วิธีบังคับให้เส้น PLINE แสดงเส้นประแบบต่อเนื่องทั้งเส้น

กรกฎาคม 22, 2017 Teerapat 0

คุณสมบัติเด่นของเส้น PLINE ก็คือเมื่อเรากระทำกับเส้นใดเส้นหนึ่งที่เป็นสมาชิกของเส้น PLINE นั้นๆแล้ว เส้นหรือวัตถุที่เป็นสมาชิกของ PLINE นั้นๆกลุ่มก็จะ […]

บทเรียนที่ 47. เพิ่มจุดเพิ่มเส้นใน PLINE ด้วยคำสั่ง PEDIT -> Edit vertex

กรกฎาคม 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> Edit vertex ผู้เขียนมักจะใช้คำสั่งนี้แก้ไขเส้น PLINE ที่เขียนไปแล้วบ่อยๆเพราะสะดวกกว่าวิธีที่เราจะต้องระเบิดเส้น PLINE แล้วมาแก้ไขทีหลัง เ […]

บทเรียนที่ 46. แก้ความหนาเส้นด้วยคำสั่ง PEDIT -> WIDTH

กรกฎาคม 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> WIDTH คำสั่งนี้จะช่วยให้คุณเปลียนความหนาของเส้นให้เป็นไปตามที่คุณกำหนด มีผลทั้งการแสดงบนจอภาพและทางเครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PEDI […]

บทเรียนที่ 45. รวมเส้นให้เป็นเส้นเดียวด้วยคำสั่ง PEDIT -> JOIN

กรกฎาคม 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> JOIN คือคำสั่งที่รวมเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นอื่นๆ ที่มีจุดปลายเชื่อมต่อกันให้กลายเป็นวัตถุเส้นเดียวกัน โดยที่คุณสมบัติหรือชนิดของวัตถุจะเ […]