บทเรียนที่ 169. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง DDMODIFY

กรกฎาคม 21, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ติดตามอ่านบทเรียนมาโดยตลอดคงพอจะคุ้นเคยกับคำสั่ง DDMODIFY นี้มาบ้างพอสมควร เพราะโดยหน้าที่ของคำสั่งนี้จะใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของวัตถุ […]

บทเรียนที่ 80. แก้ตัวหนังสือด้วยคำสั่ง DDMODIFY & DDEDIT

กรกฎาคม 19, 2017 Teerapat 0

DDMODIFY คำสั่งสามัญประจำบ้านของ AutoCAD แก้ไขคุณสมบัติของวัตถุได้ทุกชนิดที่มีอยู่ใน AutoCAD สำหรับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกัน เราสามารถใช้คำสั่งนี้จัดกา […]

บทเรียนที่ 59. วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุ Color Vs. ByLayer

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุเราสามารถกำหนดได้สองลักษณะดังนี้คือ วิธีแรกกำหนดค่าสีที่ต้องการให้กับวัตถุโดยตรงด้วยคำสั่ง COLOR ก่อนการเขียนวัตถุ หรือจะใช้ค […]

บทเรียนที่ 58. วิธีการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุ DDMODIFY & PROPERTIES

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

การกำหนดคุณสมบัติใดๆให้กับวัตถุเราสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการเขียนวัตถุ และในการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุก็เช่นเดียวกันเราสามารถทำได้ง่ายๆดังตัวอย่างต […]