การใช้งาน Annotation Scale ใน AutoCAD 2014

July 22, 2017 Teerapat 0

คำแนะนำ : – เนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้ ไม่เหมาะกับมือใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาควรมีความรู้ในการใช้งาน AutoCAD มาแล้วบ้างพอสมควร – เหมาะสำหรับท่านที่เขียนแบบโดยการกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 มิลลิเมตร เท่านั้น (1:1) ตัวอย่าง การใช้งาน annotation scale ใน AutoCAD 2014 1. คลิกแท็บ Layout1 ตรงมุมล่างซ้ายของจอภาพ 2. ใช้คำสั่ง ERASE ลบกรอบ MVIEW ที่มีอยู่ออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเขียนขึ้นใหม่ 3. เลื่อนเมาส์ไปยังแท็บ Layout1 คลิกขวา แล้วเลือก Page Setup Manager 4. คลิกเลือก Layout1 ที่เราต้องการกำหนดค่าใหม่ 5. เลือกปุ่ม Modify เพื่อเข้าไปแก้ไขรายละเอียดของ Layout1 6. จะปรากฏหน้าต่าง Page Setup – Layout1 กำหนด Printer ที่มีอยู่ในระบบของคุณ ซึ่งอาจจะแตกต่างออกไปจากตัวอย่าง ขออย่างเดียวว่าให้กำหนดขนาดกระดาษเป็น A3 ได้ก็พอ เพราะเราจะได้ใช้ทดลองต่อไป (ดูรูปด้านล่างประกอบ) 7. กำหนดขนาดกระดาษ เป็นขนาด A3 8. กำหนด Plot area เป็นแบบ Layout 9. กำหนด Scale เป็น 1:1 เสมอ ไม่ว่าจะ Plot ที่มาตราส่วนเท่าไหร่ก็ตาม 10. เลือก Landscape เพื่อกำหนดกระดาษในแนวนอน 11. เข้าไปกำหนดขนาดความหนาของเส้นปากกาตามที่ต้องการ 12. Preview ดูภาพตัวอย่าง 13. กด OK. 14. กด Close ในหน้าต่าง Page Setup Manager   ******************************   15. กลับไปที่โหมด Model Space โดยคลิกบนแท็บ Model โปรดจำไว้ว่าเราจะเขียนชิ้นงานที่จะนำไปสร้างหรือขึ้นรูปจริงๆทั้งหมดไว้ในโหมด Model Space เสมอ 16. ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 5000×5000 มม. เสร็จแล้วใช้คำสั่ง Zoom -> Extend 17. คลิกแท็บ Layout1 เพื่อกลับมาอยู่ในโหมด Paper Space 18. ใช้คำสั่ง MVIEW เจาะรูทะลุมิติระหว่าง Paper Space กับ Model Space (ขออนุญาตใช้คำง่ายๆนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆ) Command: M V I E W – พิมพ์ MVIEW แล้ว ENTER Specify corner of viewport or [ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] […]

การแทรกคำสั่ง ‘cal เพื่อใช้คำนวนสัดส่วนที่ต้องการย่อขยายในคำสั่ง scale

July 22, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ใช้งาน autocad อยู่ประจำคงยังไม่ทราบว่าในขณะที่เราเรียกใช้งานคำสั่งหนึ่งคำสั่งใดอยู่นั้นเราสามารถเรียกใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งแทรกขึ้นมาได้โดยใช้เครื่องหมาย  ‘  ( ตรงกับแป้น ง. งู ในภาษาไทย) นำหน้าและตามด้วยคำสั่งที่เราต้องการแทรกยกตัวอย่างเช่น คำสั่ง ‘cal ‘view ‘zoom ‘pan เป็นต้น ตัวอย่าง การแทรกคำสั่ง ‘cal เพื่อใช้คำนวนสัดส่วนที่ต้องการย่อขยายในคำสั่ง scale A. สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1×1 หน่วยขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง rectang Command: R E C T A N G – พิมพ์ RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – คลิกจุดเริ่มต้นในจุดที่ต้องการ Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1 – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดขนาดของสี่เหลี่ยม   B. ต่อไปเราจะใช้คำสั่ง scale ในการย่อรูปสี่เหลี่ยมลง 50% โดยใช้คำสั่ง ‘cal ช่วยในการคำนวณสัดส่วนที่ต้องการย่อลง Command: S C A L E – พิมพ์ SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกรูปที่สี่เหลี่ยมที่พึ่งสร้างขึ้นมา Select objects: – ENTER หรือกด spacbar 1 ครั้ง Specify base point: _endp of – กด Shift + เมาส์ขวา เลือก endpoint แล้วคลิกมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยม Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: ‘CAL – พิมพ์คำสั่ง ‘CAL แล้ว ENTER เพื่อใช้ในการคำนวณ >>>> Expression: 50/100 – พิมพ์ 50/100 คือค่าที่ต้องการคำนวณ Resuming SCALE command. – กลับมาที่คำสั่ง scale หลังที่คำนวณเสร็จ Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 0.5 – แสดงค่าที่ได้จากการคำนวณ พร้อมย่อ-ขยายวัตถุตามสัดส่วนที่คำนวณได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะสามารถแทรกคำสั่งใดๆลงไปก็ได้ตามที่เราต้องการ เช่นแทรกคำาสั่ง line ลงในคำสั่ง scale เป็นต้น โดยส่วนมากแล้วคำสั่งที่สามารถนำมาแทรกได้จะเป็นคำสั่งในกลุ่มอัตถะประโยชน์และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลทางจอภาพเท่านั้น เครื่องหมายดำเนินการ ( + ) แทนเครื่องหมาย บวก ( – ) แทนเครื่องหมาย ลบ ( * ) แทนเครื่องหมาย คูณ ( / ) แทนเครื่องหมาย หาร

