บทเรียนที่ 101. ระเบิด BLOCK & PLINE ด้วยคำสั่ง EXPLODE

กรกฎาคม 20, 2017 Teerapat 0

จริงแล้วคำสั่ง EXPLODE สามารถนำไปใช้ได้กับวัตถุได้อีกหลายชนิดด้วยกันนอกเหนือจากวัตถุที่สร้างด้วยคำสั่ง BLOCK และคำสั่ง PLINE ที่ได้นำเสนอไว้ในหัวข้อบท […]

บทเรียนที่ 47. เพิ่มจุดเพิ่มเส้นใน PLINE ด้วยคำสั่ง PEDIT -> Edit vertex

กรกฎาคม 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> Edit vertex ผู้เขียนมักจะใช้คำสั่งนี้แก้ไขเส้น PLINE ที่เขียนไปแล้วบ่อยๆเพราะสะดวกกว่าวิธีที่เราจะต้องระเบิดเส้น PLINE แล้วมาแก้ไขทีหลัง เ […]

บทเรียนที่ 46. แก้ความหนาเส้นด้วยคำสั่ง PEDIT -> WIDTH

กรกฎาคม 16, 2017 Teerapat 0

PEDIT -> WIDTH คำสั่งนี้จะช่วยให้คุณเปลียนความหนาของเส้นให้เป็นไปตามที่คุณกำหนด มีผลทั้งการแสดงบนจอภาพและทางเครื่องพิมพ์ ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PEDI […]

ภาพประกอบ การกำหนดความหนาของเส้น PLINE

บทเรียนที่ 9. เขียนเส้นด้วยคำสั่ง PLINE

มิถุนายน 26, 2017 Teerapat 0

เป็นคำสั่งที่ใช้เขียนเส้นตรงและเส้นโค้งเช่นเดียวกับคำสั่ง LINE และ ARC แต่เส้นทุกเส้นที่เขียนต่อเนื่องกันจะรวมตัวเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเสมอ ตัวอย่างที่ […]