บทเรียนที่ 74. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Insert ของ TEXT

July 19, 2017 Teerapat 0

ลำดับแรกก่อนที่เราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวหนังสือหรือ TEXT ใน AutoCAD สิ่งที่เราควรทำการรู้จักก่อนเป็นลำดับต้นๆคือจุด Insert ซึ่งเป็นจุด Object Snap ของตัวหนังสือและ BLOCK แต่ในที่นี้เราจะกล่าวถึงเฉพาะจุด Insert ที่เป็นจุด Object Snap ของตัวหนังสือก่อนและจะได้นำเสนอจุด Insert ที่เป็นจุด Object Snap ของ BLOCK อีกครั้งในโอกาสต่อไป จุด Insert ของ TEXT เป็นจุดที่ใช้อ้างอิงจุดกำเนิดของตัวหนังสือโดยปกติแล้วจุดกำเนิดของตัวหนังสือจะอยู่ที่มุมล่างซ้ายของตัวหนังสือ ในภาพที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นตำแหน่งจุดกำเนิดในตำแหน่งต่างๆของตัวหนังสือที่เราสามารถกำหนดได้ทั้งก่อนและหลังการเขียนตัวหนังสือ ซึ่งจะมีผลให้จุด Insert ที่เป็นจุด Object Snap ของตัวหนังสือเปลี่ยนไปตามที่เรากำหนด (จะมีผลเฉพาะกับตัวหนังสือที่เรากำหนดเท่านั้น) ภาพแสดงตำแหน่งจุดกำเนิดของตัวหนังสือ   ต่อไปมารู้จักกับคำสั่ง TEXT ที่เป็นคำสั่งพื้นฐานในการเขียนตัวหนังสือกันก่อน เพื่อที่จะได้นำเอาคำสั่งนี้ไปใช้ทดลองในการเขียนและกำหนดจุดกำเนิดให้กับตัวหนังสือ ในตัวอย่างต่อไปนี้ผู้เขียนจะยังไม่นำเสนอรายละเอียดในส่วนอื่นๆมากนัก ผู้เขียนมุ่งที่จะนำเสนอการเขียนและการกำหนดจุดกำเนิดของตัวหนังสือเป็นหลักซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้งานต่อไป   ตัวอย่าง ทดลองเขียนและกำหนดจุดกำเนิดตัวหนังสือด้วยคำสั่ง TEXT A. ทดลองเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั่ง TEXT พร้อมทั้งกำหนดจุดกำเนิดของตัวหนังสือเป็น L (Left) ซึ่งเป็นค่ามาตราฐานของตัวหนังสือ Command: T E X T – พิมพ์คำสั่ง TEXT แล้วกด ENTER Current text style: “Standard” Text height: 0.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: – คลิกจุดเริ่มต้นของตัวหนังสือในที่ต้องการตำแหน่งที่ต้องการ Specify height <0.2000>: – ให้ ENTER ผ่านไปเลยเพราะเรายังไม่ต้องการกำหนดความสูงของตัวหนังสือในตัวอย่างนี้ Specify rotation angle of text <0>: – ให้ ENTER ผ่านไปเลยเพราะเรายังไม่ต้องการกำหนดมุมของตัวหนังสือในตัวอย่างนี้ หลังจากนั้นให้สังเกตในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ให้พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้พิมพ์คำว่า TEXTลงไปจากนั้นให้ ENTER สองครั้งเพื่อจบคำสั่ง (การ ENTER เพียงครั้งเดียวเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่) ในบรรทัด A-3 เราสามาถคลิกลงในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย คำสั่ง TEXT จะทำการกำหนดจุดกำเนิดของตัวหนังสือให้เป็น Left ซึ่งเป็นค่ามาตราฐานให้โดยอัตโนมัติ   B. ทดลองเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั่ง TEXT พร้อมทั้งกำหนดจุดกำเนิดของตัวหนังสือเป็น MC (Middle Center) Command: T E X T – พิมพ์คำสั่ง TEXT แล้วกด ENTER Current text style: “Standard” Text height: 0.2000 Specify start point of text or [Justify/Style]: J – พิมพ์ J แล้วกด ENTER เพื่อกำหนดจุดกำเนิดของตัวหนังสือ Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: MC – พิมพ์ MC แล้วกด ENTER เพื่อเลือกจุดกำเนิดเป็น Middle Center Specify middle point of text: – […]