เคยกำหนดค่า Scale X , Scale Y ของ BLOCK ให้มีค่าเป็นลบบ้างไหม

July 22, 2017 Teerapat 0

การกำหนดค่า Scale X และ Scale Y ของ BLOCK ให้เป็นค่าติดลบจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจาก BLOCK ต้นแบบอย่างไรโปรดติดตามได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ 1. ให้โหลดไฟล์ต่อไปนี้เพื่อใช้ในการทดลอง BLOCK1.dwg   2. ใช้คำสั่ง INSERT เรียกไฟล์ BLOCK1.DWG เข้ามาใน Drawing ที่กำลังใช้งานอยู่ 3. ทดลองเปลี่ยนค่า Scale X และค่า Scale Y โดยใช้คำสั่ง DDMODIFY   4. ทดลองเปลี่ยนค่า Scale X และค่า Scale Y ให้มีค่าติดลบทีละตัวแล้วสังเกตผลที่ได้ว่าแตกต่างกันอย่างไร

จำไม่ได้ว่าขยายแบบไปกี่เท่าจะทำอย่างไรดีให้แบบกลับมามีสัดส่วนตามเดิม

July 22, 2017 Teerapat 0

วันดีคืนดีเอาแบบขยายเก่าๆมานั่งแก้ไขใหม่ แต่จำไม่ได้ว่าขยายไปกี่เท่าจะทำไงดี ทริปนี้มีคำตอบให้คุณอีกเช่นเคย ลำดับแรกสำรวจดูว่าแบบที่เราต้องการ ย่อ-ขยายกลับมาให้ได้สัดส่วนมีอะไรบ้างที่จะสามารถนำมาเป็นระยะอ้างอิงได้ จากรูปที่นำมาเป็นตัวอย่าง จะเห็นว่าเราสามารถนำเอาความหนาของผนังที่เป็นก่ออิฐครึ่งแผ่นซึ่งส่วนมากจะหนา 0.10 ม.หรือเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของเสาที่มีขนาดเป็น 1.5 เท่าของผนังซึ่งน่าจะมีขนาดเท่ากับ 0.15 ม. เมื่อรู้เช่นนี้เราก็สามารถนำเอาระยะดังกล่าวมาเป็นระยะอ้างอิงในการย่อ-ขยายแบบให้กลับไปมีสัดส่วนตามปกติโดยใช้คำสั่ง SCALE ได้แล้วละครับ   ตัวอย่างการย่อขยายวัตถุโดยใช้จุด Object Snap ในการกำหนดระยะอ้างอิง 1. โหลดและเปิดไฟล์ detail.dwg เพื่อใช้ในการทดลอง 2. เรียกใช้คำสั่ง SCALE ในการย่อขยายแบบให้มีขนาดตามที่ต้องการ Command: S C A L E – พิมพ์ SCALE แล้ว ENTER Select objects: ALL – พิมพ์ ALL แล้ว ENTER เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมดใน Drawing 10 found – แสดงวัตถุทั้งหมดที่ถูกเลือก Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Specify base point: _cen of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Center แล้วคลิกตรงวงกลมเพื่อใช้เป็นจุดฐานในการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.8850>: R – พิมพ์ R เพื่อที่จะกำหนดค่าหรือระยะอ้างอิงในการย่อขยาย Specify reference length <1.0000>: _endp of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุด P1 Specify second point: _endp of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุด P2 Specify new length or [Points] <1.0000>: 0.15 – พิมพ์ขนาดของเสาที่เราคาดว่าจะเป็นลงไป 3. ใช้คำสั่ง DIST วัดขนาดของเสาดูว่ามีขนาดเท่ากับ 0.15 หน่วยใช่หรือไม่ 4. ใช้คำสั่ง DIST วัดขนาดของผนังดูอีกทีว่ามีขนาดเท่ากับ 0.10 หน่วยใช่หรือไม่ 5. ถ้าในข้อที่ 3 และ 4 ได้ระยะตามที่เราคาดหวังแสดงว่าเราสามารถย่อขยายวัตถุให้มีสัดส่วนตามที่ต้องการได้แล้วครับ

