เทคนิคการโกงเลขบอกขนาด Dimension แบบหน้าด้านๆ

July 22, 2017 Teerapat 0

ขออภัยที่จั่วหัวแรงไปหน่อยก็มันเป็นยังงั้นจริงๆ สำหรับท่านที่ใช้คำสั่ง SCALE ย่อ-ขยายวัตถุชิ้นงาน ที่มีเส้นบอกขนาดเป็นส่วนประกอบอยู่จะพบว่าค่าของตัวเลขบอกขนาดจะเปลี่ยนไปตามขนาดที่เราย่อขยายเมื่อเป็นเช่นนี้แอดมินเลยเอาคำสั่งที่จะช่วยกำหนดค่าของตัวเลขแบบคงที่มาฝาก ให้คุณโหลดไฟล์ตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อใช้ในการทดลอง editdim.dwg   ตัวอย่างการเปลี่ยนค่าของตัวเลขบอกขนาด 1. เปิดไฟล์ editdim.dwg ขึ้นมาทดลอง 2. ใช้คำสั่ง scale ย่อรูปสี่เหลี่ยมและเส้นบอกขนาดในฝั่งมาตราส่วน 1:75 ลง 0.75 สังเกตุว่าตัวเลขบอกระยะจะเปลี่ยนไปตามระยะจริงตามที่เราย่อลง   3. ใช้คำสั่ง DIM -> New เพื่อกำหนดค่าคงที่ให้กับเส้นบอกขนาด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: N E W – พิมพ์คำสั่ง NEW แล้ว ENTER แล้วให้กำหนดค่า 2.00 ลงไป (ดูรูปด้านล่างประกอบ) Select objects: 1 found – ให้คลิกเส้นบอกขนาดเส้นที่มีตัวเลขบอกขนาด 1.50 ดู Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆ Dim: E – พิมพ์ E เพื่อออกจากโหมด DIM 4. ให้ทำซ้ำตามข้อที่ 3 อีกที แต่คราวนี้ให้กำหนดค่าที่ต้องการเป็น 1.00 แล้วคลิกเส้นบอกขนาดเส้นที่มีตัวเลขบอกขนาด 0.75 แทน 5. ต่อไปนี้จะย่อขยายวัตถุเท่าไหร่ตัวเลขของเส้นบอกขนาดก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วครับ แต่ถ้าต้องการให้เลขบอกขนาดกลับมาบอกขนาดตามระยะจริงให้พิมพ์ <> ลงในค่าที่ต้องการแทน หรือปล่อยให้ว่างไว้สำหรับ AutoCAD รุ่นใหม่ๆ

