บทเรียนที่ 109. กำจัดข้อมูลขยะด้วย PURGE

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

ข้อมูลขยะใน AutoCAD คืออะไร ก็คือข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละครับ อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าไฟล์หรือบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT หรืออาจเกิดจากการสร้างสไตล์ L […]

บทเรียนที่ 62. Layer กับสถานะ On/Off Freeze/Thaw Lock/Unlock

กรกฎาคม 18, 2017 Teerapat 0

แต่ละสถานะของเลเยอร์มีลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไปดังนี้ สถานะ On/Off ใช้ปิด-เปิดการแสดงผลของวัตถุที่เป็นสมาชิกของเลเยอร์ที่ต้องการ จะส่งผลในการแสดงผลของ […]

บทเรียนที่ 61. วิธีการกำหนดความหนาเส้นให้กับวัตถุ LWEIGHT & LWDISPLAY

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

สำหรับท่านที่ติดตามบทเรียนมาโดยตลอดโดยเฉพาะบทเรียนที่ 59-60 ที่ผ่านมาคงพอจะเดาออกว่าผู้เขียนจะนำเสนอคำสั่งอะไรในการเปลี่ยนความหนาของเส้น ผู้อ่านสามารถ […]

บทเรียนที่ 59. วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุ Color Vs. ByLayer

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

วิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุเราสามารถกำหนดได้สองลักษณะดังนี้คือ วิธีแรกกำหนดค่าสีที่ต้องการให้กับวัตถุโดยตรงด้วยคำสั่ง COLOR ก่อนการเขียนวัตถุ หรือจะใช้ค […]

บทเรียนที่ 58. วิธีการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุ DDMODIFY & PROPERTIES

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

การกำหนดคุณสมบัติใดๆให้กับวัตถุเราสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการเขียนวัตถุ และในการกำหนดเลเยอร์ให้กับวัตถุก็เช่นเดียวกันเราสามารถทำได้ง่ายๆดังตัวอย่างต […]

บทเรียนที่ 57. จัดการเลเยอร์แบบพร้อมสรรพด้วย Layer Properties Manager

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

เราสามารถเรียกใช้หน้าต่าง Layer Properties Manager ได้โดยการใช้คำสั่ง LAYER หรือคลิกตรงไอคอน Layer Properties Manager ในแถบทูลบาร์ของ Layers (ดูรูปในข […]

บทเรียนที่ 56. LAYER ครับ LAYER

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

คงไม่มีใครไม่รู้จักกระดาษไขที่ใช้เขียนแบบใช่ไหมครับ ลักษณะเด่นของกระดาษไขนอกเหนือจากผิวที่เนียนเรียบเหมาะกับการเขียนแบบแล้วคุณสมบัติเด่นของกระดาษไขอีก […]