บทเรียนที่ 21. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Node

July 15, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ 20 ผู้เขียนได้อธิบายถึงวิธีการใช้งานคำสั่ง PDMODE PDSIZE DDPTYPE DIVIDE MEASURE และ POINT ไปแล้ว และสิ่งที่ได้จากการใช้คำสั่งเหล่านั้นก็คือ จุด หรือ point นั่นเอง จุดที่ถูกสร้างขึ้นมาเราจะนำมาใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงจุด Object Snap ในจุดต่อของวัตถุโดยเราจะเรียกจุดต่อนี้ว่าจุด Node ตัวอย่าง วิธีการใช้งาน Object Snap โดยการใช้งานจุดต่อ Node ในการอ้างอิง A. ใช้คำสั่ง PDMODE เพื่อกำหนดรูปแบบของจุด Command: P D M O D E – พิมพ์คำสั่ง PDMODE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter new value for PDMODE <0>: 3 – พิมพ์ 3 เพื่อกำหนดรูปแบบของจุด แล้วกดปุ่ม ENTER Regenerating model.   B. ใช้คำสั่ง PDSIZE เพื่อกำหนดขนาดของจุด Command: P D S I Z E – พิมพ์คำสั่ง PDSIZE แล้วกดปุ่ม ENTER Enter new value for PDSIZE <1.0000>: 0.1 – พิมพ์ 0.1 เพื่อกำหนดขนาดของจุด แล้วกดปุ่ม ENTER Regenerating model.   C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 5 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ทดลองใช้คำสั่ง DIVIDE เพื่อแสดงจุดที่ใช้บอกตำแหน่งในการแบ่งเส้นออกเป็น 5 ส่วนเท่าๆกัน Command: D I V I D E – พิมพ์คำสั่ง DIVIDE แล้วกดปุ่ม ENTER Select object to divide: – ใช้เมาส์คลิกเส้นตรงที่ต้องการแบ่ง Enter the number of segments or [Block]: 5 – กำหนดจำนวนที่ต้องการแบ่งออกเป็นส่วนๆเท่าๆกัน   E. ใช้คำสั่ง CIRCLE ในการสร้างวงกลมลงในจุดที่ทำการมาร์คตำแหน่งไว้จากการใช้คำสั่ง DIVIDE Command: C I R C L E – พิมพ์คำสั่ง CIRCLE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan […]

บทเรียนที่ 17. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Perpendicular

July 15, 2017 Teerapat 0

ผู้เขียนได้ทำการเสนอ Object Snap ไปแล้วหลายจุดด้วยกัน จุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายสำหรับเนื้อหาช่วงต้นนี้ เพราะดูไปที่ชื่อจุดต่อที่เหลือแล้วมักจะเกี่ยวโยงกับวัตถุที่ยังไม่ได้เสนอ ในบทเรียนที่ผ่านมา อธิบายไปเดี๋ยวคนอ่านจะงงว่ามันคืออะไร เป็นอันว่าเมื่อมีการนำเสนอบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุนั้นๆเมื่อไหร่ผู้เขียนจะได้อธิบายจุด Object Snap ที่เกี่ยวข้องนั้นไปพร้อมๆกันในคราวเดียว ภาพตัวอย่าง แสดงตัวเลือกของเมนู Object Snap ที่เสนอไปแล้ว   จุดสุดท้ายที่จะเสนอบทเรียนคือจุด Perpendicular เป็นจุดต่อที่เรามักจะใช้กำหนดจุดตั้งฉากกับวัตถุเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เราจะใช้กับวัตถุจำพวกเส้นตรง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้ทดลองทำตามตัวอย่างด้านล่างต่อไปนี้ ตัวอย่าง การเขียนเส้นตรงใหม่ไปชนเส้นตรงที่มีอยู่แล้วในลักษณะตั้งฉากหรือทำมุม 90 องศา A. เขียนเส้นตรงเส้นที่ 1 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 1,1 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: 3,1 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ให้ใช้คำสั่ง Zoom คำสั่งย่อย Extents Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : E – พิมพ์ E แล้ว ENTER Regenerating model.   C. ให้ใช้คำสั่ง Zoom คำสั่งย่อย nX Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : 0.5x – พิมพ์ 0.5x แล้ว ENTER   D. เขียนเส้นตรงเส้นที่ 2 และ 3 ให้ตั้งฉากหรือทำมุม 90 องศากับเส้นตรงที่ 1 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกด้านล่างของเส้นที่ 1 จุด D2 Specify next point or [Undo]: _per to – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Perpendicular แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นตรงในจุด DX Specify next […]

บทเรียนที่ 16. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Center & Quadrant

