บทเรียนที่ 52. การเขียนเส้น MultiLINE (ตอนที่ 4/4)

July 17, 2017 Teerapat 0

ในสามตอนที่ผ่านมาผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการสร้างสไตล์ และวิธีการเขียนเส้น MultiLINE ไปแล้วเรียบร้อย และถ้าหากจะไม่กล่าวถึงคำสั่งที่ใช้แก้ไขเส้น MultiLINE ในบทเรียนนี้ก็เหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่าง คำสั่ง MLEDIT เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแก้ไขเส้น MultiLINE โดยเฉพาะ ถึงแม้โดยส่วนตัวแล้วผู้เขียนเองก็ไม่ค่อยได้ใช้งานคำสั่งนี้มากนัก เพราะเราสามารถใช้คำสั่งอื่นๆเช่นคำสั่ง TRIM STRETCH MIRROR EXPLODE และคำสั่งในกลุ่มที่ใช้จัดการกับวัตถุมาใช้จัดการกับเส้น MultiLINE ได้เช่นเดียวกันเหมือนกับวัตถุชนิดอื่นๆ แต่อาจจะมีบางคำสั่งที่ถ้าหากใช้แล้วคุณสมบัติของเส้น MultiLINE จะเปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่นการใช้คำสั่ง EXPLODE เมื่อนำมาใช้กับเส้น MultiLINE แล้วชนิดของเส้น MultiLINE จะเปลี่ยนไปเป็น LINE แทนแต่จะยังคงรูปแบบและลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง MLEDIT แก้ไขเส้น MultiLINE A. ใช้คำสั่ง MLINE เขียนเส้น MultiLINE สไตล์ Wall2 ขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สร้างสไตล์ Wall2 ดูวิธีการสร้างได้ที่ บทเรียนที่ 50. การเขียนเส้น MultiLINE ตอนที่ 2/4) Command: M L I N E – พิมพ์ MLINE แล้ว ENTER Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: ST – พิมพ์ ST เพื่อกำหนดสไตล์เส้น MultiLINE Enter mline style name or [?]: Wall2 – พิมพ์ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = WALL2 Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: S – พิมพ์ S เพื่อกำหนดสเกลให้กับเส้น MultiLINE Enter mline scale <20.00>: 1 – กำหนดให้เป็น 1 เพราะจะได้มีขนาดเท่ากับที่เราสร้างไว้ Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = WALL2 Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: J – กำหนดจุดกำเนิดของเส้น Multiline Enter justification type [Top/Zero/Bottom] : Z – กำหนดให้เป็นจุด Zero Current settings: Justification = Zero, Scale = 1.00, Style […]

บทเรียนที่ 51. การเขียนเส้น MultiLINE (ตอนที่ 3/4)

July 17, 2017 Teerapat 0

นำเสนอบทเรียนเกี่ยวกับการเขียนเส้น MultiLINE ไปแล้วสองตอน มาถึงตอนนี้เราจะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับคำสั่ง MLINE ซึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้เขียนเส้น MultiLINE กัน ก่อนที่จะทำการทดลองใช้คำสั่ง MLINE ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดตัวเลือกภายในคำสั่งก่อนสักเล็กน้อยซึ่งเป็นตัวเลือกที่สำคัญที่ผู้อ่านต้องทราบก่อนทดลองใช้คำสั่ง 1. ตัวเลือก STyle (ในตัวอย่างข้อ C บรรทัดที่ 3) : ใช้กำหนดรูปแบบหรือสไตล์เส้น MultiLINE ที่ต้องการเขียน 2. ตัวเลือก Scale (ในตัวอย่างข้อ C บรรทัดที่ 6) : ใช้กำหนดตัวคูณหรือ Scale Factor ให้กับวัตถุที่จะเขียนมีผลทำให้เส้น MultiLINE ที่จะเขียนมีสัดส่วนตามสเกลที่กำหนด 3. ตัวเลือก Justification (ในตัวอย่างข้อ C บรรทัดที่ 9) เป็นการกำหนดจุดกำเนิดของเส้น MultiLINE ที่จะใช้อ้างอิงเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนและแก้ไขวัตถุ ประกอบไปด้วยจุด Top/Zero/Bottom โดยมีตำแหน่งดังภาพ แสดงตำแหน่งจุด Justification ของเส้น MultiLINE   ตัวอย่างการเขียนเส้น MultiLINE ร่วมกับการใช้ SNAP A. ตั้งค่า SNAP เท่ากับ 0.05 Command: S N A P – พิมพ์ SNAP แล้ว ENTER Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>: 0.05 – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปแล้ว ENTER   B. กด F9 สลับไปมากำหนดสถานะของ SANP ให้เป็น ON C. ใช้คำสั่ง MLINE เพื่อทดลองเขียนเส้น MultiLINE Command: M L I N E – พิมพ์ MLINE แล้ว ENTER Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: ST – พิมพ์ ST เพื่อกำหนดสไตล์เส้น MultiLINE Enter mline style name or [?]: Wall1 – พิมพ์ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = WALL1 Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: S – พิมพ์ S เพื่อกำหนดสเกลให้กับเส้น MultiLINE Enter mline scale <20.00>: 1 – กำหนดให้เป็น 1 เพราะจะได้มีขนาดเท่ากับที่เราสร้างไว้ Current […]

