วิธีการกำหนดความยาวของเส้น CrossHair

July 22, 2017 Teerapat 0

เส้นใยกากบาทที่คอยเลื่อนตำแหน่งตามการเคลื่อนที่ของเมาส์ หรือที่เราเรียกว่าเส้น CrossHair เราสามารถกำหนดความยาวของเส้นใยกากบาทนี้ได้โดยใช้คำสั่ง Options เลือกแท็บ Display ในกรอบ Crosshair size ให้ลากปุ่มปรับค่าไปทางขวามือ ค่ามากเส้น CrossHair ก็จะยาวมากขึ้นตามลำดับ วิธีการกำหนดความยาวของเส้น CrossHair เส้น CrossHair ในขนาดความยาวปกติ

วิธีการกำหนดขนาดของ PickBox

July 22, 2017 Teerapat 0

คุณผู้ใช้คงเคยสังเกตุเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆที่วิ่งตามการขยับของเมาส์เมื่อเข้าสู่โหมดสำหรับการเลือกวัตถุหรือเข้าสู่โหมด Select object ของแต่ละคำสั่ง หากเป้าที่ใช้คลิกเลือกวัตถุมีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไป คุณผู้ใช้สามารถปรับขนาดให้พอดีได้โดยใช้คำสั่ง Options แล้วเข้าไปในแท็บ Selection ในกรอบ Pickbox size ให้คุณลากปุ่มไปมาเพื่อปรับขนาด เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการให้กดปุ่ม Apply และ Ok ตามลำดับ การกำหนดขนาดของ PickBox

วิธีการกำหนดขนาดของจุด Grip

July 22, 2017 Teerapat 0

เมื่อคลิกลงบนวัตถุใดๆโดยที่ยังไม่ได้พิมพ์คำสั่งจะปรากฏจุด Grip หรือจุดสีน้ำเงินขึ้นตรงจุด Object Snap ของวัตถุนั้นๆ คุณสามารถกำหนดขนาดของจุดเหล่านั้นได้โดยใช้คำสั่ง Options แล้วเข้าไปกำหนดค่าในแท็บ Selection ตรงกรอบ Grip Size ให้คุณลากปุ่มไปมาเพื่อปรับขนาด เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการให้กดปุ่ม Apply และ Ok ตามลำดับ วิธีการกำหนดขนาดของจุด Grip จุดสีน้ำเงินแสดงจุด Grip ของวัตถุ

การสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆ

July 21, 2017 Teerapat 0

ขั้นตอนที่ 1. ไม่ว่าคุณต้องการจะสร้างกรอบกระดาษขนาดไหน มาตราส่วนเท่าไหร่ สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำคือต้องรู้ขนาดของกระดาษที่คุณต้องการก่อนว่ากระดาษแต่ละขนาด ว่ามีขนาด กว้าง x ยาว เท่าไหร่? ใน AutoCAD คุณสามารถเข้าไปดูขนาดกระดาษได้โดยใช้คำสั่ง PLOT แล้วเข้าไปดูได้ที่กรอบ Paper size ** ภาพที่ได้อาจแตกต่างกันออกไปตามความสามารถของเครื่องพิมพ์ ** ขั้นตอนที่ 2. หลังจากที่ทราบขนาดกระดาษที่ต้องการแล้วเราจะใช้คำสั่ง RECTANG สร้างรูปสี่เหลี่ยมที่เราจะใช้สมมุติเป็นกรอบกระดาษขึ้นมา ในมาตราส่วน 1:100 ก่อนเป็นลำดับแรก ในตัวอย่างต่อไปนี้เราจะสร้างกรอบกระดาษขนาด ISO A1 : 841 x 595 mm. ถ้าคุณใช้วิธีเขียนโดยกำหนดสัดส่วนแบบ 1 หน่วยเท่ากับ 1 เมตร ให้คุณกำหนดขนาดรูปสี่เหลี่ยมโดยให้กำหนดหน่วยเป็นเซนติเมตรแทน เช่น จาก 841 mm. ให้กำหนดเป็น 84.1 cm. และ 595 mm. เป็น 59.5 cm. แทน ดังนั้นเราจะต้องสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้มีขนาดเท่ากับ 84.1 x 59.5 หรือถ้าจะสร้างแนวตั้งก็ให้กำหนดเป็น 59.5 x 84.1 แทน ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการสร้างกระดาษในแนวตั้งหรือแนวนอน Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @84.1,59.5 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ @84.1,59.5 (อย่าลืมเครื่องหมาย @ นะครับเพราะถ้าไม่ดำหนดจะกลายเป็นระบุค่าพิกัดแทน)   ขั้นตอนที่ 3. เมื่อเราได้กรอบกระดาษขนาด A4 ในมาตราส่วน 1:100 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากคุณต้องการให้กรอบกระดาษที่สร้างขึ้น เป็นกรอบกระดาษขนาด A1 ในมาตราส่วน 1:75 ให้คุณใช้คำสั่ง SCALE ย่อกรอบสี่เหลี่ยมลง โดยมีสูตรในการคำนวนดังนี้ เมื่อเรานำมาแทนค่าจะได้ค่าเท่ากับ 75 / 100 = 0.75 เพราะฉะนั้นค่าที่เราจะต้องนำมากำหนดในคำสั่ง SCALE คือ 0.75 Command: S C A L E – พิมพ์คำสั่ง SCALE แล้ว ENTER Select objects: 1 found – คลิกกรอบกระดาษที่เราสร้างขึ้น Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Specify base point: _endp of – กด CTRL + คลิกขวา เลื่อก Endpoint แล้วคลิกตรงมุมใดมุมหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมเพื่อใช้เป็นฐานหรือจุดอ้างอิงสำหรับการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0>: 0.75 – ใส่ค่าที่ได้จากการคำนวณลงไป   คุณสามารถนำหลักการนี้ไปใช้กับการสร้างกรอบกระดาษในมาตราส่วนต่างๆได้ทุกมาตราส่วน […]

