บทเรียนที่ 169. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง DDMODIFY

July 21, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ติดตามอ่านบทเรียนมาโดยตลอดคงพอจะคุ้นเคยกับคำสั่ง DDMODIFY นี้มาบ้างพอสมควร เพราะโดยหน้าที่ของคำสั่งนี้จะใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของวัตถุใน AutoCADได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อย เป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด หากคุณผู้อ่านต้องการจะแก้ไขคุณสมบัติใดๆของวัตถุขอให้นึกถึงคำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรกครับ เพราะมันช่วยได้จริงๆ ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะเสนอวิธีการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing จากสไตล์หนึ่งไปเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ซึ่งในการเขียนแบบจริงๆเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของเส้นบอกขนาดไปมาตามความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนสไตล์นี้จะสะดวกกว่าการใช้วิธีการลบแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอย่างมาก จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: EXIT – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. เรียกใช้คำสั่ง DDMODIFY เพื่อเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 Command: D D M O D I F Y – พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง PROPERTIES ขึ้นมา – จากนั้นให้คลิกตรงเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ – ในที่นี้ให้คลิกเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C – หลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายวิธีการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด คลิกตรงแท็ป Misc มาที่ตัวเลือกของ Dim Style เลือกสไตล์ที่ต้องการ

บทเรียนที่ 80. แก้ตัวหนังสือด้วยคำสั่ง DDMODIFY & DDEDIT

July 19, 2017 Teerapat 0

DDMODIFY คำสั่งสามัญประจำบ้านของ AutoCAD แก้ไขคุณสมบัติของวัตถุได้ทุกชนิดที่มีอยู่ใน AutoCAD สำหรับตัวหนังสือก็เช่นเดียวกัน เราสามารถใช้คำสั่งนี้จัดการคุณสมบัติต่างๆของตัวหนังสือได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการ แก้ไขข้อความ จุดกำเนิด สไตล์ ความสูง มุม ตัวอ้วน-ผอม และ ตัวเอียง เป็นต้น ส่วนคำสั่ง DDEDIT เดิมทีในเวอร์ชั่นก่อนๆของ AutoCAD คำสั่งนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขข้อความของตัวหนังสือ เพราะเป็นคำสั่งเดียวที่สามารถแก้ข้อความของตัวหนังสือได้ ซึ่งปัจจุบันใน AutoCAD 2013 ก็ยังมีใช้อยู่และยังคงใช้งานได้ดีเช่นเดิม ตัวอย่างที่ 1. ทดลองใช้คำสั่ง DDEDIT แก้ข้อความของตัวหนังสือ A. สร้างสไตล์ CordiaUPC และ AngsanaUPC ขึ้นมาใหม่ (ดูวิธีการสร้างสไตล์ใน บทเรียนที่ 75. FONT รูปแบบตัวหนังสือ กับการใช้คำสั่ง STYLE เบื้องต้น) B. ใช้คำสั่ง TEXT เขียนข้อความ “AutoCAD” ขึ้นมา Command: T E X T – พิมพ์คำสั่ง TEXT แล้ว ENTER Current text style: “AngsanaUPC” Text height: 2.5000 – แสดงชื่อสไตล์และความสูงของตัวหนังสือที่จะใช้เขียน (ก่อนการกำหนดสไตล์) Specify start point of text or [Justify/Style]: S – พิมพ์ S แล้ว ENTER เพื่อเลือกที่จะกำหนดสไตล์ในการเขียนตัวหนังสือ Enter style name or [?] : CordiaUPC – พิมพ์ชื่อสไตล์ที่เราสร้างไว้ ในที่นี้เราจะใช้สไตล์ CordiaUPC ในการเขียนตัวหนังสือ Current text style: “CordiaUPC” Text height: 2.5000 – แสดงชื่อสไตล์และความสูงของตัวหนังสือที่จะใช้เขียน (หลังการกำหนดสไตล์ใหม่) Specify start point of text or [Justify/Style]: – คลิกจุดเริ่มต้นของตัวหนังสือในที่ต้องการตำแหน่งที่ต้องการ Specify height <2.5000>: 0.2 – พิมพ์ความสูงที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.20 หน่วย Specify rotation angle of text <0>: 0 – ระบุมุมของตัวตัวหนังสือที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0 องศา หลังจากนั้นให้สังเกตในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ให้พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้พิมพ์คำว่า “AUTOCAD” ลงไปจากนั้นให้ ENTER สองครั้ง เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง DDEDIT แก้ข้อความของตัวหนังสือจาก “AutoCAD” ไปเป็น “ออโตแคด” Command: D D E D I T – พิมพ์คำสั่ง DDEDIT แล้ว ENTER Select an annotation object or […]

บทเรียนที่ 59. วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุ Color Vs. ByLayer

