การใช้งาน Annotation Scale ใน AutoCAD 2014

July 22, 2017 Teerapat 0

คำแนะนำ : – เนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ไม่เหมาะกับมือใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาควรมีความรู้ในการใช้งาน AutoCAD มาแล้วบ้างพอสมควร – เหมาะสำหรับท่านที่เขียนแบบโดยการกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 มิลลิเมตร เท่านั้น (1:1) ตัวอย่าง การใช้งาน annotation scale ใน AutoCAD 2014 1. คลิกแท็บ Layout1 ตรงมุมล่างซ้ายของจอภาพ 2. ใช้คำสั่ง ERASE ลบกรอบ MVIEW ที่มีอยู่ออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเขียนขึ้นใหม่ 3. เลื่อนเมาส์ไปยังแท็บ Layout1 คลิกขวา แล้วเลือก Page Setup Manager 4. คลิกเลือก Layout1 ที่เราต้องการกำหนดค่าใหม่ 5. เลือกปุ่ม Modify เพื่อเข้าไปแก้ไขรายละเอียดของ Layout1 6. จะปรากฏหน้าต่าง Page Setup – Layout1 กำหนด Printer ที่มีอยู่ในระบบของคุณ ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากตัวอย่าง ขออย่างเดียวว่าให้กำหนดขนาดกระดาษเป็น A3 ได้ก็พอ เพราะเราจะได้ใช้ทดลองต่อไป (ดูรูปด้านล่างประกอบ) 7. กำหนดขนาดกระดาษ เป็นขนาด A3 8. กำหนด Plot area เป็นแบบ Layout 9. กำหนด Scale เป็น 1:1 เสมอ ไม่ว่าจะ Plot ที่มาตราส่วนเท่าไหร่ก็ตาม 10. เลือก Landscape เพื่อกำหนดกระดาษในแนวนอน 11. เข้าไปกำหนดขนาดความหนาของเส้นปากกาตามที่ต้องการ 12. Preview ดูภาพตัวอย่าง 13. กด OK. 14. กด Close ในหน้าต่าง Page Setup Manager   ******************************   15. กลับไปที่โหมด Model Space โดยคลิกบนแท็บ Model โปรดจำไว้ว่าเราจะเขียนชิ้นงานที่จะนำไปสร้างหรือขึ้นรูปจริงๆทั้งหมดไว้ในโหมด Model Space เสมอ 16. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 5000×5000 มม. เสร็จแล้วใช้คำสั่ง Zoom -> Extend 17. คลิกแท็บ Layout1 เพื่อกลับมาอยู่ในโหมด Paper Space 18. ใช้คำสั่ง MVIEW เจาะรูทะลุมิติระหว่าง Paper Space กับ Model Space (ขออนุญาตใช้คำง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆ) Command: M V I E W – พิมพ์ MVIEW แล้ว ENTER Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] […]

