เมื่อตัวหนังสือแสดงผลเป็น ??????????????????? และก็ ????

July 22, 2017 Teerapat 0

สาเหตุหลักที่พบบ่อยๆเนื่องจากไม่มีการติดตั้งฟอนต์ .SHX ในเครื่องที่เปิดใช้งาน วิธีแก้ก็คือหาฟอนต์ไฟล์มาติดตั้งลงในเครื่องที่ใช้งานอยู่ แต่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฟอนต์ SHX ที่ใช้เขียนตัวหนังสือนั้นชื่อฟอนต์ไฟล์อะไรและจะหาได้จากที่ไหนและถ้าไม่สามารถหาได้จะใช้ฟอนต์อื่นแทนได้ไหม ลองศึกษาแนวทางแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ครับ แนวทางที่ 1. แก้ไขโดยหาไฟล์ .SHX มาติดตั้งในเครื่อง A. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อหาชื่อฟอนต์ไฟล์ที่เราต้องหาและนำมาติดตั้งในเครื่อง หลังจากเรียกใช้คำสั่ง LIST แล้วคลิกลงบนตัวหนังสือที่แสดงผลเป็น ????????? จะได้ผลดังรูป   B. เมื่อได้ชื่อฟอนต์ไฟล์เสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการหาฟอนต์ไฟล์ครับ ขั้นแรกลองติดต่อขอฟอนต์จากเจ้าของไฟล์ DWG ดูครับหากติดต่อไม่ได้ก็คงต้องใช้ google หาแล้วหละครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับโชคครับ C. หลังจากที่ได้ไฟล์ .SHX มาก็ติดตั้งลงในเครื่องที่ใช้งาน สามารถดูวิธีการติดตั้งได้ใน การติดตั้งฟอนต์ .shx ลงใน AutoCAD D. หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จให้ออกจากออโตแคดแล้วเปิดไฟล์ DWG ที่มีปัญหาใหม่อีกครั้ง   แนวทางที่ 2. กรณีที่ไม่สามารถหาไฟล์ .SHX มาติดตั้งในเครื่องได้ E. ใช้คำสั่ง LIST เพื่อหาชื่อสไตล์ที่ใช้เขียนตัวหนังสือ หลังจากเรียกใช้คำสั่ง LIST แล้วคลิกลงบนตัวหนังสือที่แสดงผลเป็น ????????? จะได้ผลดังรูป   F. เมื่่อได้ชื่อสไตล์มาแล้วให้ใช้คำสั่ง STYLE เพื่อกำหนดฟอนต์ใหม่ให้กับสไตล์ที่แสดงผลเป็น ??????? จากรูปตัวอย่างเป็นการกำหนดฟอนต์ CordiaUPC แทนฟอนต์เดิมให้กับสไตล์ T1 ใหม่ ซึ่งถ้ารหัสตัวอักษรตรงกันกับฟอนต์ไฟล์เดิมก็จะสามารถใช้งานแทนกันได้ครับ   G. หากหน้าจอยังคงแสดงผลเป็น ??????? อยู่ให้ใช้คำสั่ง REGEN เพื่อ Render ภาพใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ได้ผลอีกให้ทดลองเปลี่ยนฟอนต์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครับ

การติดตั้งฟอนต์ .shx ลงใน AutoCAD

July 21, 2017 Teerapat 3

ก่อนอื่นดาวน์โหลดฟอนต์ cordia.shx มาก่อน เพราะเราจะใช้สำหรับทดลองการติดตั้งฟอนต์ .shx ลงใน AutoCAD ตัวอย่าง ฟอนต์ Cordia.shx ไทย-อังกฤษ   ฟอนต์ Cordia.shx รองรับภาษา ไทย-อังกฤษ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.geocities.ws/SoHo/Hall/7999/Cordia.zip ขอขอบคุณ อ.ภานุพงศ์ มา ณ.ที่นี้ การติดตั้งฟอนต์ .shx ลงใน AutoCAD A. หลังจากที่ดาวน์โหลดไฟล์ Cordia.zip มาแล้วให้ทำการแตกไฟล์ก่อน เสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์ Cordia.shx มาหนึ่งไฟล์ B. สร้างโฟล์เดอร์ C:/FontShx เสร็จแล้วคัดลอกไฟล์ Cordia.shx นำไปเก็บไว้ข้างในนั้น C. เปิด AutoCAD ขึ้นมาใช้งาน D. ใช้คำสั่ง OPTIONS แล้วทำตามขั้นตอนในรูป คำอธิบายประกอบรูปภาพ การติดตั้งฟอนต์ .shx ลงใน AutoCAD คลิกแท็ป Files คลิกเครื่องหมาย + หน้าข้อความ Support File Search Path คลิกปุ่ม Add… เพื่อเพิ่มที่อยู่ในการค้นหาฟอนต์ไฟล์ที่เราเก็บไว้ คลิกปุ่ม Browse… จะปรากฏหน้าต่าง Browse for Folder ให้เลือกไดร์และโฟล์เดอร์ที่เรานำไฟล์ Cordia.shx ไปเก็บไว้ในที่นี้เราเก็บไว้ใน C:/FontShx แสดงเส้นทางไฟล์ที่เราเพิ่มมาใหม่ กดปุ่ม Apply กด OK   E. ใช้คำสั่ง STYLE เพื่อเข้าไปดูว่ามีฟอนต์ Cordia.shx ที่เราเพิ่มเข้าไปหรือไม่ แสดงฟอนต์ Cordia.shx ที่เราได้ติดตั้งไป

