การบันทึกไฟล์ออโตแคดในเวอร์ชั่นที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

July 22, 2017 Teerapat 0

หากคุณต้องการบันทึกไฟล์ให้สามารถนำไปใช้งานในออโตแตดในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าได้ทันที แนะนำให้คุณใช้คำสั่ง options เลือกแท็บ Open and Save ในกรอบ Save as ให้คุณเลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ แนะนำให้กำหนดไว้ที่ AutoCAD2007/LT2007 Drawing คาดว่าปัจจุบันคงไม่มีใครใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้แล้ว การกำหนดรูปแบบการบันทึกไฟล์ในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า ดูวิธีการดาวน์เวอร์ชั่นในกรณีที่ไม่ได้ตั้งบันทึกแบบออโตได้ใน การบันทึกไฟล์ออโตแคดในเวอร์ชั่นที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

ทำอย่างไรเมื่อไฟล์เวอร์ชั่นใหม่เปิดในออโตแคดเวอร์ชั่นเก่าไม่ได้

July 22, 2017 Teerapat 0

ขอยกตัวอย่างไฟล์ที่ถูกบันทึกด้วย AutoCAD 2014 เมื่อเรานำไปเปิดใช้งานใน AutoCAD 2007 จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ วิธีแก้มีอยู่ทางเดียวคือเราต้องนำไปเปิดใน AutoCAD 2014 ก่อนเสร็จแล้วจึงบึนทึกไฟล์ด้วยคำสั่ง Save หรือ SaveAs เพื่อบันทึกไฟล์ลงในเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าตามที่เราต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ครับ ตัวอย่าง การบันทึกไฟล์จาก AutoCAD 2014 ไปยังเวอร์ชั่น 2007 A. ใช้คำสั่ง Save หรือ SaveAs ในการบันทึกไฟล์ หลังจากที่เรียกใช้คำสั่งแล้วจะปรากฏหน้าต่าง Save Drawing As ตรงตัวเลือก Files of type เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการนำไฟล์ไปเปิดใช้งาน เสร็จแล้วกด Save B. ทดลองนำไฟล์ที่ได้จากการ Save ไปเปิดในออโตแคดในเวอร์ชั่นที่คุณต้องการดูอีกครั้ง ไม่อยากมา Save เพื่อดาวน์เวอร์ชั่นบ่อยๆ จะตั้งเป็นออโตเลยก็ได้ สามารถดูได้ใน การบันทึกไฟล์ออโตแคดในเวอร์ชั่นที่ต้องการโดยอัตโนมัติ

บทเรียนที่ 54. เปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานด้วยคำสั่ง OPEN & SAVE / SAVEAS

July 17, 2017 Teerapat 0

ถ้าหากคุณต้องการเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้งานคุณจะต้องใช้คำสั่ง OPEN เปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งาน หลังจากที่เปิดขึ้นมาใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งก่อนที่จะปิดหรือต้องการออกจากไฟล์คุณจะต้องใช้คำสั่ง SAVE เพื่อบันทึกงานต่างๆที่ได้เขียนไว้ในไฟล์ แต่ถ้าคุณต้องการบันทึกไฟล์ที่เปิดใช้งานอยู่ไปเป็นไฟล์ใหม่อีกไฟล์หนึ่งก็ให้คุณใช้คำสั่ง SAVEAS ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง OPEN เปิดไฟล์ TEST.DWG (ไฟล์ที่สร้างในบทเรียนที่ผ่านมา) A. ให้พิมพ์คำสั่ง OPEN ลงในแถบ Command : ของออโตแคดแล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง Select File ขึ้นมาให้คุณเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิดใช้งาน ในที่นี้ให้คุณเปิดไฟล์ TEST.DWG ที่อยู่ใน DESKTOP ของคุณเองขึ้นมาใช้งาน   B. เพื่อให้ท่านผู้อ่านสังเกตเห็นข้อแตกต่างระหว่างคำสั่ง SAVE กับ SAVEAS เราจะไม่มีการใช้คำสั่ง SAVE เพื่อบันทึกสิ่งใดๆที่ได้ทำลงไปในไฟล์ TEST.DWG ในขณะนี้ C. ทดลองเขียนอะไรก็ได้ตามที่ต้องการลงไปในไฟล์ TEST.DWG D. ต่อไปใช้คำสั่ง SAVEAS เพื่อบันทึกไฟล์ TEST.DWG ไปเป็นไฟล์ TEST2.DWG แทน หลังจากทำตามภาพด้านล่างอย่าลืมกดปุ่ม SAVE   E. หลังจากกดปุ่ม SAVE เรียบร้อยสังเกตบนมุมซ้ายบนหน้าจอตรงที่แสดงชื่อไฟล์จะเปลี่ยนชื่อไฟล์จาก TEST.DWG ไปเป็นชื่อไฟล์ TEST2.DWG แทนซึ่งการกระทำใดๆต่อจากนี้จะเป็นการกระทำในไฟล์ TEST2.DWG เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับไฟล์ TEST.DWG   F. ทดลองใช้คำสั่ง OPEN อีกทีเปิดไฟล์ TEST.DWG ขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับไฟล์ทั้งสองไฟล์