บทเรียนที่ 124. Dim -> Lea เขียนเส้นชี้บอกขนาด

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง LEA เป็นคำสั่งที่่แปลกไปจากคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นบอกขนาดแบบอื่นๆ ที่ส่วนมากแล้วจะแสดงระยะที่วัดได้มาให้โดยอัตโนมัติผู้ใช้เพียงแต่ Enter ผ่านก็สา […]

บทเรียนที่ 123. Dim -> Ord เขียนเส้นบอกขนาดโดยการดึงค่าพิกัดมาแสดง

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ORD เป็นคำสั่งที่ดึงเอาค่าพิกัด X หรือ Y ค่าใดค่าหนึ่งมาแสดง ซึ่งถ้าผู้ใช้งานนำมาใช้บอกระยะในแนวนอนคำสั่งจะดึงเอาเฉพาะค่าพิกัดของแกน X แสดง แต่ […]

บทเรียนที่ 122. Dim -> Rad เขียนเส้นบอกขนาดรัศมีวงกลม

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง RAD ใช้เขียนเส้นบอกขนาดรัศมีของวงกลม สามารถกำหนดตำแหน่งบอกขนาดรัศมีได้ทั้งภายในและภายนอกวงกลมตามขนาดของวงกลมและความต้องการของผู้ใช้งาน ตัวอย่าง […]

บทเรียนที่ 121. Dim -> Cen เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลม

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง CEN ใช้เขียนเส้นกากบาทแสดงจุดศูนย์กลางของวงกลมหรือเส้นโค้ง ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนเส้นบอกขนาดโดยตรง แต่คำสั่งนี้ก็ช่วยได้เยอะในกรณีที่ […]

บทเรียนที่ 120. Dim -> Dia เขียนเส้นบอกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง DIA ใช้เขียนเส้นบอกขนาดสำหรับบอกเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม บางครั้งอาจแสดงเส้นบอกขนาดแบบเต็มรูปแบบภายในวงกลม หรือบางทีอาจแสดงในรูปของลูกศรชี้ขึ้ […]

บทเรียนที่ 119. Dim -> Ang เขียนเส้นบอกขนาดแสดงองศาของมุม

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ANG ใช้เขียนเส้นบอกขนาดเพื่อแสดงค่าของมุมระหว่างวัตถุสองชิ้น โดยเส้นบอกขนาดที่ได้จะจัดอยู่ในประเภทของ Angular ซึ่งใน AutoCAD มีอยู่เพียงคำสั่งเ […]

บทเรียนที่ 118. Dim -> Rot เขียนเส้นบอกขนาดของวัตถุที่เอียง

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง ROT เหมาะสำหรับใช้เขียนเส้นบอกขนาดแสดงระยะ ความลาดเอียง ความชัน ของวัตถุในแนวราบและแนวตั้ง เป็นคำสั่งสุดท้ายที่ใช้เขียนเส้นบอกขนาดประเภท Linear […]

บทเรียนที่ 117. Dim -> Bas เขียนระยะรวมของเส้นบอกขนาดย่อย

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

บทเรียนต่อไปนี้เราจะทำการนำเสนอต่อจากบทเรียนที่ผ่านมา หลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการเขียนเส้นบอกขนาดต่อเนื่องจากเส้นบอกขนาดเดิมที่มีอยู่ไปแล้ว คราวนี้เร […]

บทเรียนที่ 116. Dim -> Con เขียนเส้นบอกขนาดต่อจากเส้นบอกขนาดเดิม

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

เรายังอยู่ที่การเขียนเส้นบอกขนาดประเภท Linear แต่ครั้งนี้เราจะเสนอวิธีการเขียนเส้นบอกขนาดต่อเนื่องจากเส้นบอกขนาดเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเส้นบอกข […]

บทเรียนที่ 115. Dim -> Ali เขียนเส้นบอกขนาดขนานกับวัตถุ

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

อีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นบอกขนาดประเภท Linear เหมาะสำหรับใช้บอกระยะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยอาศัยวัตถุต้นแบบในการกำหนดระยะที่ต้องการบอกขนาด ต […]