วิธีบังคับให้เส้น PLINE แสดงเส้นประแบบต่อเนื่องทั้งเส้น

July 22, 2017 Teerapat 0

คุณสมบัติเด่นของเส้น PLINE ก็คือเมื่อเรากระทำกับเส้นใดเส้นหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเส้น PLINE นั้นๆแล้ว เส้นหรือวัตถุที่เป็นสมาชิกของ PLINE นั้นๆกลุ่มก็จะถูกกระทำตามไปด้วย แต่ก็มีในบางกรณีที่เราต้องกำหนดค่าอื่นๆต่อเพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการเช่น เมื่อเราได้กำหนดแบบเส้นประหรือ HIDDEN2 ให้กับเส้น PLINE แล้วนั้นถึงแม้เส้น PLINE จะแสดงผลออกมาเป็นเส้นประทั้งหมด แต่หากสังเกตุดูจะพบว่าเส้นประนั้นยังคงแยกแสดงออกเป็นส่วนๆตามองค์ประกอบของเส้นที่มีอยู่ไม่ได้แสดงผลต่อเนื่องกันทั้งหมด ดูภาพประกอบ จากรูปเป็นการเปรียบเทียบการแสดงแบบเส้น HIDDEN2 ใน LINE กับ PLINE ที่มีความยาวเท่ากัน เส้นกากบาทสีแดงแสดงแนวต่อของเส้นที่เป็นส่วนประกอบของเส้น PLINE ทั้งหมด ให้สังเกตุช่องไฟของเส้นประของเส้น PLINE กับ LINE ที่มีระยะห่างไม่เท่ากัน ตัวอย่าง การบังคับให้แสดงเส้นประ HIDDEN2 ต่อเนื่องกันไปตลอดความยาวของเส้น PLINE A. ใช้คำสั่ง LINETYPE เพื่อโหลดแบบเส้น HIDDEN2 เข้ามาใช้งานก่อนดังรูป   B. เขียนเส้น PLINE ที่มีส่วนประกอบของ LINE 3 เส้นดังนี้ Command: P L I N E – พิมพ์ PLINE แล้ว ENTER Specify start point: 5,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 9,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 13,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 17,5 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง DDMODIFY โดยพิมพ์ลงใน Command : ของ AutoCAD เสร็จแล้วคลิกเส้น PLINE จากนั้นกำหนดค่าต่างๆดังรูป   D. ใช้คำสั่ง LTSCALE ปรับค่าระยะห่างของแบบเส้น HIDDEN2 ของเส้น PLINE ให้เหมาะสมดังนี้ Command: L T S C A L E – พิมพ์ LTSCALE แล้ว ENTER Enter new linetype scale factor <1.0000>: 0.5 – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปถ้าหากเส้นไม่แสดงผลเป็นเส้นประให้ลองกำหนด ค่า อื่นๆดู Regenerating model.   E. โปรดสังเกตุว่าเส้นประยังคงแบ่งออกเป็นเป็นช่วงๆของความยาวของแต่ละเส้นอยู่ เราจะใช้คำสั่ง PEDIT กำหนดให้เส้นประแสดงความยาวต่อเนื่องกันไปตลอดเส้น PLINE Command: P E D I T – พิมพ์ PEDIT แล้ว ENTER Select polyline or [Multiple]: – คลิกเส้น PLINE […]

วิธีกำหนดระยะห่างของแบบเส้นสไตล์เดียวกันให้มีระยะห่างต่างกัน

July 22, 2017 Teerapat 0

คุณลองดูรูปต่อไปนี้แล้วเชื่อไหมครับว่าเป็นแบบเส้นสไตล์เดียวกันและอยู่ใน Drawing เดียวกัน อยากรู้ใช่ไหมครับว่าทำอย่างไรถึงจะให้แสดงระยะห่างของแบบเส้นต่างกันได้ ติดตามได้จากตัวอย่างในกระทู้นี้เลยครับ ตัวอย่างการกำหนดระยะห่างของแบบเส้นให้กับวัตถุ 1. ใช้คำสั่ง LINETYPE เพื่อโหลดแบบเส้น HIDDEN2 เข้ามาใช้งานก่อนดังรูป   2. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาสองเส้นเพื่อใช้ทดลองดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์ LINE แล้ว ENTER Specify first point: 5,1 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 12,1 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง Command: – ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิมอีกครั้ง LINE Specify first point: 5,4 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 12,4 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   3. เรียกใช้คำสั่ง DDMODIFY โดยพิมพ์ลงใน Command : ของ AutoCAD เสร็จแล้วคลิกลงบน LINE ที่สร้างขึ้นในข้อที่ 2 ทั้งสองเส้น จากนั้นให้คลิกตรงรายการ Linetype ให้เลือกแบบเส้นเป็น HIDDEN2   4. อย่าเพิ่งรีบปิดหน้าต่าง PROPERTIES เพราะเรายังต้องใช้ในการทดลองอยู่ 5. ใช้คำสั่ง LTSCALE ปรับการแสดงผลของเส้นบนจอภาพดังนี้ Command: LTSCALE – พิมพ์ LTSCALE แล้ว ENTER Enter new linetype scale factor <1.0000>: 2 – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปถ้าหากเส้นไม่แสดงผลเป็นเส้นประให้ลองเปลี่ยนเป็นค่าอื่นๆดู Regenerating model.   6. ในขณะนี้เส้นทั้งสองยังมีระยะห่างของเส้นประเท่ากันอยู่ ให้คลิกเลือกเส้นที่อยู่ด้านบนเพียงเส้นเดียวแล้วทำตามขั้นตอนดังรูป(ในช่อง Linetype scale ให้กำหนดค่าที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดค่าเป็น 2) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถกำหนดระยะห่างของเส้นที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องโหลดหรือสร้างแบบเส้นขึ้นมาใหม่แล้วครับ