การเขียนหลายๆมาตราส่วนในกระดาษแผ่นเดียว

July 21, 2017 Teerapat 0

ในการเขียนแบบด้วยออโตแคด ถ้าหากเราต้องการเขียนแบบหลายๆมาตราส่วน ลงในกระดาษแผ่นเดียวกันก็สามารถทำได้ โดยมีหลักและวิธีในการเขียนดังนี้ 1. เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการจะพิมพ์ออกมาว่าเป็นขนาด A1 A2 A3 หรือ A4 2. คิดว่าจะพิมพ์งานออกมามาตราส่วนเท่าไหร่ 1:100 1:75 1:50 เป็นต้น เพราะเราจะต้องใช้เป็นมาตราส่วนหลักในการย่อขยายวัตถุไปยังมาตราส่วนที่ต้องการ ตัวอย่างต่อไปนี้กำหนดให้สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 และต้องการจะพิมพ์แบบออกมาที่มาตราส่วน 1:100 3. ให้สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 ในมาตราส่วน 1:100 ดูวิธีการสร้างกรอบกระดาษใน การสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆ 4. หลังจากที่ได้ทำการสร้างกรอบกระดาษขนาด A4 ในมาตรา 1:100 เสร็จแล้ว ให้ใช้คำสั่ง RECTANG เขียนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 4 x 4 หน่วย ขึ้นมาหนึ่งรูป Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – คลิกจุดเริ่มต้นในตำแหน่งที่ต้องการ Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @4,4 – กำหนดขนาดรูปสี่เหลี่ยมตามที่ต้องการ   5. ทำการ COPY รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีก 2 รูป ดังภาพ   6. ใช้คำสั่ง SCALE ทำการขยายรูปสี่เหลี่ยมด้านขวามือจาก 1:100 ไปเป็น 1:75 และ ใช้คำสั่ง SCALE ทำการย่อรูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือจาก 1:100 ไปเป็น 1:125 โดยมีสูตรและวิธีการคำนวณดังนี้ Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกรูปด้านขวามือของท่านผู้อ่าน Select objects: – เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Specify base point: _endp of – กด CTRL + คลิกขวา เลื่อก Endpoint แล้วคลิกตรงมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นฐานหรือจุดอ้างอิงสำหรับการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <2.0000>: 1.3333 – ใส่ค่า 1.3333 ลงไป มาจาก 100/75 สำหรับขยายวัตถุให้เป็นมาตราส่วน 1:75   Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกรูปด้านซ้ายมือของท่านผู้อ่าน Select objects: – เคาะ spacebar หนึ่งครั้ง เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Specify base point: _endp of […]

บทเรียนที่ 165. การสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วนอื่นๆจากต้นแบบ 1:100

