้นที่ 2 และเส้นที่ 3 โดยให้มีระยะเท่ากับ 0.90 และ 1.50 ตามลำดับ (ทำตามขั้นตอนในข้อ B. โดยให้เปลี่ยนระยะในข้อ 4. ให้เป็นระยะตามที่กำหนดให้ใหม่) D. กำหนดค่า Vertical ให้เป็นแบบ Outline ดูวิธีกำหนดในบทเรียนที่ 144. DDIM กับการกำหนดตำแหน่งตัวเลขบอกขนาดในแนวตั้ง E. เรียกใช้คำสั่ง DDIM […]

บทเรียนที่ 150. DDIM กับการกำหนดรูปแบบของจุดศูนย์กลางของวงกลม

July 21, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่าในกรอบ Center marks ภายในแท็ป Symbols and Arrows ของคำสั่ง DDIM ต่อไปนี้จะส่งผลกับคำสั่ง Dim->Cen โดยตรงเมื่อเราใช้คำสั่งนี้เขียนเครื่องหมายแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวัตถุที่เป็นวงกลม หรือวัตถุที่เป็นส่วนโค้ง การกำหนดค่าภายในกรอบดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นแบบ None Mark หรือ Line จะถูกนำมาแสดงเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางให้กับวัตถุตามที่ได้กำหนดไว้ทันที ตัวอย่าง การเขียนเส้นแสดงตำแหน่ง จุดศูนย์กลางของวงกลม ด้วยคำสั่ง Dim -> Cen (Center) A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Modify Dimension Style คลิกเลือกสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ ในที่นี่้ราจะเลือกใช้สไตล์ Standard เลือก Modify เพื่อทำการแก้ไข คลิกแท็ป Symbols and Arrows ในกรอบ Center marks เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง ในที่นี้ให้เลือก Mark กำหนดความยาวของเส้นแสดงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมในช่อง Size ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.10 กดปุ่ม OK เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager ให้กดปุ่ม Close   C. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 หน่วยจำนวนหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว Enter Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 2 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 5   D. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง CEN (Center) เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมที่กำหนด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว Enter เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: C E N – พิมพ์คำสั่ง CEN แล้ว Enter Select arc or circle […]