July 17, 2017 Teerapat 0

วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุเราสามารถกำหนดได้สองลักษณะดังนี้คือ วิธีแรกกำหนดค่าสีที่ต้องการให้กับวัตถุโดยตรงด้วยคำสั่ง COLOR ก่อนการเขียนวัตถุ หรือจะใช้คำสั่ง DDMODIFY เปลี่ยนค่าสีของวัตถุที่ต้องการในภายหลังก็ได้ วิธีนี้เหมาะสำหรับการกำหนดสีให้กับวัตถุในกรณีที่วัตถุมีจำนวนไม่มากนักเพราะยังง่ายต่อการแก้ไข แต่ถ้าวัตถุมีจำนวนมากมานั่งแก้ทีละเส้นไม่ไหวแนะนำให้ใช้วิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุในทางอ้อมโดยผ่านการกำหนดค่าสีให้เป็น ByLayer แทน แล้วหลังจากนั้นจึงเข้าไปกำหนดค่าสีให้กับเลเยอร์ที่วัตถุนั้นๆเป็นสมาชิกอยู่แทน เมื่อใดก็ตามที่เราเข้ามาเปลี่ยนค่าสีในเลเยอร์วัตถุทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์นั้นๆ จะมีการเปลี่ยนสีไปตามค่าที่กำหนดในเลเยอร์ทั้งหมด ตัวอย่างที่ 1. ทดลองกำหนดค่าสีให้กับวัตถุโดยตรง A. พิมพ์คำสั่ง COLOR ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้วคลิกเลือกสีตามที่ต้องการ ในที่นี้เราจะกำหนดให้เส้นที่จะเขียนขึ้นใหม่เป็นสีแดง   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น โปรดสังเกตว่าเส้นที่เขียนขึ้นมาใหม่จะเป็นเส้นสีแดงทันทีที่เขียนเสร็จ   ตัวอย่างที่ 2. ทดลองเปลี่ยนสีของวัตถุให้เป็นสีที่ต้องการภายหลังการเขียนวัตถุ C. พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES ลงใน Command : เพื่อที่เราจะได้เปลี่ยนสีของเส้นตรงจากสีแดงไปเป็นสีเขียว D. ให้คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนสี ในที่นี้ให้คลิกเส้นตรงสีแดงที่เราได้เขียนขึ้นมาในข้อ B. จากนั้นทำตามรูปที่ปรากฏ   ตัวอย่างที่ 3. การกำหนดค่าสีให้กับวัตถุทางอ้อม โดยการกำหนดค่าสีให้เป็น ByLayer E. ใช้คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES แก้สีของเส้นตรงจากสีเขียวให้เป็น ByLayer แทน F. ให้คลิกเลือกวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนสี ในที่นี้ให้คลิกเส้นตรงสีเขียว จากนั้นทำตามรูปที่ปรากฏ   G. เส้นสีเขียวจะกลายเป็นเส้นสีขาวแทน คราวนี้ให้เรียกใช้คำสั่ง LIST เพื่อตรวจสอบว่าเส้นที่เราต้องการเป็นสมาชิกของเลเยอร์ใดอยู่   H. จากรูปเราจะรู้ว่าเส้นตรงที่เราต้องการนั้นเป็นสมาชิกของเลเยอร์ 0 อยู่ให้เราไปแก้ค่าสีในเลเยอร์ 0 โดยใช้คำสั่ง LAYER ดังรูป   I. ทันทีที่เรากดปุ่ม OK วัตถุที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์ 0 จะเปลี่ยนสีจากสีขาวไปเป็นสีฟ้าทันทีตามที่เรากำหนดไว้ใน Layer

บทเรียนที่ 58. วิธีการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุ DDMODIFY & PROPERTIES

July 17, 2017 Teerapat 0

การกำหนดคุณสมบัติใดๆให้กับวัตถุเราสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการเขียนวัตถุ และในการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุก็เช่นเดียวกันเราสามารถทำได้ง่ายๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1. การกำหนดเลเยอร์ก่อนการเขียนวัตถุ A. เราจะอาศัยเลเยอร์ที่ได้สร้างขึ้นในบทเรียนที่ 57. มาทำการทดลองในตัวอย่างนี้โปรดศึกษารายละเอียดก่อนศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้ B. ใช้คำสั่ง LAYER เรียกหน้าต่าง Layer Properties Manager ขึ้นมาใช้งาน พร้อมกำหนดเลเยอร์ Wall ให้เป็นเลเยอร์ที่ต้องการใช้งาน สังเกตดูว่าจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวหน้าชื่อเลเยอร์ Wall   C. ดูในแถบเลเยอร์จะเห็นว่าชื่อเลเยอร์ Wall จะแสดงอยู่ แสดงว่าเลเยอร์ Wall พร้อมใช้งานแล้ว แถบเลเยอร์แสดงชื่อเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่ในขณะนั้น   D. ทดลองใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น E. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อดูรายละเอียดหรือคุณสมบัติของเส้นตรงที่เขียนในข้อ D สังเกตดูว่าเส้นตรงที่เขียนขึ้นใหม่จะเป็นสมาชิกของเลเยอร์ Wall   ตัวอย่างที่ 2. การกำหนดเลเยอร์หลังการเขียนวัตถุหรือเปลี่ยนการเลเยอร์ของวัตถุในภายหลัง F. พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY หรือ PROPERTIES แล้ว Enter เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของวัตถุ ในที่นี้เราจะทำการเปลี่ยนเลเยอร์ของเส้นตรงที่เขียนในข้อ D จากเลเยอร์ Wall ไปเป็นเลเยอร์ Column แทน G. หลังจากหน้าต่าง PROPERTIES ปรากฏให้คุณคลิกตรงเส้นตรงที่ต้องการ จากนั้นทำตามขั้นตอนในรูป   H. ทดลองใช้คำสั่ง LIST อีกทีเพื่อดูคุณสมบัติเลเยอร์ของเส้นตรงที่เราได้แก้ไขไป จะสังเกตเห็นว่าเลเยอร์ของเส้นตรงจะเปลี่ยนจากเลเยอร์ Wall ไปเป็นเลเยอร์ Column แล้ว   เราสามารถกำหนดเลเยอร์ที่ต้องการใช้งานได้แบบง่ายๆโดยการเลื่อนเมาส์ไปยังแถบเลเยอร์แล้วเลือกชื่อเลเยอร์ที่ต้องการใช้งานได้เลย