บทเรียนที่ 76. การกำหนดคุณลักษณะของตัวหนังสือ (ตอนที่ 1)

July 19, 2017 Teerapat 0

ได้ทำความรู้จักกันไปบ้างแล้วกับคำสั่ง STYLE ในบทเรียนที่แล้ว และเราจะมาทำความรู้จักกับคำสั่งนี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะกับการกำหนดคุณลักษณะต่างๆของตัวหนังสือ เช่น การกำหนดตัวหนา ตัวเอียงและคุณลักษณะอื่นๆที่ผู้เขียนจะได้แนะนำในบทเรียนนี้ โดยหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยในการนำไปประยุกต์ใช้งาน ในบทเรียนมาเรียนรู้วิธีการกำหนดคุณลักษณะต่างๆของตัวหนังสือที่ใช้ฟอนต์ในตระกูล .shx กันก่อน ตัวหนังสือที่ใช้ฟอนต์ชนิดนี้จะมีคุณลักษณะเด่นหรือด้อยและข้อจำกัดในการใช้งานอย้่างไร ติดตามได้จากตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ตัวอย่าง การทดลองกำหนดคุณลักษณะต่างๆของฟอนต์ตระกูล .shx A. พิมพ์คำสั่ง STYLE ลงใน Command : ของ AutoCAD เพื่อเปิดหน้าต่าง Text Style ขึ้นมาใช้งานและทำขั้นตอนที่ปรากฏดังภาพ หน้าต่าง Text Style คำอธิบายประกอบภาพ Text Style ในช่อง Style Name : เลือกสไตล์ Standard ในช่อง Font Name : เลือกฟอนต์ txt.shx พิมพ์ ABC123กขค ลงไปในช่อง Preview กดปุ่ม Preview ในกรอบ Preview จะแสดงตัวอย่างตัวอักษรของฟอนต์ txt.shx ที่ใช้อยู่ สังเกตว่าตัวอักษรที่เรากำหนดลงไปในข้อที่3 คือ “ABC123กขค” จะแสดงเป็น “ABC123???” แทน แสดงว่าฟอนต์นี้ไม่สามารถอ่านและเขียนเป็นภาษาไทยได้ ในช่อง Font Style : สำหรับฟอนต์ตระกูลนี้เราจะไม่สามารถกำหนดค่าใดๆในช่อง Font Style ได้ แสดงว่าเราจะไม่สามารถกำหนด ตัวหนา ตัวเอียง หรือตัวหนาเอียงให้กับฟอนต์นี้ได้ ในกรอบ Effects เมื่อเราคลิกถูกหน้าข้อความ Upside down แล้วดูในกรอบ Preview เราจะได้ตัวหนังสือที่มีลักษณะกลับหัว   ในกรอบ Effects เมื่อเราคลิกถูกหน้าข้อความ Backwards แล้วดูในกรอบ Preview เราจะได้ตัวหนังสือที่มีลักษณะพลิกกลับ   ในกรอบ Effects เมื่อเราคลิกถูกหน้าข้อความ Vertical แล้วดูในกรอบ Preview เราจะได้ตัวหนังสือที่แสดงในแนวตั้ง   ในกรอบ Effects เมื่อเรากำหนดค่า Width Factor : จะเป็นการกำหนดความกว้างของตัวหนังสือ   ในกรอบ Effects เมื่อเรากำหนดค่า Oblique Angle : จะเป็นการกำหนดความเอียงของตัวหนังสือ   หลังจากคุณกำหนดค่าใดๆตามที่ต้องการเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Apply และ Close เพื่อปิดหน้าต่าง แล้วใช้คำสั่ง TEXT เขียนตัวหนังสือตามที่ต้องการได้ทันที