บทเรียนที่ 159. สิ่งที่ควรรู้ก่อนการสร้าง Block หัวลูกศรสำหรับเส้นบอกขนาด

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนที่ 149. ผู้เขียนเคยได้นำเสนอการกำหนดค่า Arrow size ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของหัวลูกศรกันไปแล้วแต่ยังไม่ละเอียดนัก ในคราวนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปเนื้อหาที่เกี่ยวกับการกำหนดขนาด Arrow size ในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งการกำหนดค่า Arrow size ดังกล่าวจะส่งผลกับขนาดของหัวลูกศรที่เราสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ในเส้นบอกขนาดโดยตรง หากมีการสร้างหัวลูกศรที่มีขนาดไม่สัมพันธ์กันกับการกำหนดค่าใน Arrow size แล้วละก็ จะส่งผลให้เส้นบอกขนาดที่เขียนออกมานั้นมีรูปแบบที่ไม่ตรงกับความต้องการทันที ก่อนอื่นมาดูขนาดของหัวลูกศรที่ได้จากการกำหนดค่าใน Arrow size แต่ละขนาดกันก่อนเพื่อหาแนวคิดในการหาขนาดของหัวลูกศรที่สัมพันธ์กับการกำหนดค่าในกรอบ Arrow size จากภาพจะสังเกตุเห็นว่าเมื่อเรากำหนดขนาด Arrow size เป็น 0.2 เราก็จะได้หัวลูกศรที่มีความยาว 0.2 เท่ากันกับที่กำหนด และเมื่อเรากำหนด Arrow size เป็น 0.3 เราก็จะได้หัวลูกศรที่มีความยาว 0.3 เช่นเดียวกัน และจะเป็นเช่นนี้กับทุกๆค่าที่เราได้กำหนดลงไปใน Arrow size จากข้อสังเกตนี้เราจึงสามารถนำมาหาขนาดของหัวลูกศรที่มีขนาดสัมพันธ์กันกับค่าที่จะกำหนดลงใน Arrow size ได้ โดยการหาค่าใดๆก็ได้ที่เมื่อนำมาคูณกับค่าที่กำหนดใน Arrow size แล้วได้ค่าเดียวกันกับค่าที่เราได้กำหนดลงไปใน Arrow size จากการทดลองของผู้เขียนค่าที่ได้ก็คือ 1 นั่นเอง ลองทดสอบดูโดยนำค่า 1 ไปคูณ 0.2 เราก็จะได้ค่า 0.2 เท่ากับที่เรากำหนดพอดีและเมื่อนำค่าใดๆมาทดสอบก็จะได้ค่าเดียวกันทุกๆครั้งไป ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าขนาดของหัวลูกศรที่จะสร้างขึ้นให้มีขนาดสัมพันธ์กันกับค่าที่จะกำหนดใน Arrow size ก็คือ 1 นั่นเอง มาดูกันต่อจากภาพที่ได้นำเสนอไว้ด้านบน หากเราทำการ Explode หรือระเบิดเส้นบอกขนาดและใช้คำสั่ง Erase ลบหัวลูกศรออก เราจะพบว่าเส้น Dim line จะเริ่มเขียนต่อจากหัวลูกศรออกไป ดังนั้นเวลาที่สร้างบล็อคหัวลูกศรอย่าลืมเส้นเชื่อมต่อระหว่างเส้น Ext line กับเส้น Dim line ด้วยและอย่าลืมกำหนดความยาวให้เป็น 1 หน่วยด้วยเพราะถ้ากำหนดค่าน้อยกว่า 1 เวลานำไปคูณกับค่าที่กำหนดใน Arrow size แล้วจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเส้นเชื่อมต่อกับเส้น Dim line ได้ เมื่อรู้ถึงที่มาที่ไปที่เราจำเป็นต้องกำหนดให้ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของบล็อคหัวลูกศรต้องมีขนาดเท่ากับ 1 หน่วยแล้วในบทเรียนถัดไปเราจะไปเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อคหัวลูกศรกันแบบเต็มเสียที