วิธีกำหนดความหนาเส้น และวิธีกำหนดเส้นให้เป็น สีดำ ก่อน Plot

July 22, 2017 Teerapat 0

สำหรับท่านที่ยังไม่เคย Plot แบบมาก่อน หรือเคย Plot แล้ว แต่เส้นที่พิมพ์ออกมามีความหนาไม่ตรงกับความต้องการ สีของเส้นก็ยังเป็นสีๆตามที่กำหนดให้กับเส้น ไม่ได้ Plot ออกมาเป็นสีดำทั้งหมด ทั้งนี้เพราะยังจากยังไม่ได้กำหนด สี และ ความหนาเส้น ในตาราง Pen Assignments ของคำสั่ง Plot นั่นเอง ทดลองกำหนดสี และความหนาเส้นใน Pen Assignments ของคำสั่ง Plot A. ดาวน์โหลดไฟล์ pen-assignments.dwg เพื่อใช้ในการทดลอง ไฟล์นี้ผู้เขียนได้สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 พร้อมกับกำหนด Grid และ Limits ให้เรียบร้อยแล้ว   B. ลบกรอบกระดาษขนาด A4 ออกก่อนเป็นลำดับแรก (กรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล) C. กด Ctrl + P เพื่อเรียกใช้คำสั่ง Plot D. จะปรากฏหน้าต่าง Plot-Model ขึ้นมา สังเกตุดูมุมขวาด้านบนของหน้าต่างหากไม่มีกรอบ Plot style table ปรากฏให้คลิกตรงปุ่ม More Options (ใกล้กับปุ่ม Help) เพื่อขยายหน้าต่างคำสั่ง Plot ให้แสดงกรอบ Plot style table ขึ้นมา   E. ในกรอบ Plot style table (pen assignments) ให้คุณเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อเลือกว่าจะ Plot แบบสี หรือจะ Plot แบบดำล้วน เลือก acad.ctb ในกรณีที่ต้องการ Plot เส้นออกมาเป็น สี ตามที่กำหนด เลือก monochrome.ctb ในกรณีที่ต้องการ Plot เส้นออกมาเป็นเส้น สีดำ ทั้งหมด   F. หลังจากเลือกว่าจะ Plot แบบสีหรือดำล้วนแล้วต่อไปมากำหนดความหนาของเส้นกัน โดยคลิกไปที่ปุ่ม Edit (อยู่หลังรายการที่เรากำหนดไปในข้อ E) G. จะปรากฏหน้าต่าง Plot Style Table Editor จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในภาพ (ให้ทำการกำหนดความหนาของเส้นให้กับสีแต่ละสี(color 1 – color7)ตามภาพตัวอย่างที่ปรากฏในข้อ A.)   H. หลังจากกำหนด สี และ ความหนาเส้นเสร็จแล้วให้กำหนดค่าต่างๆดังรูปต่อไปนี้ เพื่อพิมพ์งานออกมาทางเครื่องพิมพ์   I. คลิกปุ่ม Preview เพื่อดูผลการกำหนดค่าก่อนส่งพิมพ์ออกมาจริงๆ   J. กดปุ่ม ESC 1 ครั้งเพื่อออกจากการแสดงผล Preview K. หากการแสดงผลใน Preview เป็นไปตามที่ต้องการให้คลิกปุ่ม OK เพื่อสั่ง Plot ได้เลย

แนะนำโปรแกรมสำหรับ PLOT แบบออกมาเป็นไฟล์ PDF

July 22, 2017 Teerapat 0

ชื่อโปรแกรม Adobe.Acrobat.Professional เป็นโปรแกรมคนละตัวกับ Adobe.Acrobat.Reader นะครับ ตัว Reader นี่เป็นโปรแกรมสำหรับใช้อ่านและพิมพ์ไฟล์ PDF เท่านั้นไม่สามารถ PLOT ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้ หลังจากติดตั้ง Adobe.Acrobat.Professional เสร็จแล้ว หากเปิดใช้งานออโตแคดอยู่ให้ออกจากโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรมใหม่ (แนะนำให้ออกจากออโตแคดก่อนทำการติดตั้ง Adobe Acrobar Professional จากนั้นเปิดไฟล์ที่ต้องการ PLOT เรียกใช้คำสั่ง PLOT จะปรากฏหน้าต่าง PLOT ขึ้นมาในกรอบ Printer/Ploter : Name ให้เลือก Adobe PDF จากนั้นให้กำหนดค่าต่างๆตามต้องการและสั่ง PLOT แบบออกมา พร้อมกับกำหนดโฟล์เดอร์และชื่อไฟล์ให้กับแบบที่ PLOT ออกมา โดยไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุลเป็น PDF. สามารถนำไปพิมพ์ในเครื่องที่ไม่มีโปรแกรมออโตแคดได้ โดยผ่านโปรแกรมประเภท PDF Reader ได้ทุกโปรแกรม   รายชื่อโปรแกรมที่สามารถพิมพ์แบบออกมาเป็นไฟล์ PDF – CutePDF Writer – PDFescape – PDF Editor Pro – PDF Buddy

