บทเรียนที่ 89. QSELECT เลือกวัตถุโดยการกำหนดเงื่อนไข

กรกฎาคม 19, 2017 Teerapat 0

ในการเขียนแบบจริงๆภายใน Drawing ของเรามักจะประกอบไปด้วยวัตถุสารพัดชนิดและมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่อยู่รวมกันหรือแยกกันอยู่ตามลักษณะของชิ้นงาน หากเราต […]

บทเรียนที่ 55. GROUP & PICKSTYLE การจัดกลุ่มวัตถุแบบหลวมๆ

กรกฎาคม 17, 2017 Teerapat 0

การจัดกลุ่มของวัตถุใน AutoCAD มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันและนี่ก็เป็นอีกคำสั่งหนึ่งที่ใช้ในการสร้างกลุ่มของวัตถุขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเลือกวัตถุที่ต้ […]

บทเรียนที่ 27. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 3)

กรกฎาคม 15, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการเอาวัตถุที่เลือกไปแล้วออกและการเลือก วัตถุเพิ่มเติมจากเดิมโดยใช้คำสั่งย่อยในโหมดการเลือกวัตถุ คำสั่งที่ต้องการเสนอก็ค […]

บทเรียนที่ 26. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 2)

กรกฎาคม 15, 2017 Teerapat 0

ในตอนที่ 2. นี้ ผู้เขียนขอเสนอวิธีการเลือกวัตถุอีกสามแบบที่เหลือของ AutoCAD คือการเลือกวัตถุโดยใช้คำสั่งย่อย Last ALL และ Previous ทั้งสามคำสั่งนี้เป็ […]

บทเรียนที่ 25. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 1)

กรกฎาคม 15, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราป้อนคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวัตถุลงไป เรามักจะพบกับข้อความ Select object ที่แจ้งออกทางบรรทัดคำสั่งหรือ Command Line ข […]