บทเรียนที่ 90. สร้าง BLOCK ด้วยคำสั่ง NEW และการกำหนดจุดกำเนิดด้วยคำสั่ง BASE

July 19, 2017 Teerapat 0

งง..ใช่ไหมครับว่าทำไมคำสั่ง NEW ที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ จะสามารถนำมาใช้ในการสร้าง BLOCK ขึ้นมาได้ สาเหตุที่ผู้เขียนนำคำสั่งนี้มาอธิบายในการสร้าง BLOCK ขึ้นมาเป็นคำสั่งแรกเพียงแค่ต้องการแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้ว BLOCK ที่เรากล่าวถึงอีกนัยหนึ่งก็มีสถานะเป็นไฟล์ .DWG ของ AutoCAD ไฟล์หนึ่งดีๆนี่เอง และนี่ก็เป็นหนึ่งในอีกหลายวิธีในการสร้าง BLOCK ที่ต้องการนำเสนอ ส่วนคำสั่ง BASE เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดจุดสอดแทรกให้กับไฟล์ที่เราต้องการนำมาทำเป็น BLOCK ภายใน Drawing ปกติแล้วหากไม่มีการกำหนดจุดสอดแทรกใหม่ จุดสอดแทรกเดิมจะถูกกำหนดไว้ที่ตำแหน่ง 0,0 เสมอ เมื่อนำเข้า BLOCK ที่ไม่มีการกำหนดจุดสอดแทรกนี้ไปใช้งานในไฟล์อื่นเราจึงไม่สามารถกำหนดจุดสอดแทรกที่พอดีตรงกับจุดที่เราต้องการได้ ดังนั้นเพื่อให้สามารถกำหนดจุดสอดแทรกได้ตรงตามที่เราต้องการ จึงจำเป็นจะต้องกำหนดจุดกำเนิดหรือจุดสอดแทรกของ BLOCK ด้วยคำสั่ง BASE ด้วยทุกครั้งที่มีการสร้าง BLOCK ประเภทนี้ ตัวอย่าง ทดลองสร้าง BLOCK ด้วยคำสั่ง NEW และกำหนดจุดกำเนิดของ BLOCK ด้วยคำสั่ง BASE A. ใช้คำสั่ง NEW สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ ดังนี้   B. กำหนดสีให้เป็น Bylayer ก่อนสร้างวัตถุ   C. สร้าง Layer “TRIANGLE” ด้วยคำสั่ง LAYER พร้อมกับกำหนดสีให้กับเลเยอร์เป็น “สีเขียว” สาเหตุที่ต้องทำเช่นนี้เพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือคุณสมบัติอื่นของ BLOCK ได้เมื่อนำไปใช้งานไนไฟล์อื่น โดยที่ไม่มีการแตกหรือระเบิด BLOCK ได้ เราจะใช้การกำหนดคุณสมบัติของ BLOCK ผ่านเลเยอร์แทน   D. สร้างรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปดังนี้ Command: P O L Y G O N – พิมพ์คำสั่ง POLYGON แล้วกดปุ่ม ENTER Enter number of sides <4>: 3 – พิมพ์ 3 เพื่อกำหนดจำนวนด้านที่ต้องการ Specify center of polygon or [Edge]: E – พิมพ์ E แล้วกดปุ่ม ENTER เพื่อเลือกที่จะกำหนดความยาวให้กับด้านของรูปสามเหลี่ยม Specify first endpoint of edge: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสามเหลี่ยม Specify second endpoint of edge: @1<180 – พิมพ์ความยาวและมุมของด้านที่ต้องการ   E. กำหนดจุดกำเนิดหรือจุดสอดแทรกของไฟล์ที่กำลังใช้งานอยู่ด้วยคำสั่ง BASE Command: B A S E – พิมพ์คำสั่ง BASE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter base point <0.0000,0.0000,0.0000>: _endp of – กด Ctrl + คลิกเมาส์ขวา เลือก Endpoint แล้คลิกรูปสามเหลี่ยมใกล้กับตำแน่งที่ต้องการในภาพ   F. ใช้คำสั่ง DDUNITS กำหนดค่า Insertion Scale ให้เป็น Millimeters ก่อน เพราะถ้าไม่กำหนดขั้นตอนนี้เมื่อนำเข้าไปใช้ในไฟล์อื่นอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหน่วยมาตราอื่น ซึ่งจะส่งผลทำให้ขนาดของ BLOCK […]

บทเรียนที่ 53. สร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW & SAVE / QSAVE

July 17, 2017 Teerapat 0

ทดลองทำตามบทเรียนมาหลายบทเรียนแล้วคงถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้คำสั่งที่ใช้สร้างไฟล์และบันทึกไฟล์กันเสียที เพราะในการทำงานจริงๆการสร้างไฟล์ใหม่และบันทึกไฟล์เราจะต้องเจอต้องใช้อยู่เสมอๆ เราจะใช้คำสั่ง NEW สำหรับใช้สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ และหลังจากนั้นค่อยใช้คำสั่ง SAVE สำหรับกำหนดชื่อไฟล์และบันทึกงานที่เราได้ทำไปแล้วอีกทีหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างไฟล์ออโตแคดขึ้นมาใช้งานได้แล้ว ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง NEW ในการสร้างไฟล์ใหม่จากไฟล์ต้นแบบมาตราฐานของ AutoCAD A. ขั้นตอนแรกเราจะทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่โดยอาศัยไฟล์ต้นแบบมาตราฐานของออโตแคด ให้พิมพ์คำสั่ง NEW ลงในแถบ Command : ของออโตแคดแล้ว ENTER   B. จะปรากฏหน้าต่าง Select template ขึ้นมาซึงเป็นหน้าต่างที่ให้คุณเลือกไฟล์ต้นแบบที่ต้องการนำไปใช้งาน ในที่นี้ให้คุณเลือกไฟล์ acadiso.dwt หลังจากนั้นกดปุ่ม Open   C. ต่อไปเราจะทำการกำหนดชื่อไฟล์ให้กับไฟล์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ให้พิมพ์คำสั่ง SAVE ลงในแถบ Command : ของออโตแคดแล้ว ENTER D. จะปรากฏหน้าต่าง Save drawing as ให้คุณเลือก ไดรว์ โฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ตามที่คุณต้องการ ในตัวอย่างนี้เราจะทำการบันทึกไฟล์ลงใน Desktop ของวินโดว์ โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า TEST.DWG   E. หลังจากนั้นให้ทดลองเขียนวัตถุต่างลงไปตามที่ต้องการ เสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง QSAVE หรือ กด CTRL + S เพื่อบันทึกรายการต่างๆที่ได้ทำไว้ทั้งหมดลงในไฟล์ TEST.DWG F. และเพื่อที่เราจะได้นำตัวอย่างนี้ไปศึกษาในบทเรียนถัดไปให้คุณใช้คำสั่ง CLOSE เพื่อปิดไฟล์ TEST.DWG