July 15, 2017 Teerapat 0

บทเรียนนี้ภูมิใจเสนอ Object Snap พร้อมกันทีเดียวสองจุด จุดต่อแรกที่จะพูดถึงคือจุด Center คือจุดศูนย์กลางของวงกลมและเส้นโค้ง ผู้เขียนเชื่อว่าจุดนี้ผู้อ่านคงรู้จักและเข้าใจเป็นอย่างดี ส่วนอีกจุดที่จะพูดถึงคือจุด Quadrant คือจุดผิวสัมผัสภายนอกของวงกลมจุดนี้ค่อนข้างอธิบายตำแหน่งยากขอให้ผู้อ่าน ดูรูปภาพประกอบก็แล้วกัน ภาพตัวอย่าง แสดงตำแหน่งจุด Center & Quadrant ตัวอย่าง การเขียนเส้นตรงจากจุด Quadrant ไปยังจุด Center A. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลม Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: D – พิมพ์ D เพื่อเลือกกำหนดขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง Specify diameter of circle <2.0000>: 1 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป ในที่นี้เรากำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1   B. ใช้คำสั่ง ZOOM คำสั่งย่อย Extents Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : E – พิมพ์ E แล้ว ENTER   C. เขียนเส้นตรงจากจุด Quadrant ไปยังจุด Center Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: _qua of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Quadrant แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นวงกลมในจุด C2 Specify next point or [Undo]: _cen of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Center แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นวงกลมในจุด C3 Specify next point or [Undo]: _qua of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Quadrant แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นวงกลมในจุด C4 Specify next point or [Close/Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ การเขียนเส้นตรงจากจุด Quadrant ไปยังจุด Center หากผู้ใช้ไม่ต้องการที่จะกด CTRL + คลิกขวา […]

บทเรียนที่ 15. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Intersection

July 14, 2017 Teerapat 0

จุดต่อของ Object Snap อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือจุด Intersection เป็นจุดต่อที่เกิดขึ้นจากการตัดกันหรือชนกันของวัตถุ ที่ไหนที่มีการตัดหรือชนกันของวัตถุที่นั่นก็จะมีจุดต่อ Intersection นี้เกิดขึ้น คุณสามารถนำมาใช้อ้างอิงเป็นจุดเชื่อมต่อสำหรับวัตถุที่ต้องการได้ทันที จุด Intersection คือจุดต่อที่เกิดขึ้นจากการตัดหรือชนกันของวัตถุ ภาพตัวอย่าง แสดงตำแหน่งจุด Intersection ของวัตถุชนิดต่างๆ ตัวอย่าง การเขียนรูปสี่เหลี่ยมโดยอาศัยการกำหนดจุดต่อแบบ Intersection เข้าช่วย A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 1 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 1,1 – กำหนดจุดเริ่มต้น ด้วยการพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: 2,2 – กำหนดจุดจบของเส้น ด้วยการพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 2 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 2,1 – กำหนดจุดเริ่มต้น ด้วยการพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: 1,2 – กำหนดจุดจบของเส้น ด้วยการพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง ZOOM คำสั่งย่อย Extents Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : E – พิมพ์ E แล้ว ENTER   D. ใช้คำสั่ง CIRCLE เขียนวงกลม Command: C I R C L E – พิมพ์ CIRCLE แล้ว ENTER Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: _int of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Intersection แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นตรงในจุด D2 Specify radius of circle or [Diameter] <1.0000>: 0.5 – พิมพ์เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่ต้องการลงไป   E. […]

บทเรียนที่ 14. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Midpoint

July 14, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ผ่านมาผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับการกำหนด Object Snap ในจุด Endpoint ไปแล้ว ต่อไปก็เป็นเรื่องง่ายที่จะนำเสนอการใช้งานในจุดต่อไป และจุดที่จะพูดถึงในบทเรียนนี้ก็คือจุด Midppoint จุด Midpoint คือจุดกึ่งกลางของวัตถุที่สร้างขึ้นจากเส้นตรงหรือเส้นโค้ง ภาพตัวอย่าง แสดงตำแหน่งจุด Midpoint ของวัตถุชนิดต่างๆ ตัวอย่าง การเขียนรูปสี่เหลี่ยมโดยอาศัยการกำหนดจุดต่อแบบ Midpoint เข้าช่วย A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1×1 หน่วยดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 1 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 1 < 90 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: @ 1 < 180 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: C – พิมพ์ C เพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนรูปสี่เหลี่ยมซ้อนภายในรูปสี่เหลี่ยมอีกที โดยใช้การกำหนดจุดต่อแบบ Midpoint เข้าช่วย Command: LINE – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: _mid of – กด CTRL+คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Midpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นตรงในจุดที่ 2 Specify next point or [Undo]: _mid of – กด CTRL+คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Midpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นตรงในจุดที่ 3 Specify next point or [Undo]: _mid of – กด CTRL+คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Midpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นตรงในจุดที่ 4 Specify next point or [Close/Undo]: _mid of – กด CTRL+คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Midpoint แล้วเลื่อนเม้าส์ไปใกล้เส้นตรงในจุดที่ 5 Specify next point or [Close/Undo]: C – พิมพ์ C เพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น หมายเลขที่ปรากฏคือจุดที่ได้จากการทำงานในแต่ละบรรทัดของตัวอย่าง ภาพประกอบ ตัวอย่างการเขียนรูปสี่เหลี่ยมโดยอาศัยการกำหนดจุดต่อแบบ Midpoint เข้าช่วย

