วิธีการกำหนดขนาดของ PickBox

July 22, 2017 Teerapat 0

คุณผู้ใช้คงเคยสังเกตุเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆที่วิ่งตามการขยับของเมาส์เมื่อเข้าสู่โหมดสำหรับการเลือกวัตถุหรือเข้าสู่โหมด Select object ของแต่ละคำสั่ง หากเป้าที่ใช้คลิกเลือกวัตถุมีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไป คุณผู้ใช้สามารถปรับขนาดให้พอดีได้โดยใช้คำสั่ง Options แล้วเข้าไปในแท็บ Selection ในกรอบ Pickbox size ให้คุณลากปุ่มไปมาเพื่อปรับขนาด เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการให้กดปุ่ม Apply และ Ok ตามลำดับ การกำหนดขนาดของ PickBox

รู้จักกับ CrossHair PickPoint PickBox TargetPoint

July 21, 2017 Teerapat 0

เส้นกากบาทของ AutoCAD จะมีลักษณะเปลี่ยนไปตามคำสั่งที่เรียกใช้งาน มาดูกันว่าเส้นใยแต่ละแบบมีชื่อเรียก หน้าที่ และวิธีการใช้งานอย่างไร เส้นใยกากบาทในรูปแบบต่างๆของ AutoCAD Cross Hair : เส้นกากบาทที่มีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางใช้ระบุการเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนเมาส์ของผู้ใช้งาน Pick Box : เส้น Cross Hair จะเปลี่ยนเป็น Pick Box เมื่อมีการเลือกใช้กลุ่มคำสั่งที่มีการเลือกวัตถุ เช่น คำสั่ง Copy Move Erase เป็นต้น Pick Point : เส้น Cross Hair จะเปลี่ยนเป็น Pick Point เมื่อมีการเลือกใช้กลุ่มคำสั่งที่ต้องมีการกำหนดจุดลงไป เช่น คำสั่ง Line Circle เป็นต้น TargetPoint : เส้น Cross Hair จะเปลี่ยนไปเป็น Target Point ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดจุด ObjectSnap (เนื้อหาในส่วน Object Snap จะนำเสนอในโอกาสต่อไป )

บทเรียนที่ 25. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 1)

July 15, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราป้อนคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุลงไป เรามักจะพบกับข้อความ Select object ที่แจ้งออกทางบรรทัดคำสั่งหรือ Command Line ของ AutoCAD อยู่เสมอ นั่นหมายถึงคำสั่งที่เราเรียกใช้งานในขณะนั้นต้องการให้ผู้ใช้เลือกวัตถุ ชิ้นใดชิ้นหนึ่งใน Drawing หรือหลายๆชิ้น(ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่เรียกใช้งาน) ซึ่งวิธีที่ใช้เลือกวัตถุก็มีอยู่หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุทีละ ชิ้นหรือคราวละหลายๆชิ้นพร้อมกันเราก็สามารถทำได้ การเลือกวัตถุแต่ละแบบมีลักษณะและวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังที่จะ ได้อธิบายดังต่อไปนี้ ในตอนที่1.นี้ ผู้เขียนขอเสนอตัวอย่างการเลือกวัตถุในกลุ่มแรกที่ประกอบไปด้วยการเลือก วัตถุแบบ Pickbox Window และ Crossing ทั้งหมดนี้ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์หรือกำหนดค่าใดๆลงไปในการใช้งานโดยเฉพาะแบบ Pickbox ใช้เมาส์คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการได้เลยเหมาะสำหรับใช้เลือกวัตถุที่จำนวน ไม่มากหรือวัตถุที่เราจำเพาะเจาะจงลงไปเท่านั้น ส่วนแบบ Window จะเป็นการเลือกวัตถุโดยการกำหนดพื้นที่ ซึ่งวัตถุที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดจะถูกเลือก (สังเกตดูว่าเส้นของกรอบ Window จะเป็นเส้นทึบ) ส่วนแบบ Crossing ก็จะคล้ายกับการเลือกแบบ Window แต่วัตถุที่ถูกเส้น Crossing พาดผ่านจะถูกเลือกทั้งหมด (สังเกตดูว่าเส้นของกรอบ Crossing จะเป็นเส้นประ)   ตัวอย่างที่ 1. วิธีการเลือกวัตถุแบบ Pickbox A. เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง ERASE ลบเส้นตรงที่เขียนในข้อ A Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – เลื่อนเมาส์ Pickbox ไปยังเส้นที่ต้องการแล้วคลิก Select objects: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพประกอบ วิธีการเลือกวัตถุแบบ Pickbox (เหมาะสำหรับการเลือกวัตถุที่จำนวนไม่มากหรือวัตถุที่จำเพาะเจาะจงเท่านั้น)   ตัวอย่างที่ 2. วิธีการเลือกวัตถุแบบ Window C. เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ใช้คำสั่ง ERASE ลบเส้นตรงที่เขียนในข้อ C Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select […]