บทเรียนที่ 109. กำจัดข้อมูลขยะด้วย PURGE

July 20, 2017 Teerapat 0

ข้อมูลขยะใน AutoCAD คืออะไร ก็คือข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละครับ อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าไฟล์หรือบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT หรืออาจเกิดจากการสร้างสไตล์ LAYER TEXT DIMENSION หรือโหลด LINETYPE ขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นต้น ในการใช้งานในปัจจุบันเราอาจไม่เห็นความสามารถของคำสั่งนี้มากนักเพราะประสิทธิภาพของเครื่องเร็วขึ้น แรงขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อปริมาณข้อมูลภายในไฟล์ที่เราใช้งานอยู่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้การ Render หรือแสดงผลทางจอภาพช้าลง บางทีอาจทำให้เครื่องแฮ้งค์ หรือร้ายแรงไปจนถึงขั้นทำให้ไฟล์เสียไปเลยก็ได้ คำสั่ง PURGE จะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก ใครยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูบ้างนะครับ ตัวอย่าง การลบข้อมูลขยะในไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ด้วยคำสั่ง PURGE A. ตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานคำสั่ง PURGE ท่านผู้อ่านสามารถใช้ไฟล์อื่นในการทดลองแทนก็ได้ B. เปิดไฟล์ที่ต้องการลบข้อมูลขยะออกจากไฟล์ขึ้นมาใช้งาน C. พิมพ์คำสั่ง PURGE ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้ว Enter จะปรากฏหน้าต่าง Purge จากนั้นให้คลิกปุ่ม Purge หรือ Purge All D. ในกรณีที่คุณคลิกปุ่ม Purge All ไปแล้ว ให้สังเกตุดูว่าปุ่ม Purge All ยังสามารถคลิกได้อยู่อีกหรือไม่ ถ้ายังสามารถคลิกได้อยู่แสดงว่าข้อมูลขยะยังไม่หมดให้คุณคลิกซ้ำจนกว่าจะไม่สามารถคลิกได้อีกซึ่งแสดงว่าข้อมูลขยะได้ถูกลบออกไปหมดแล้ว

บทเรียนที่ 60. วิธีการกำหนดแบบเส้นให้กับวัตถุ LINETYPE & LTSCALE

July 17, 2017 Teerapat 0

หลักและวิธีการกำหนดแบบเส้นให้กับวัตถุโดยรวมๆแล้วก็เหมือนกับวิธีการกำหนดสีให้กับวัตถุที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปในบทเรียนที่แล้ว ผู้อ่านสามารถนำบทเรียนที่แล้วมาประยุกต์ใช้กับการกำหนดแบบเส้นได้เลย โดยเปลี่ยนค่าที่ต้องกำหนดจาก COLOR ในหน้าต่าง PROPERTIES มาเป็นค่า LINETYPE แทน หน้าต่าง PROPERTIES แสดงการกำหนดค่าของ Linetype   แต่ก่อนที่ผู้อ่านจะสามารถกำหนดแบบเส้นให้กับวัตถุได้นั้น ผู้อ่านจะต้องทำการโหลดแบบเส้นที่ต้องการเข้ามาใน Drawing ก่อนซึ่งมีวิธีการโหลดดังนี้ ตัวอย่างที่ 1. วิธีการโหลดแบบเส้นเข้ามาใน Drawing ด้วยคำสั่ง LINETYPE A. พิมพ์คำสั่ง LINETYPE ลงใน Command : ของออโตแคด แล้ว Enter จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ดูรูปด้านล่างประกอบ) จะปรากฏหน้าต่าง Load or Reload linetype คลิกปุ่ม Load… เลือกแบบเส้นที่ต้องการโหลด ในกรณีที่ต้องการโหลดหลายแบบพร้อมกันให้กดปุ่ม Shift หรือ Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกแบบเส้นที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม OK หน้าต่าง Linetype Manager และ หน้าต่าง Load or Reload linetype B. หลังจากที่โหลดแบบเส้นเข้ามาแล้ว ผู้อ่านสามารถนำมากำหนดแบบเส้นให้กับวัตถุโดยใช้คำสั่ง DDMODIFY , PROPERTIES หรือจะกำหนดค่าเป็น ByLayer เพื่อกำหนดค่าผ่านทางเลเยอร์ได้เลย   ตัวอย่างที่ 2. วิธีการกำหนดระยะห่างของแบบเส้นด้วยคำสั่ง LTSCALE C. ใช้คำสั่ง LINETYPE เพื่อโหลดแบบเส้น HIDDEN2 เข้ามาใช้งานก่อน D. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาสองเส้นเพื่อใช้ทดลองดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์ LINE แล้ว ENTER Specify first point: 5,1 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 12,1 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง Command: – ENTER เพื่อเรียกใช้คำสั่งเดิม LINE Specify first point: 5,4 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 12,4 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   E. เรียกใช้คำสั่ง DDMODIFY โดยพิมพ์ลงใน Command : ของ AutoCAD เสร็จแล้วคลิกลงบนเส้นตรงที่สร้างขึ้นในข้อที่ D ทั้งสองเส้น จากนั้นให้คลิกตรงรายการ Linetype ให้เลือกแบบเส้นเป็น HIDDEN2   F. ใช้คำสั่ง LTSCALE ปรับการแสดงผลของเส้นบนจอภาพดังนี้ Command: LTSCALE – […]