จำไม่ได้ว่าขยายแบบไปกี่เท่าจะทำอย่างไรดีให้แบบกลับมามีสัดส่วนตามเดิม

July 22, 2017 Teerapat 0

วันดีคืนดีเอาแบบขยายเก่าๆมานั่งแก้ไขใหม่ แต่จำไม่ได้ว่าขยายไปกี่เท่าจะทำไงดี ทริปนี้มีคำตอบให้คุณอีกเช่นเคย ลำดับแรกสำรวจดูว่าแบบที่เราต้องการ ย่อ-ขยายกลับมาให้ได้สัดส่วนมีอะไรบ้างที่จะสามารถนำมาเป็นระยะอ้างอิงได้ จากรูปที่นำมาเป็นตัวอย่าง จะเห็นว่าเราสามารถนำเอาความหนาของผนังที่เป็นก่ออิฐครึ่งแผ่นซึ่งส่วนมากจะหนา 0.10 ม.หรือเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของเสาที่มีขนาดเป็น 1.5 เท่าของผนังซึ่งน่าจะมีขนาดเท่ากับ 0.15 ม. เมื่อรู้เช่นนี้เราก็สามารถนำเอาระยะดังกล่าวมาเป็นระยะอ้างอิงในการย่อ-ขยายแบบให้กลับไปมีสัดส่วนตามปกติโดยใช้คำสั่ง SCALE ได้แล้วละครับ   ตัวอย่างการย่อขยายวัตถุโดยใช้จุด Object Snap ในการกำหนดระยะอ้างอิง 1. โหลดและเปิดไฟล์ detail.dwg เพื่อใช้ในการทดลอง 2. เรียกใช้คำสั่ง SCALE ในการย่อขยายแบบให้มีขนาดตามที่ต้องการ Command: S C A L E – พิมพ์ SCALE แล้ว ENTER Select objects: ALL – พิมพ์ ALL แล้ว ENTER เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมดใน Drawing 10 found – แสดงวัตถุทั้งหมดที่ถูกเลือก Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Specify base point: _cen of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Center แล้วคลิกตรงวงกลมเพื่อใช้เป็นจุดฐานในการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.8850>: R – พิมพ์ R เพื่อที่จะกำหนดค่าหรือระยะอ้างอิงในการย่อขยาย Specify reference length <1.0000>: _endp of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุด P1 Specify second point: _endp of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุด P2 Specify new length or [Points] <1.0000>: 0.15 – พิมพ์ขนาดของเสาที่เราคาดว่าจะเป็นลงไป 3. ใช้คำสั่ง DIST วัดขนาดของเสาดูว่ามีขนาดเท่ากับ 0.15 หน่วยใช่หรือไม่ 4. ใช้คำสั่ง DIST วัดขนาดของผนังดูอีกทีว่ามีขนาดเท่ากับ 0.10 หน่วยใช่หรือไม่ 5. ถ้าในข้อที่ 3 และ 4 ได้ระยะตามที่เราคาดหวังแสดงว่าเราสามารถย่อขยายวัตถุให้มีสัดส่วนตามที่ต้องการได้แล้วครับ

บทเรียนที่ 96. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Insert ของ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