วิธีการสร้างกรอบกระดาษใน AutoCAD

July 21, 2017 Teerapat 0

จริงๆแล้วใน AutoCAD มีหลายๆวิธีในการสร้างกรอบกระดาษเพื่อใช้กำหนดขอบเขตในการเขียนและ PLOT และนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและเหมาะสำหรับมือใหม่หัด PLOT และเหมาะสำหรับท่านที่เขียนแบบโดยการกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 เมตร เท่านั้น ดูรายละเอียดได้ใน บทเรียนที่ 2. ทำความเข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างคำว่าสัดส่วนกับมาตราส่วน ทดลองทำตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ 1. พิมพ์คำสั่ง PLOT ในแถบ Command : ของ AutoCAD 2. ดูขนาดกระดาษในช่อง Paper size แล้วจดขนาดกระดาษที่ต้องการเอาไว้ ในที่นี้เราจะสร้างกรอบกระดาษขนาด ISO A4 : 210 x 297 mm. 3. หลังจากจดขนาดกระดาษไว้แล้ว กด Cancel ไปก่อน 4. ใช้คำสั่ง RECTANG ในการสร้างกรอบกระดาษ ISO A4 : 210 x 297 mm. แต่ให้กำหนดขนาดกระดาษโดยให้กำหนดหน่วยเป็นเซนติเมตรแทน เช่น 210 mm. กำหนดเป็น 21 cm. และ 297 mm.เป็น 29.7 cm. ดังนั้นเราจะต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดเท่ากับ 21×29.7 Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @29.7,21 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ @29.7,21 แต่ถ้าต้องการใให้กรอบกระดาษเป็นแนวตั้งก็ให้กำหนดค่าเป็น @21,29.7 แทน (อย่าลืมเครื่องหมาย @ นะครับเพราะจะกลายเป็นการกำหนดค่าพิกัดแทน)   5. จากนั้นใช้คำสั่ง LIMITS เพราะเราจะใช้กำหนดและแสดงขอบเขตในการ PLOT Command: L I M I T S – พิมพ์คำสั่ง LIMITS แล้ว ENTER Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <195.1500,138.0000>: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 หรือที่มุมล่างซ้ายของกรอบกระดาษที่สร้างขึ้นในข้อ 4 Specify upper right corner <224.8500,159.0000>: @29.7,21 – กำหนดขนาดให้เท่ากับขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างไว้   6. จากนั้นใช้คำสั่ง GRID เพราะเราจะใช้แสดงพื้นที่ในการ plot หลังจากที่เราลบกรอบกระดาษออก Command: G R I D – พิมพ์คำสั่ง GRID แล้ว ENTER Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow/Aspect] <1.0000>: 1 – กำหนดระยะห่างของ […]

การสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆ

July 21, 2017 Teerapat 0

ขั้นตอนที่ 1. ไม่ว่าคุณต้องการจะสร้างกรอบกระดาษขนาดไหน มาตราส่วนเท่าไหร่ สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือต้องรู้ขนาดของกระดาษที่คุณต้องการก่อนว่ากระดาษแต่ละขนาด ว่ามีขนาด กว้าง x ยาว เท่าไหร่? ใน AutoCAD คุณสามารถเข้าไปดูขนาดกระดาษได้โดยใช้คำสั่ง PLOT แล้วเข้าไปดูได้ที่กรอบ Paper size ** ภาพที่ได้อาจแตกต่างกันออกไปตามความสามารถของเครื่องพิมพ์ ** ขั้นตอนที่ 2. หลังจากที่ทราบขนาดกระดาษที่ต้องการแล้วเราจะใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมที่เราจะใช้สมมุติเป็นกรอบกระดาษขึ้นมา ในมาตราส่วน 1:100 ก่อนเป็นลำดับแรก ในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะสร้างกรอบกระดาษขนาด ISO A1 : 841 x 595 mm. ถ้าคุณใช้วิธีเขียนโดยกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 เมตร ให้คุณกำหนดขนาดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้กำหนดหน่วยเป็นเซนติเมตรแทน เช่น จาก 841 mm. ให้กำหนดเป็น 84.1 cm. และ 595 mm. เป็น 59.5 cm. แทน ดังนั้นเราจะต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดเท่ากับ 84.1 x 59.5 หรือถ้าจะสร้างแนวตั้งก็ให้กำหนดเป็น 59.5 x 84.1 แทน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสร้างกระดาษในแนวตั้งหรือแนวนอน Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @84.1,59.5 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ @84.1,59.5 (อย่าลืมเครื่องหมาย @ นะครับเพราะถ้าไม่ดำหนดจะกลายเป็นระบุค่าพิกัดแทน)   ขั้นตอนที่ 3. เมื่อเราได้กรอบกระดาษขนาด A4 ในมาตราส่วน 1:100 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากคุณต้องการให้กรอบกระดาษที่สร้างขึ้น เป็นกรอบกระดาษขนาด A1 ในมาตราส่วน 1:75 ให้คุณใช้คำสั่ง SCALE ย่อกรอบสี่เหลี่ยมลง โดยมีสูตรในการคำนวนดังนี้ เมื่อเรานำมาแทนค่าจะได้ค่าเท่ากับ 75 / 100 = 0.75 เพราะฉะนั้นค่าที่เราจะต้องนำมากำหนดในคำสั่ง SCALE คือ 0.75 Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกกรอบกระดาษที่เราสร้างขึ้น Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Specify base point: _endp of – กด CTRL + คลิกขวา เลื่อก Endpoint แล้วคลิกตรงมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นฐานหรือจุดอ้างอิงสำหรับการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 0.75 – ใส่ค่าที่ได้จากการคำนวณลงไป   คุณสามารถนำหลักการนี้ไปใช้กับการสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆได้ทุกมาตราส่วน […]