วิธีการสร้างกรอบกระดาษใน AutoCAD

July 21, 2017 Teerapat 0

จริงๆแล้วใน AutoCAD มีหลายๆวิธีในการสร้างกรอบกระดาษเพื่อใช้กำหนดขอบเขตในการเขียนและ PLOT และนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและเหมาะสำหรับมือใหม่หัด PLOT และเหมาะสำหรับท่านที่เขียนแบบโดยการกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 เมตร เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ใน บทเรียนที่ 2. ทำความเข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างคำว่าสัดส่วนกับมาตราส่วน ทดลองทำตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ 1. พิมพ์คำสั่ง PLOT ในแถบ Command : ของ AutoCAD 2. ดูขนาดกระดาษในช่อง Paper size แล้วจดขนาดกระดาษที่ต้องการเอาไว้ ในที่นี้เราจะสร้างกรอบกระดาษขนาด ISO A4 : 210 x 297 mm. 3. หลังจากจดขนาดกระดาษไว้แล้ว กด Cancel ไปก่อน 4. ใช้คำสั่ง RECTANG ในการสร้างกรอบกระดาษ ISO A4 : 210 x 297 mm. แต่ให้กำหนดขนาดกระดาษโดยให้กำหนดหน่วยเป็นเซนติเมตรแทน เช่น 210 mm. กำหนดเป็น 21 cm. และ 297 mm.เป็น 29.7 cm. ดังนั้นเราจะต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดเท่ากับ 21×29.7 Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @29.7,21 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ @29.7,21 แต่ถ้าต้องการใให้กรอบกระดาษเป็นแนวตั้งก็ให้กำหนดค่าเป็น @21,29.7 แทน (อย่าลืมเครื่องหมาย @ นะครับเพราะจะกลายเป็นการกำหนดค่าพิกัดแทน)   5. จากนั้นใช้คำสั่ง LIMITS เพราะเราจะใช้กำหนดและแสดงขอบเขตในการ PLOT Command: L I M I T S – พิมพ์คำสั่ง LIMITS แล้ว ENTER Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <195.1500,138.0000>: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 หรือที่มุมล่างซ้ายของกรอบกระดาษที่สร้างขึ้นในข้อ 4 Specify upper right corner <224.8500,159.0000>: @29.7,21 – กำหนดขนาดให้เท่ากับขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างไว้   6. จากนั้นใช้คำสั่ง GRID เพราะเราจะใช้แสดงพื้นที่ในการ plot หลังจากที่เราลบกรอบกระดาษออก Command: G R I D – พิมพ์คำสั่ง GRID แล้ว ENTER Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow/Aspect] <1.0000>: 1 – กำหนดระยะห่างของ […]

การเขียนหลายๆมาตราส่วนในกระดาษแผ่นเดียว

July 21, 2017 Teerapat 0

ในการเขียนแบบด้วยออโตแคด ถ้าหากเราต้องการเขียนแบบหลายๆมาตราส่วน ลงในกระดาษแผ่นเดียวกันก็สามารถทำได้ โดยมีหลักและวิธีในการเขียนดังนี้ 1. เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการจะพิมพ์ออกมาว่าเป็นขนาด A1 A2 A3 หรือ A4 2. คิดว่าจะพิมพ์งานออกมามาตราส่วนเท่าไหร่ 1:100 1:75 1:50 เป็นต้น เพราะเราจะต้องใช้เป็นมาตราส่วนหลักในการย่อขยายวัตถุไปยังมาตราส่วนที่ต้องการ ตัวอย่างต่อไปนี้กำหนดให้สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 และต้องการจะพิมพ์แบบออกมาที่มาตราส่วน 1:100 3. ให้สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 ในมาตราส่วน 1:100 ดูวิธีการสร้างกรอบกระดาษใน การสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆ 4. หลังจากที่ได้ทำการสร้างกรอบกระดาษขนาด A4 ในมาตรา 1:100 เสร็จแล้ว ให้ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 4 x 4 หน่วย ขึ้นมาหนึ่งรูป Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – คลิกจุดเริ่มต้นในตำแหน่งที่ต้องการ Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @4,4 – กำหนดขนาดรูปสี่เหลี่ยมตามที่ต้องการ   5. ทำการ COPY รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีก 2 รูป ดังภาพ   6. ใช้คำสั่ง SCALE ทำการขยายรูปสี่เหลี่ยมด้านขวามือจาก 1:100 ไปเป็น 1:75 และ ใช้คำสั่ง SCALE ทำการย่อรูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือจาก 1:100 ไปเป็น 1:125 โดยมีสูตรและวิธีการคำนวณดังนี้ Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกรูปด้านขวามือของท่านผู้อ่าน Select objects: – เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Specify base point: _endp of – กด CTRL + คลิกขวา เลื่อก Endpoint แล้วคลิกตรงมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นฐานหรือจุดอ้างอิงสำหรับการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <2.0000>: 1.3333 – ใส่ค่า 1.3333 ลงไป มาจาก 100/75 สำหรับขยายวัตถุให้เป็นมาตราส่วน 1:75   Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกรูปด้านซ้ายมือของท่านผู้อ่าน Select objects: – เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Specify base point: _endp of […]

การสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆ

July 21, 2017 Teerapat 0

ขั้นตอนที่ 1. ไม่ว่าคุณต้องการจะสร้างกรอบกระดาษขนาดไหน มาตราส่วนเท่าไหร่ สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือต้องรู้ขนาดของกระดาษที่คุณต้องการก่อนว่ากระดาษแต่ละขนาด ว่ามีขนาด กว้าง x ยาว เท่าไหร่? ใน AutoCAD คุณสามารถเข้าไปดูขนาดกระดาษได้โดยใช้คำสั่ง PLOT แล้วเข้าไปดูได้ที่กรอบ Paper size ** ภาพที่ได้อาจแตกต่างกันออกไปตามความสามารถของเครื่องพิมพ์ ** ขั้นตอนที่ 2. หลังจากที่ทราบขนาดกระดาษที่ต้องการแล้วเราจะใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมที่เราจะใช้สมมุติเป็นกรอบกระดาษขึ้นมา ในมาตราส่วน 1:100 ก่อนเป็นลำดับแรก ในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะสร้างกรอบกระดาษขนาด ISO A1 : 841 x 595 mm. ถ้าคุณใช้วิธีเขียนโดยกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 เมตร ให้คุณกำหนดขนาดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้กำหนดหน่วยเป็นเซนติเมตรแทน เช่น จาก 841 mm. ให้กำหนดเป็น 84.1 cm. และ 595 mm. เป็น 59.5 cm. แทน ดังนั้นเราจะต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดเท่ากับ 84.1 x 59.5 หรือถ้าจะสร้างแนวตั้งก็ให้กำหนดเป็น 59.5 x 84.1 แทน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสร้างกระดาษในแนวตั้งหรือแนวนอน Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @84.1,59.5 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ @84.1,59.5 (อย่าลืมเครื่องหมาย @ นะครับเพราะถ้าไม่ดำหนดจะกลายเป็นระบุค่าพิกัดแทน)   ขั้นตอนที่ 3. เมื่อเราได้กรอบกระดาษขนาด A4 ในมาตราส่วน 1:100 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากคุณต้องการให้กรอบกระดาษที่สร้างขึ้น เป็นกรอบกระดาษขนาด A1 ในมาตราส่วน 1:75 ให้คุณใช้คำสั่ง SCALE ย่อกรอบสี่เหลี่ยมลง โดยมีสูตรในการคำนวนดังนี้ เมื่อเรานำมาแทนค่าจะได้ค่าเท่ากับ 75 / 100 = 0.75 เพราะฉะนั้นค่าที่เราจะต้องนำมากำหนดในคำสั่ง SCALE คือ 0.75 Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกกรอบกระดาษที่เราสร้างขึ้น Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Specify base point: _endp of – กด CTRL + คลิกขวา เลื่อก Endpoint แล้วคลิกตรงมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นฐานหรือจุดอ้างอิงสำหรับการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 0.75 – ใส่ค่าที่ได้จากการคำนวณลงไป   คุณสามารถนำหลักการนี้ไปใช้กับการสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆได้ทุกมาตราส่วน […]