บทเรียนที่ 50. การเขียนเส้น MultiLINE (ตอนที่ 2/4)

July 16, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้เราจะมาทำการสร้างเส้น MultiLINE อีกสไตล์หนึ่งขึ้นมาโดยอาศัยสไตล์ Wall1 ที่ได้สร้างไปแล้วมาเป็นต้นแบบ การสร้างสไตล์ Wall2 นี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการเพิ่มจำนวนเส้นลงในเส้น MultiLINE คุณสามารถสร้างเส้นและกำหนดระยะห่างของแต่ละเส้นได้อย่างไม่จำกัดและมากที่สุดตามที่คุณต้องการ รูปแบบของเส้น MultiLINE Style : Wall2 ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง MLSTYLE ในการสร้างแบบเส้น MultiLINE Style : Wall2 โดยอาศัย Style : wall1 เป็นต้นแบบ A. พิมพ์คำสั่ง MLSTYLE ลงใน Command : ของออโตแคดหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter B. จะปรากฏหน้าต่าง Multiline Style ให้กดปุ่ม NEW หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป   C. หน้าจอจะกลับมาที่หน้าต่าง Multiline Style แสดงข้อมูลรายละเอียดของสไตล์ wall2 ดังภาพ   D. ก่อนกดปุ่ม OK อย่าลืมกด SAVE นะครับเราจะได้นำมาสไตล์ที่สร้างไว้แล้วมาใช้ในภายหลังหรือนำไปใช้ใน Drawing อื่นได้ (หลังจากกดปุ่ม SAVE ให้คุณเลือกไฟล์ชื่อ acad.mln แล้วกด SAVE ได้ทันที สไตล์เส้น Multiline Style ที่สร้างขึ้นจะถูกบันทึกเก็บไว้ในนั้น) ในบทเรียนต่อไปเรามาศึกษาวิธีการเขียนเส้น MultiLINE กันติดตามได้นะครับ

บทเรียนที่ 49. การเขียนเส้น MultiLINE (ตอนที่ 1/4)

July 16, 2017 Teerapat 0

ใน AutoCAD มักจะมีคำสั่งที่ใช้งานต่อเนื่องกันหลายๆคำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ การเขียนเส้น MultiLINE ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องใช้คำสั่ง MLSTYLE สร้างรูปแบบหรือสไตล์ของเส้นขึ้นมาก่อน แล้วค่อยใช้คำสั่ง MLINE ในการเขียนเส้น MultiLINE ขึ้นมา และหลังจากนั้นถ้าหากต้องการแก้ไขเส้น MultiLINE ที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ใช้คำสั่ง MLEDIT ในตอนที่ 1 นี้เราจะมาทำการสร้างรูปแบบของเส้น MultiLINE กันก่อน ลำดับแรกเราต้องมีรูปแบบของเส้น MultiLINE ที่เราต้องการสร้างอยู่ในใจก่อน หลังจากนั้นค่อยเรียกใช้คำสั่ง MLSTYLE เพื่อสร้างแบบหรือสไตล์ของเส้นขึ้นมา ในที่นี้เราจะทำการสร้างสไตล์ของเส้น MultiLINE ขึ้นมาสองแบบคือ สไตล์ Wall1 และ Wall2 โดยมีรูปแบบและรายละเอียดดังภาพตัวอย่าง รูปแบบของเส้น MultiLINE Style : Wall1   รูปแบบของเส้น MultiLINE Style : Wall2   ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง MLSTYLE ในการสร้างแบบเส้น MultiLINE Style : Wall1 A. พิมพ์คำสั่ง MLSTYLE ลงใน Command : ของออโตแคดหลังจากนั้นกดปุ่ม Enter B. จะปรากฏหน้าต่าง Multiline Style ให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป   C. จะปรากฏหน้าต่าง Create New Multiline Style ให้พิมพ์ชื่อสไตล์ Wall1 ลงไปหลังจากนั้นกดปุ่ม Continue   D. จะปรากฏหน้าต่าง New Multiline Style : ให้ทำตามขั้นตอนที่ระบุในภาพ (ในที่นี้ผู้เขียนขอแยกออกเป็นสองภาพนะครับให้ทำการกำหนดต่อเนื่องกันไปเลย)   E. หน้าจอจะกลับมาที่หน้าต่าง Multiline Style แสดงข้อมูลรายละเอียดของสไตล์ wall1 ดังภาพ   F. ก่อนกดปุ่ม OK อย่าลืมกด SAVE นะครับเราจะได้นำมาสไตล์ที่สร้างไว้แล้วมาใช้ในภายหลังหรือนำไปใช้ใน Drawing อื่นได้ (หลังจากกดปุ่ม SAVE ให้คุณเลือกไฟล์ชื่อ acad.mln แล้วกด SAVE ได้ทันที สไตล์เส้น Multiline Style ที่สร้างขึ้นจะถูกบันทึกเก็บไว้ในนั้น) การสร้างสไตล์แบบเส้น MultiLINE ยังไม่จบเรายังมีสไตล์ wall2 ที่ยังไม่ได้นำเสนอ หากท่านผู้อ่านสนใจสามารถติดตามได้ใน บทเรียนที่ 50. การเขียนเส้น MultiLINE (ตอนที่ 2)