วิธีแก้เวลา mirror ตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือกลับด้าน

July 21, 2017 Teerapat 0

mirror ตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือกลับด้าน หลายท่านคงเจอปัญหานี้ วิธีแก้คือใช้คำสั่ง mirrtext แล้วกำหนดค่าให้เป็น 0 ตัวอย่างการกำหนดค่า mirrtext Command: M I R R T E X T – พิมพ์คำสั่ง MIRRTEXT แล้วกดปุ่ม ENTER Enter new value for MIRRTEXT <1>: 0 – กำหนดค่าใหม่ให้เป็น 0

บทเรียนที่ 84. MIRRTEXT กับการ MIRROR ตัวหนังสือ

July 19, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่า MIRRTEXT จะส่งผลต่อคำสั่ง MIRROR ที่ใช้กับตัวหนังสือโดยตรง เมื่อเรากำหนดค่าให้เป็น 1 แล้วใช้คำสั่ง MIRROR กับตัวหนังสือ ตัวหนังสือที่ได้จะมีลักษณะพลิกกลับเหมือนกับตัวหนังสือที่ปรากฏในกระจก แต่เมื่อเรากำหนดค่าให้เป็น 0 แล้วใช้คำสั่ง MIRROR กับตัวหนังสือในลักษณะเดียวกัน ตัวหนังสือที่ได้จะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ ตัวอย่างที่ 1. ทดลองกำหนดค่า MIRRTEXT = 1 ก่อนการพลิกกลับตัวหนังสือด้วยคำสั่ง MIRROR A. ใช้คำสั่ง TEXT เขียนตัวหนังสือที่มีข้อความว่า “AutoCAD” ขึ้นมาหนึ่งคำ B. ทดลองกำหนดค่า MIRRTEXT ให้มีค่าเป็น 1 Command: M I R R T E X T – พิมพ์คำสั่ง MIRRTEXT แล้ว ENTER Enter new value for MIRRTEXT <0>: 1 – พิมพ์ 1 แล้ว ENTER   C. ทดลองพลิกกลับตัวหนังสือโดยใช้คำสั่ง MIRROR (โปรดสังเกตว่าเมื่อใช้คำสั่งเสร็จสิ้นเราจะได้ตัวหนังสือที่มีลักษณะกลับด้าน) Command: M I R R O R – พิมพ์คำสั่ง MIRRORแล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกตัวหนังสือที่เขียนในข้อ A Select objects: _ins of – กด Ctrl + เมาส์ขวา เลื่อก Insert เลื่อนเม้าส์ไปใกล้ตัวหนังสือที่เขียนในข้อ A แล้วคลิก Specify second point of mirror line: – คลิกลงบริเวณด้านล่าง หรือด้านบนของตัวหนังสือ Erase source objects? [Yes/No] : Y – พิมพ์ Y แล้ว ENTER เมื่อต้องการลบวัตถุต้นแบบทิ้ง   ตัวอย่างที่ 2. ทดลองกำหนดค่า MIRRTEXT = 0 ก่อนการพลิกกลับตัวหนังสือด้วยคำสั่ง MIRROR D. ใช้คำสั่ง TEXT เขียนตัวหนังสือที่มีข้อความว่า “AutoCAD” ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งคำ E. ทดลองกำหนดค่า MIRRTEXT ให้มีค่าเป็น 0 Command: M I R R T E X T – พิมพ์คำสั่ง MIRRTEXT แล้ว ENTER Enter new value for MIRRTEXT <1>: 0 – พิมพ์ 0 แล้ว ENTER   F. ทดลองพลิกกลับตัวหนังสือโดยใช้คำสั่ง MIRROR อีกที (ครั้งนี้เราจะได้ตัวหนังสือที่มีลักษณะเหมือนเดิมกับตัวหนังสือต้นแบบ) Command: M I R R O R – พิมพ์คำสั่ง MIRRORแล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกตัวหนังสือที่เขียนในข้อ A Select objects: _ins of – […]

บทเรียนที่ 30. MIRROR = กระจก เอาไว้ทำอะไรใน AutoCAD

July 15, 2017 Teerapat 0

MIRROR เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้คัดลอกวัตถุเดิมที่มีอยู่แล้วใน Drawing คล้ายๆกับการใช้คำสั่ง COPY แต่คำสั่ง MIRROR จะทำการคัดลอกวัตถุต้นแบบและสร้างวัตถุขึ้นมาใหม่ในลักษณะตรงกันข้ามกับ วัตถุต้นแบบของเดิมที่มีอยู่ คล้ายกับการมองภาพสะท้อนจากกระจกเงา ตัวอย่าง การคัดลอกหรือทำสำเนาวัตถุโดยการใช้คำสั่ง MIRROR A. สร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปโดยใช้คำสั่ง POLYGON ดังนี้ Command: P O L Y G O N – พิมพ์คำสั่ง POLYGON แล้วกดปุ่ม ENTER Enter number of sides <4>: 3 – พิมพ์ 3 เพื่อกำหนดจำนวนด้านที่ต้องการ Specify center of polygon or [Edge]: E – พิมพ์ E แล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกที่จะกำหนดความยาวให้กับด้านของรูปสามเหลี่ยม Specify first endpoint of edge: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสามเหลี่ยม Specify second endpoint of edge:@ 1 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมของด้านที่ต้องการ   B. ให้ใช้คำสั่ง Zoom คำสั่งย่อย Extents Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : E – พิมพ์ E แล้ว ENTER Regenerating model.   C. ให้ใช้คำสั่ง Zoom อีกทีคราวนี้ให้พิมพ์ 0.5x ลงไปแทน Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : 0.5x – พิมพ์ 0.5x แล้ว ENTER   D. ใช้คำสั่ง MIRROR ในการสร้างวัตถุขึ้นมาใหม่ในลักษณะกลับด้านโดยอาศัยวัตถุที่มีอยู่เดิมเป็นต้นแบบ Command: M I R R O R – พิมพ์ MIRROR แล้ว ENTER Select objects: 1 found – ใช้เมาส์คลิกรูปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นในข้อ A Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุต้นแบบเพิ่ม Specify first point of mirror line: _endp of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Endpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้มุม A ของรูปสามเหลี่ยม (ดูรูปข้างล่างประกอบ) […]