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ 162 ผู้เขียนได้ทิ้งประโยคคำถามเอาไว้ว่าทำไมเราจะต้องสร้างเส้นบอกขนาดในขนาดมาตราส่วน 1:100 ด้วยทั้งๆที่เราสามารถสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วนไหนก็ได้ตามที่เราต้องการ ผู้เขียนจะได้อธิบายให้เห็นเหตุและผลที่ได้จากการสร้างสไตล์ต้นแบบให้เป็น 1:100 ภายในบทเรียนนี้ หลังจากที่เราได้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดต้นแบบในมาตราส่วน 1:100 กันไปแล้ว การสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วนอื่นๆก็จะง่ายขึ้นแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว เพียงแค่เราเข้าไปกำหนดค่าใน Use overall scale of เพียงค่าเดียวเท่านั้น เราก็จะได้เส้นบอกขนาดในมาตราส่วนใหม่ตามที่เรากำหนดทันที ทั้งนี้เพราะค่าดังกล่าวจะเป็นค่าที่ใช้คูณตัวเลขต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ในเส้นบอกขนาดต้นแบบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขนาดหัวลูกศร (Arrow size) หรือความสูงของตัวหนังสือ (Text height) รวมไปจนถึงค่าอื่นๆที่มีค่าของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแต่เราจะต้องรู้วิธีคำนวณหาค่าที่จะนำมากำหนดให้ได้มาตราส่วนที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งมีวิธีคิดในการคำนวณดังนี้ สูตรในการคำนวณหาค่า Use overall scale of สำหรับมาตราส่วนต่างๆ สมมุติว่าเราต้องการสร้างเส้นบอกขนาดในมาตราส่วน 1:75 การหาค่า Use overall scale of สามารถทำได้โดยนำเอา 75 หารด้วย 100 จากตัวอย่าง เมื่อเรานำ 75 หารด้วย 100 ก็จะได้ค่า Use overall scale of เท่ากับ 0.75 เป็นต้น ในกรณีที่คุณเขียนแบบโดยการกำหนดสัดส่วนแบบมิลลิเมตร คุณสามารถนำเอามาตราส่วนที่ต้องการมากำหนดได้เลย ยกตัวอย่างเช่น 1:75 ก็สามารถนำ 75 มากำหนดในช่อง Use overall scale of ได้เลยทันที   ตัวอย่าง การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาด CC-75 จากเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Create New Dimension Style คลิกเลือก New… เพื่อสร้างสไตล์ใหม่ ในกรอบหลังข้อความ New Style Name ใส่ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้กำหนดชื่อเป็น CC-75 ในกรอบหลังข้อความ Start With เลือกสไตล์ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสไตล์ใหม่ ในที่นี้ให้เลือกสไตล์ CC-100 คลิก Continue จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในข้อ C. ต่อไป   C. ในแท็ป Fit ให้กำหนดค่าในช่อง Use overall scale of ใหม่ตามค่าที่เราได้คำนวณไว้ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.75 คำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Fit เลือกแท็ป Fit เพื่อกำหนดค่า Use overall scale of ป้อนค่าตัวเลขที่เรราคำนวณได้ลงไป […]

บทเรียนที่ 141. DDIM กับการกำหนดตัวคูณค่าของตัวเลขบอกขนาด

July 20, 2017 Teerapat 0

โดยปกติทั่วไปแล้วค่าของตัวคูณหรือ Scale factor ของเส้นบอกขนาดจะถูกกำหนดไว้ที่ 1 เสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ได้เส้นบอกขนาดตามระยะจริงๆที่ผู้ใช้กำหนด แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดค่าของ Scale factor ใหม่ก็สามารถทำได้ดังตัวอย่างที่จะได้นำเสนอต่อไปนี้ ซึ่งการกำหนด Scale factor จะเป็นการนำค่าระยะทางที่ได้ของเส้นบอกขนาดมาคูณกับตัวคูณที่ผู้ใช้กำหนด ค่าของตัวเลขบอกขนาดที่ได้จึงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของระยะทางจริงกับตัวคูณแทน ตัวอย่าง วิธีการกำหนดค่าที่ใช้ในการปัดเศษของตัวเลขบอกขนาด A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป หากคุณคลิกถูกหน้าข้อความ Apply to layout dimensions only ตัวคูณจะมีผลเฉพาะการทำการทำงานในโหมด Paper space เท่านั้น คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Modify Dimension Style คลิกเลือกสไตล์ที่ต้องการ ในที่นี่้ราจะเลือกใช้สไตล์ Standard เลือก Modify เพื่อทำการแก้ไข คลิกแท็ป Primary Units ในกรอบหลังข้อความ Scale factor : กำหนดค่าตัวคูณที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 5 กดปุ่ม OK เมื่อกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager ใหกดปุ่ม Close   C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอน Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – คลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นในการเขียนเส้นบอกขนาด Specify second extension line origin: @1<0 – กำหนดระยะและมุมของเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <5.0000>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ ค่าที่ได้เกิดจากการนำค่าระยะ 1 คูณกับ 5 ซึ่งเป็นค่าแฟคเตอร์ที่กำหนดในข้อ B Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาดและกลับสู่โหมด Command ปกติของ AutoCAD