บทเรียนที่ 13. รู้จักกับ Object Snap ตอนการกำหนดจุด Endpoint

July 14, 2017 Teerapat 0

จากบทเรียนที่ผ่านๆมาผู้เขียนได้นำเสนอคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม และรูปสี่เหลี่ยมไปแล้ว โดยเฉพาะการเขียนรูปสี่เหลี่ยมด้วยคำสั่ง PLINE นั้น ถ้าผู้อ่านสังเกตดูจะเห็นว่าผู้เขียนได้เขียนเส้นตรงที่เป็นส่วนประกอบของ รูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านต่อเนื่องกันจนครบทุกด้านภายในการเรียกใช้คำสั่ง เพียงครั้งเดียว นอกจากจะเป็นการใช้งานคำสั่งตามปกติแล้ว ยังเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงหลักและวิธีการกำหนดจุดต่อของเส้นหรือ Object Snap อีกด้วย เพราะว่ายังเป็นเรื่องใหม่และยากเกินไปที่จะอธิบายให้ผู้อ่านที่เพิ่งเริ่ม ต้นศึกษาให้เข้าใจได้ภายในขณะนั้น ในส่วนของคำสั่งที่ใช้เขียนวัตถุในออโต้แคดนั้นยังไม่หมด แต่คำสั่งที่ใช้เขียนวัตถุในบทเรียนต่อๆไป ผู้อ่านจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Object Snap หรือ OSNAP ไว้บ้างพอสมควร ดังนั้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษาเนื้อหาในบทเรียนต่อๆไปอย่างเข้าใจ ผู้เขียนจึงขอเสนอบทเรียนเกี่ยวกับการกำหนด Object Snap ในเฉพาะจุดที่จำเป็นในการใช้งานก่อน และจะได้ทยอยนำเสนอ Object Snap ในจุดอื่นๆที่เหลือในโอกาสต่อไป ภาพตัวอย่าง แสดงตัวเลือกของเมนู Object Snap ( กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เพื่อเรียกเมนู Object Snap ขึ้นมาใช้งาน )   ในย่อหน้าต่อไปนี้ ผู้เขียนจะเสนอวิธีและการกำหนดจุดต่อแบบ Endpoint ให้กับผู้อ่านได้ทดลองและนำไปใช้งาน แต่ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่าจุดต่อ Endpoint คือจุดไหนของวัตถุและมีอยู่ในวัตถุชนิดใดบ้าง ขอให้ดูภาพข้างล่างประกอบ จุด Endpoint คือจุดปลายทั้งสองด้านของวัตถุที่สร้างขึ้นจากเส้นตรงหรือเส้นโค้ง ภาพตัวอย่าง แสดงตำแหน่งจุด Endpoint ของวัตถุชนิดต่างๆ   สำหรับตัวอย่างต่อไปนี้เราจะทำการเขียนรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูป แต่คราวนี้เราจะใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงที่เป็นส่วนประกอบของรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาทีละด้าน โดยอาศัยการกำหนดจุดต่อแบบ Endpoint เข้ามาช่วยในการต่อเส้นตรงเข้าด้วยกัน   ตัวอย่าง การเขียนรูปสี่เหลี่ยมโดยอาศัยการกำหนดจุดต่อแบบ Endpoint เข้าช่วย A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 1 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 1,1 – กำหนดจุดเริ่มต้น ด้วยการพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 1.5 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง หลังจากจบการทำงานในข้อ A4 ถ้าผู้ใช้ทำการ Enter 2 ครั้งติดต่อกัน จะเป็นการเรียกใช้คำสั่ง LINE อีกทีและจะเริ่มเขียนเส้นต่อจากจุดสุดท้ายที่เขียนทันที หากผู้ใช้ต้องการทำตามขั้นตอนต่อไปให้กดปุ่มคำสั่ง ESC เพื่อยกเลิกการทำงาน   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 2 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 1,2 – กำหนดจุดเริ่มต้น ด้วยการพิมพ์ค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 1.5 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง ZOOM […]