บทเรียนที่ 43. LIST DBLIST & STATUS ดูข้อมูลวัตถุและข้อมูลของไฟล์

July 16, 2017 Teerapat 0

ไหนๆนำเสนอคำสั่งที่ใช้เกี่ยวกับการสอบถามพื้นที่และระยะกันไปแล้ว ก็เลยเอาคำสั่งที่อยู่ในหมวดที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลที่เหลือมาฝากซะเลย คำสั่งเหล่านี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในการเขียนแบบเท่าไหร่นัก แต่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา AutoLISP สามารถนำคำสั่งเหล่านี้ไปตรวจสอบข้อมูลของวัตถุและนำไปเป็นข้อมูลในการเขียนโปรแกรมได้ ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง LIST DBLIST & STATUS ในการตรวจสอบข้อมูลวัตถุและข้อมูลของไฟล์ A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 20,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ARC เขียนเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: A R C – พิมพ์คำสั่ง ARC แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point of arc or [Center]: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify second point of arc or [Center/End]: 10,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify end point of arc: 20,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป   C. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลมขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้ Command: C I R C L E – พิมพ์คำสั่ง CIRCLE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 15,15 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify radius of circle or [Diameter]: 3 – พิมพ์รัศมีที่ระบุลงไป   D. ใช้คำสั่ง PLINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: P L I N E – พิมพ์คำสั่ง PLINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point: 10,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 20,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   E. ใช้คำสั่ง LIST ในการสอบถามข้อมูลที่ต้องการแบบจำเพาะเจาะจง Command: L I S T – พิมพ์คำสั่ง LIST แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – คลิกเส้นตรงที่สร้างขึ้นในข้อ A […]

บทเรียนที่ 42. วัดระยะทางด้วยคำสั่ง DIST

July 16, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง DIST ใช้วัดระยะห่าง ความยาว หรือระยะทาง ระหว่างจุดที่กำหนดสองจุด ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง DIST ในการวัดความยาวของเส้นตรง A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 20,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ การวัดความยาวของเส้นตรง ด้วยคำสั่ง DIST   B. ใช้คำสั่ง DIST วัดความยาวของเส้นตรงจากจุด A2 ไปยังจุด A3 Command: D I S T – พิมพ์คำสั่ง DIST แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: _endp of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้วคลิกตรงเส้นใกล้จุด A2 Specify second point: _endp of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้วคลิกตรงเส้นใกล้จุด A3 Distance = 14.1421, Angle in XY Plane = 45, Angle from XY Plane = 0Delta X = 10.0000, Delta Y = 10.0000, Delta Z = 0.0000

บทเรียนที่ 41. คำสั่ง AREA พื้นที่มีเท่าไหร่นะ

July 16, 2017 Teerapat 0

คำสั่ง Area เป็นคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบพื้นที่ของวัตถุที่สร้างขึ้นจากคำสั่ง Pline Rectang Polygon Circle เป็นต้น วัตถุที่สร้างขึ้นมาจากคำสั่งเหล่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม LWPOLYLINE และกลุ่ม CIRCLE ซึ่งเราสามารถนำมาตรวจสอบหาพื้นที่ได้ ตัวอย่างที่ 1. การใช้คำสั่ง AREA ในการตรวจสอบพื้นที่ของเส้น PLINE A. ใช้คำสั่ง PLINE สร้างรูปขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้ Command: P L I N E – พิมพ์คำสั่ง PLINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify start point: 0,0 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10,0 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 0,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C – พิมพ์ C แล้วกดปุ่ม ENTER   B. ใช้คำสั่ง AREA ในการตรวจสอบพื้นที่ภายในของเส้น PLINE ที่สร้างขึ้นในข้อ A Command: A R E A – พิมพ์คำสั่ง AREA แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O – พิมพ์ O แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: – คลิกเส้น PLINE ที่สร้างในข้อ A Area = 100.0000, Perimeter = 40.0000 ในบรรทัด B4 Area คือค่าพื้นที่ที่ได้หน่วยเป็นไปตามที่ผู้ใช้สมมุติให้เป็น เช่น ตร.ม หรือ ตร.มม เป็นต้น ในบรรทัด B4 Perimeter คือความยาวของเส้นรอบรูป หน่วยเป็นไปตามที่ผู้ใช้สมมุติให้เป็น เช่น เมตร หรือ มิลลิเมตร เป็นต้น   ตัวอย่างที่ 2. การใช้คำสั่ง AREA ในการตรวจสอบและรวมพื้นที่ของวัตถุตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไป C. สร้างรูปวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปข้างๆรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างในข้อ A Command: C I R C L E – พิมพ์คำสั่ง CIRCLE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 20,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify radius of circle or [Diameter] <0.1593>: 5 […]

No Picture

บทเรียนที่ 40. คำสั่ง ID ตรวจสอบค่าพิกัด

July 16, 2017 Teerapat 0

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งง่ายๆที่เราใช้ในการตรวจสอบตำแหน่งค่าพิกัดของจุดต่างๆของวัตถุเช่น จุดปลายของเส้นตรง จุดศูนย์กลางของวัตถุ เป็นต้น ส่วนมากเราจะใช้ในงานเกี่ยวกับการทำผังโครงการหรือแผนที่ครับ ตัวอย่างที่ การใช้คำสั่ง ID ในการตรวจสอบค่าพิกัด A. เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 15,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ID ตรวจสอบค่าพิกัดในส่วนปลายของเส้นตรงทั้งสองด้าน Command: I D – พิมพ์คำสั่ง ID แล้วกดปุ่ม ENTER Specify point: _endp of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุดเริ่มต้นของเส้นตรง X = 10.0000 Y = 10.0000 Z = 0.0000 – แสดงค่าพิกัด XYZ Command: – ENTER เพื่อใช้คำสั่ง ID อีกที ID Specify point: _endp of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุดปลายของเส้นตรง X = 15.0000 Y = 10.0000 Z = 0.0000 – แสดงค่าพิกัด XYZ