บทเรียนที่ 48. ย่อขยายวัตถุด้วยคำสั่ง SCALE

July 16, 2017 Teerapat 0

เส้นแบ่งของคำว่าย่อและขยายสำหรับคำสั่ง SCALE ใน AutoCAD คือหากผู้ใช้ทำการกำหนดค่าที่มีค่าน้อยกว่า 1 วัตถุที่ถูกเลือกไว้จะถูกย่อให้มีขนาดเล็กลง แต่ถ้ากำหนดค่ามากกว่า 1 วัตถุที่ถูกเลือกไว้จะถูกขยายขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนที่กำหนด ตัวอย่างที่ 1. การใช้คำสั่ง SCALE ย่อวัตถุให้มีขนาดเล็กลง A. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1×1 หน่วย Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1 – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน   B. ใช้คำสั่ง SCALE ย่อวัตถุให้มีขนาดเล็กลง Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้วกด ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกวัตถุที่สร้างในข้อ A Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุแล้ว Specify base point: _endp of – กด CTRL + คลิกเมาส์ขวา เลื่อก Endpoint แล้วคลิกตรงมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นฐานหรือจุดอ้างอิงสำหรับการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: 0.5 – พิมพ์ค่าที่ต้องการย่อขยายวัตถุลงไป ค่าน้อยกว่า 1 จะเป็นการย่อวัตถุให้เล็กลง ภาพที่ 1. ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง SCALE ในการย่อวัตถุให้เล็กลง   ตัวอย่างที่ 2. การใช้คำสั่ง SCALE ขยายวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น C. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1×1 หน่วย Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้วกด ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของรูปสี่เหลี่ยม Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @1,1 – พิมพ์ @1,1 เพื่อกำหนดความกว้างและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับ แต่ถ้าไม่พิมพ์ตัว @ นำหน้าจะหมายถึงการกำหนดค่าพิกัดแทน   D. ใช้คำสั่ง SCALE ขยายวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้วกด ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกวัตถุที่สร้างในข้อ C Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุแล้ว Specify […]

บทเรียนที่ 2. ทำความเข้าใจในข้อแตกต่างระหว่างคำว่าสัดส่วนกับมาตราส่วน

June 26, 2017 Teerapat 0

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเขียนแบบบนออโต้แคดนั้น มักจะมีคำถามเสมอว่าเส้นหรือวัตถุต่างๆที่เขียนลงไปนั้น จะต้องกำหนดระยะอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาตรงกับมาตราส่วนที่ต้องการ คำตอบส่วนใหญ่ที่ผมมักจะตอบออกไปว่า ก็แล้วแต่เราจะสมมุติให้มันเป็นครับ เราจะสมมุติให้ 1 หน่วยในออโต้แคดนั้นยาวเท่ากับ 1มิลลิเมตร 1เซ็นติเมตร 1เมตร 1กิโลเมตร 1ฟุต 1นิ้ว ก็ได้แล้วแต่ความต้องการของตัวผู้เขียนแบบเอง ส่วนมากเท่าที่พบในบ้านเรามักจะมีการสมมุติเพียงสองแบบคือสมมุติให้เท่ากับ 1มิลลิเมตร หรือเท่ากับ 1เมตรเท่านั้น ที่พบมากที่สุดคือการเขียนแบบโดยสมมุติให้ 1 หน่วยออโต้แคด = 1เมตร ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการเขียนแปลนฐานรากขนาด 1.50×2.00 ม. เวลากำหนดระยะในออโต้แคดเราก็ต้องกำหนดระยะเป็น 1.50×2.00 หน่วย แต่ถ้าเราสมมุติให้ 1 หน่วยออโต้แคด = 1มิลลิเมตร เวลาเรากำหนดระยะก็ให้กำหนดเป็น 1500×2000 หน่วยแทน จากย่อหน้าข้างต้นผมจะเรียกการสมมุตินี้ว่าเป็นการกำหนดสัดส่วนครับ เพื่อจะได้ใช้สื่อสารกับผู้ที่ต้องการจะศึกษาจากบทความภายในเว็บไซด์ต่อไป ส่วนคำว่ามาตราส่วนนั้นผมคิดว่าผู้ที่ทำงานเขียนแบบทุกท่านคงมีความเข้าใจ เป็นอย่างดีอยู่แล้วจึงขออนุญาตไม่นำมาเสนอในที่นี้อีก   ตัวอย่างที่ 1. การกำหนดสัดส่วนในการเขียนแปลนฐานรากขนาด 1.50×2.00 ม. ในกรณีที่สมมุติให้ 1 หน่วย = 1 เมตร Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 1.5 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 2 < 90 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: @ 1.5 < 180 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: C – พิมพ์ C แล้ว ENTER เพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น   ตัวอย่างที่ 2. การกำหนดสัดส่วนในการเขียนแปลนฐานรากขนาด 1.50×2.00 ม. ในกรณีที่สมมุติให้ 1 หน่วย = 1 มิลลิเมตร Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 1500 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 2000 < 90 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: @ 1500 < 180 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: C – พิมพ์ C แล้ว ENTER เพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น   จากตัวอย่างการกำหนดสัดส่วนทั้งตัวอย่างที่ 1 […]