Object Snap ในจุด Insert ผู้เขียนเคยเขียนแนะนำไปแล้วครั้งหนึ่ง ในครั้งนั้นเป็นการนำเสนอตัวอย่างการใช้งานจุด Insert ที่เป็น Object Snap ของตัวหนังสือโดยเฉพาะ แต่ในคราวนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการใช้งานจุด Insert ที่เป็น Object Snap ของบล็อคกัน ซึ่งจุด Insert ของบล็อคที่กำลังกล่าวถึงจริงๆแล้วก็คือจุดที่เรากำหนดด้วยคำสั่ง BASE หรือจุด Base Point ที่เรากำหนดในขณะที่ทำการสร้างบล็อคนั่นเอง ตัวอย่าง ทดลองย้ายบล็อคด้วยคำสั่ง MOVE ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการโดยอาศัยจุด Insert ในการกำหนดตำแหน่งของบล็อค A. หากคุณยังไม่ได้สร้างบล็อค TRIANGLE ให้ดูวิธีสร้างในบทเรียนที่ 90 ก่อน เพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. ใช้คำสั่ง INSERT นำเข้าบล็อค TRIANGLE เข้ามาใน Drawing จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Insert ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Insert คลิก Browse เลือกไฟล์ที่ต้องการ ในที่นี้ให้เลือก “TRIANGLE” ในกรอบ Name จะแสดงชื่อบล็อค “TRIANGLE” ดูค่า Factor ว่าเท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าไม่ให้ยกเลิกคำสั่งโดยกดที่ปุ่ม Cancel แล้วใช้คำสั่ง DDUNITS กำหนดค่า Insertion scale ให้เป็น Millimeters หรือเป็นค่าอื่นที่ตรงกันกับตอนที่เราสร้างบล็อคขึ้นมา ในกรอบ Block Unit จะมีค่าเป็น Millimeters หรือเป็นค่าอื่นที่เรากำหนดไว้ไม่สำคัญ ขอให้ค่า Factor เท่ากับ 1 ก็พอ เอาเครื่องหมายถูกหน้า Specify On-screen ออกเพราะเราต้องการกำหนดค่าในหน้าต่างนี้แทน (เราจะใช้ในกรณีที่เราทราบค่าพิกัดที่ชัดเจนเท่านั้น) กำหนดจุดพิกัดของ X ที่พิกัด 10 กำหนดจุดพิกัดของ Y ที่พิกัด 10 กดปุ่ม OK   C. ในกรณีที่มองไม่เห็นบล็อคที่นำเข้ามาให้ใช้คำสั่ง ZOOM ปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมกับการทำงาน D. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 9,9 – กำหนดค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: 11,9 – กำหนดค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   E. ใช้คำสั่ง MOVE ย้ายบล็อค TRIANGLE ให้ไปอยู่ที่จุดกึ่งกลางของเส้นตรงที่สร้างขึ้นในข้อ D. Command: M O V E – พิมพ์คำสั่ง MOVE แล้วกดปุ่ม ENTER Select […]

บทเรียนที่ 27. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 3)

July 15, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการเอาวัตถุที่เลือกไปแล้วออกและการเลือก วัตถุเพิ่มเติมจากเดิมโดยใช้คำสั่งย่อยในโหมดการเลือกวัตถุ คำสั่งที่ต้องการเสนอก็คือคำสั่ง Undo Remove และ Add หน้าที่และการใช้งานคำสั่งย่อย Undo Remove และ Add Undo : ใช้ยกเลิกการเลือกวัตถุที่ผ่านมา Remove : เลือกเอาวัตถุที่ไม่ต้องการออก Add : ใช้เลือกวัตถุที่ต้องการเพิ่ม   ตัวอย่าง การยกเลิกวัตถุที่เพิ่งเลือกผ่านมาด้วยคำสั่ง Undo , เอาวัตถุที่เลือกไปแล้วออกด้วย Remove และการเลือกวัตถุเพิ่มเติมด้วย Add เขียนเส้นตรงขึ้นมาสามเส้นเพื่อใช้ทดลองคำสั่งดังนี้ A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 1 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 2 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 3 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ใช้คำสั่ง ERASE ในการทดลอง Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกเส้นที่ 1 Select objects: 1 found, 2 total – คลิกเลือกเส้นที่ 2 Select objects: 1 found, 3 […]

บทเรียนที่ 26. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 2)

July 15, 2017 Teerapat 0

ในตอนที่ 2. นี้ ผู้เขียนขอเสนอวิธีการเลือกวัตถุอีกสามแบบที่เหลือของ AutoCAD คือการเลือกวัตถุโดยใช้คำสั่งย่อย Last ALL และ Previous ทั้งสามคำสั่งนี้เป็นคำสั่งย่อยที่อยู่ภายในโหมดคำสั่งของ Select Object ที่ถูกซ่อนอยู่จะไม่แสดงออกมาให้เห็นในขณะที่เรียกใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์เครื่องหมาย “?” หลังข้อความ Select Object : เพื่อขอดูคำสั่งย่อยภายในโหมดคำสั่งของ Select Object ได้ซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ 1. วิธีการดูคำสั่งย่อยภายในโหมดการเลือกวัตถุของ Select Object Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: ? – พิมพ์คำสั่ง ? แล้วกดปุ่ม ENTER *Invalid selection* Expects a point or Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object – แสดงคำสั่งย่อยของ Select Object ทั้งหมด Select objects: – กดปุ่ม ESC (มุมซ้ายบนของคีย์บอร์ด) เพื่อยกเลิกคำสั่ง   หน้าที่และการใช้งานคำสั่งย่อย Last ALL และ Previous LAST : ใช้เลือกวัตถุชิ้นล่าสุดที่เขียนไว้ใน Drawing ALL : ใช้เลือกวัตถุทั้งหมดใน Drawing Previous : ใช้เลือกวัตถุชิ้นเดิมที่เพิ่งถูกเลือกใช้งานมาก่อนหน้านั้น   ตัวอย่างที่ 2. วิธีการเลือกวัตถุด้วยคำสั่งย่อย Last ALL และ Previous A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนเส้นวงกลมขึ้นมา 1 รูป Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter]: 1 – พิมพ์รัศมีของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้รัศมีเท่ากับ 1   C. ใช้คำสั่ง ARC เขียนเส้นโค้งขึ้นมา 1 […]