บทเรียนที่ 75. FONT รูปแบบตัวหนังสือ กับการใช้คำสั่ง STYLE เบื้องต้น

July 19, 2017 Teerapat 0

ต้องออกตัวก่อนครับว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องฟอนต์เท่าไหร่ เพราะทุกวันนี้ผู้เขียนเองก็ใช้ฟอนต์อยู่เพียงฟอนต์เดียวครับคือฟอนต์ CordiaUPC (ฟอนต์มาตราฐานของ Windows) เพราะนอกจากรูปแบบจะเรียบง่ายแล้วยังสามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษและที่สำคัญมันมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบวินโดว์ในบ้านเราทุกเครื่อง ทำให้หมดปัญหาในการนำไฟล์ที่ใช้งานฟอนต์นี้อยู่ไปเปิดใช้งานในเครื่องอื่นๆ ต่างไปจากฟอนต์ประเภท .SHX ที่มีติดมากับระบบของ AutoCAD จะมีแต่ฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากคุณต้องการใช้ฟอนต์ชนิดนี้ที่เป็นภาษาไทยคุณก็จะต้องหามาติดตั้งเพิ่มเอาเอง และเมื่อคุณนำไฟล์ที่ใช้งานฟอนต์ชนิดนี้ไปเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ไฟล์เดียวกันกับที่คุณใช้อยู่ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือตัวหนังสือที่เขียนไว้ในไฟล์จะแสดงผลออกมาเป็นภาษาต่างด้าวทำให้ไม่สามารถอ่านและเขียนเป็นภาษาไทยได้ ต้องทำการติดตั้งฟอนต์ไฟล์เดียวกันกับที่ติดตั้งในเครื่องของคุณก่อนจึงจะสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ และนี่ก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมากกับการใช้ฟอนต์ประเภทนี้ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถเรียกใช้งานฟอนต์ได้ตรงๆเหมือนกับโปรแกรมประเภท Word หรือ Excel ทั่วไปที่กำหนดฟอนต์แล้วสามารถนำมาพิมพ์ได้เลยทันที ใน AutoCAD เราจะต้องทำการสร้างสไตล์ตัวหนังสือขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับฟอนต์ที่ต้องการใช้งานก่อนจึงจะสามารถนำฟอนต์หรือแบบของตัวหนังสือที่ต้องการมาเขียนเป็นตัวหนังสือหรือข้อความที่ต้องการได้ และในตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เราจะมาทำการสร้างสไตล์ CordiaUPC ขึ้นมาใหม่โดยใช้ฟอนต์ CordiaUPC ของระบบวินโดว์ที่มีอยู่ โปรดสังเกตว่าผู้เขียนใช้ชื่อสไตล์ชื่อเดียวกันกับชื่อของฟอนต์ ทั้งนี้เพียงเพื่อใช้สื่อความหมายของแบบตัวหนังสือเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องตั้งชื่อสไตล์เป็นชื่อเดียวกับฟอนต์เสมอไป   ตัวอย่าง การสร้างสไตล์ CordiaUPC โดยใช้ฟอนต์ CordiaUPC ของระบบวินโดว์ที่มีอยู่ A. พิมพ์คำสั่ง STYLE ลงใน Command : ของ AutoCAD จากนั้นให้กำหนดค่าต่างดังรูป คำอธิบายประกอบภาพ Text Style & New Text Style คลิก New เพื่อสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่ พิมพ์ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้พิมพ์ชื่อสไตล์เป็น CordiaUPC คลิกปุ่ม OK ในรายการ Font Name : ให้เลือกฟอนต์ที่ต้องการ ในที่นี้ให้เลือกฟอนต์ CordiaUPC ในรายการ Font Style : ให้เลือก Regular กรณีที่เราต้องการตัวหนังสือในแบบหนาปกติ ในช่อง Height : ให้กำหนดค่าเป็น 0.00 เสมอ เพราะเราจะใช้วิธีการกำหนดความสูงในขณะที่เขียนตัวหนังสือเอง (วิธีนี้ช่วยให้เราไม่ต้องสร้างสไตล์ หลายสไตล์ในกรณีที่ความสูงของตัวหนังสือไม่เท่ากัน และง่ายต่อการแก้ความสูงของตัวหนังสือในภายหลัง) เสร็จแล้วกด Apply กด Close เพื่อปิดหน้าต่าง Text Style   B. ทดลองเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั่ง TEXT Command: T E X T – พิมพ์คำสั่ง TEXT แล้วกด ENTER Current text style: “CordiaUPC” Text height: 2.5000 – Style “CordiaUPC” จะถูกเรียกใช้งานทันทีหลังจากที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยคำสั่ง STYLE Specify start point of text or [Justify/Style]: – คลิกจุดเริ่มต้นของตัวหนังสือในที่ต้องการตำแหน่งที่ต้องการ Specify height <2.5000>: 0.2 – พิมพ์ความสูงที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.20 หน่วย Specify rotation angle of text <0>: – ให้ ENTER ผ่านไปเลยเพราะเรายังไม่ต้องการกำหนดมุมในตัวอย่างนี้ หลังจากนั้นให้สังเกตในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ให้พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้พิมพ์คำว่า TEXTลงไปจากนั้นให้ ENTER สองครั้งเพื่อจบคำสั่ง (การ ENTER เพียงครั้งเดียวเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่) ตัวอย่างฟอนต์ตระกูล UPC ในระบบของวินโดว์