บทเรียนที่ 25. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 1)

July 15, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราป้อนคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุลงไป เรามักจะพบกับข้อความ Select object ที่แจ้งออกทางบรรทัดคำสั่งหรือ Command Line ของ AutoCAD อยู่เสมอ นั่นหมายถึงคำสั่งที่เราเรียกใช้งานในขณะนั้นต้องการให้ผู้ใช้เลือกวัตถุ ชิ้นใดชิ้นหนึ่งใน Drawing หรือหลายๆชิ้น(ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่เรียกใช้งาน) ซึ่งวิธีที่ใช้เลือกวัตถุก็มีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุทีละ ชิ้นหรือคราวละหลายๆชิ้นพร้อมกันเราก็สามารถทำได้ การเลือกวัตถุแต่ละแบบมีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังที่จะ ได้อธิบายดังต่อไปนี้ ในตอนที่1.นี้ ผู้เขียนขอเสนอตัวอย่างการเลือกวัตถุในกลุ่มแรกที่ประกอบไปด้วยการเลือก วัตถุแบบ Pickbox Window และ Crossing ทั้งหมดนี้ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์หรือกำหนดค่าใดๆลงไปในการใช้งานโดยเฉพาะแบบ Pickbox ใช้เมาส์คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการได้เลยเหมาะสำหรับใช้เลือกวัตถุที่จำนวน ไม่มากหรือวัตถุที่เราจำเพาะเจาะจงลงไปเท่านั้น ส่วนแบบ Window จะเป็นการเลือกวัตถุโดยการกำหนดพื้นที่ ซึ่งวัตถุที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดจะถูกเลือก (สังเกตดูว่าเส้นของกรอบ Window จะเป็นเส้นทึบ) ส่วนแบบ Crossing ก็จะคล้ายกับการเลือกแบบ Window แต่วัตถุที่ถูกเส้น Crossing พาดผ่านจะถูกเลือกทั้งหมด (สังเกตดูว่าเส้นของกรอบ Crossing จะเป็นเส้นประ)   ตัวอย่างที่ 1. วิธีการเลือกวัตถุแบบ Pickbox A. เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ERASE ลบเส้นตรงที่เขียนในข้อ A Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – เลื่อนเมาส์ Pickbox ไปยังเส้นที่ต้องการแล้วคลิก Select objects: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ วิธีการเลือกวัตถุแบบ Pickbox (เหมาะสำหรับการเลือกวัตถุที่จำนวนไม่มากหรือวัตถุที่จำเพาะเจาะจงเท่านั้น)   ตัวอย่างที่ 2. วิธีการเลือกวัตถุแบบ Window C. เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ใช้คำสั่ง ERASE ลบเส้นตรงที่เขียนในข้อ C Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select […]

No Picture

บทเรียนที่ 23. คำสั่ง OOPS เผลอลบวัตถุไปแล้วทำไงดี

July 15, 2017 Teerapat 0

เผลอลบวัตถุไปแล้วทำไงดี ก็เรียกคืนกลับมาซิครับ ใน AutoCAD เรามีคาถา OOPS ที่จะใช้เรียกวัตถุที่เพิ่งถูกลบหรือหายไปจาก Drawing ให้กลับคืนมา แต่ขอย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นวัตถุที่เพิ่งหายหรือเพิ่งถูกลบชิ้นล่าสุดเท่านั้นจึงจะสามารถเรียกกลับคืนมาได้ ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง OOPS ในการเรียกวัตถุที่เพิ่งถูกลบไปให้กลับคืนมา A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 5 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ERASE ลบเส้นตรงที่เขียนในข้อ A Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – ใช้เมาส์คลิกตรงเส้นตรงเพื่อเลือกวัตถุ Select objects: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง OOPS เพื่อเรียกเส้นที่ถูกลบไปในข้อ B ให้กลับคืนมา Command: O O P S – พิมพ์คำสั่ง OOPS แล้วกดปุ่ม ENTER เพียงเท่านี้วัตถุที่เพิ่งถูกลบไปก็จะกลับคืนมา