เทคนิคการใช้งาน SNAP ช่วยในการเขียนแบบ

July 22, 2017 Teerapat 0

SNAP คืออะไร? คือการบังคับให้เคอร์เซอร์กระโดดไปตามระยะที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากำหนดระยะ SNAP เท่ากับ 0.05 หน่วย เมื่อเราเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปในทิศทางใดเคอร์เซอร์ก็จะกระโดดไปในทิศทางนั้นตามระยะที่เรากำหนดไว้ทีละ 0.05 หน่วย ตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่ง Command: S N A P – พิมพ์ SNAP แล้ว ENTER Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Style/Type] <10.0000>: 0.05 – พิมพ์ค่าที่ต้องการลงไปแล้ว ENTER   สถานะของ SNAP มีสองสถานะคือ ON และ OFF ON = เปิดการทำงานของ SNAP ให้เคอร์เซอร์กระโดดไปตามระยะที่กำหนด OFF = ปิดการทำงานของ SNAP เคอร์เซอร์จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ   วิธีการกำหนดสถานะของ SNAP 1. กดปุ่ม F9 เพื่อสลับสถานะ On/Off 2. ใช้คำสั่ง SNAP แล้วพิมพ์ ON หรือ OFF เพื่อปิด-เปิด 3. ในแถบ StatusBar ของ AutoCAD คลิกแถบ SNAP เพื่อปิด-เปิด StatusBar ของ AutoCAD   SNAP มีประโยชน์อย่างไร? ช่วยลดการใช้งาน Object Snap ได้เป็นอย่างมากและเมื่อใช้งานร่วมกับ GRID และ ORTHO จะช่วยให้ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น   ตัวอย่างการนำ SNAP มาใช้งานแทนการกำหนด Object Snap ในการกำหนดจุดเชื่อมต่อกับวัตถุ A. ก่อนอื่นกด F9 เพื่อกำหนดสถานะให้เป็น OFF ก่อน B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วจบคำสั่ง C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นโดยให้คลิกจุดเริ่มต้นของเส้นใกล้กับจุดใดจุดหนึ่งของเส้นตรงเส้นแรก โดยที่ไม่ต้องกำหนด Object Snap D. ใช้คำสั่ง ZOOOM ดูบริเวณรอยต่อของเส้นที่ 1 และ 2 จะสังเกตเห็นว่าเส้นทั้งสองจะไม่เชื่อมต่อกันดังรูป การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = OFF   E. ต่อไปกด F9 เพื่อกำหนดสถานะให้เป็น ON F. กำหนด SNAP ให้มีค่าเท่ากับ 0.05 G. เขียนเส้นตรงขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเส้น (ย้ำนะครับว่าให้เขียนใหม่อีกหนึ่งเส้น) H. เขียนเส้นตรงอีกหนึ่งเส้นโดยให้จุดเริ่มต้นอยู่ใกล้ๆจุดปลายของเส้นตรงเส้นที่เพิ่งเขียนไปเมื่อสักครู่ D. ใช้คำสั่ง ZOOOM ดูบริเวณรอยต่อของเส้นที่ 3 และ 4 จะสังเกตเห็นว่าเส้นทั้งสองจะเชื่อมต่อกันโดยที่เราไม่ต้องกำหนดจุด Object Snap การเชื่อมต่อวัตถุโดยที่ไม่กำหนด Object Snap และ SNAP = ON

จำไม่ได้ว่าขยายแบบไปกี่เท่าจะทำอย่างไรดีให้แบบกลับมามีสัดส่วนตามเดิม

July 22, 2017 Teerapat 0

วันดีคืนดีเอาแบบขยายเก่าๆมานั่งแก้ไขใหม่ แต่จำไม่ได้ว่าขยายไปกี่เท่าจะทำไงดี ทริปนี้มีคำตอบให้คุณอีกเช่นเคย ลำดับแรกสำรวจดูว่าแบบที่เราต้องการ ย่อ-ขยายกลับมาให้ได้สัดส่วนมีอะไรบ้างที่จะสามารถนำมาเป็นระยะอ้างอิงได้ จากรูปที่นำมาเป็นตัวอย่าง จะเห็นว่าเราสามารถนำเอาความหนาของผนังที่เป็นก่ออิฐครึ่งแผ่นซึ่งส่วนมากจะหนา 0.10 ม.หรือเมื่อเปรียบเทียบจากขนาดของเสาที่มีขนาดเป็น 1.5 เท่าของผนังซึ่งน่าจะมีขนาดเท่ากับ 0.15 ม. เมื่อรู้เช่นนี้เราก็สามารถนำเอาระยะดังกล่าวมาเป็นระยะอ้างอิงในการย่อ-ขยายแบบให้กลับไปมีสัดส่วนตามปกติโดยใช้คำสั่ง SCALE ได้แล้วละครับ   ตัวอย่างการย่อขยายวัตถุโดยใช้จุด Object Snap ในการกำหนดระยะอ้างอิง 1. โหลดและเปิดไฟล์ detail.dwg เพื่อใช้ในการทดลอง 2. เรียกใช้คำสั่ง SCALE ในการย่อขยายแบบให้มีขนาดตามที่ต้องการ Command: S C A L E – พิมพ์ SCALE แล้ว ENTER Select objects: ALL – พิมพ์ ALL แล้ว ENTER เพื่อเลือกวัตถุทั้งหมดใน Drawing 10 found – แสดงวัตถุทั้งหมดที่ถูกเลือก Select objects: – ENTER เมื่อไม่ต้องการเลือกวัตถุใดๆเพิ่ม Specify base point: _cen of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Center แล้วคลิกตรงวงกลมเพื่อใช้เป็นจุดฐานในการย่อขยาย Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.8850>: R – พิมพ์ R เพื่อที่จะกำหนดค่าหรือระยะอ้างอิงในการย่อขยาย Specify reference length <1.0000>: _endp of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุด P1 Specify second point: _endp of – กด Ctrl + คลิกขวาเลือก Endpoint แล้วคลิกตรงจุด P2 Specify new length or [Points] <1.0000>: 0.15 – พิมพ์ขนาดของเสาที่เราคาดว่าจะเป็นลงไป 3. ใช้คำสั่ง DIST วัดขนาดของเสาดูว่ามีขนาดเท่ากับ 0.15 หน่วยใช่หรือไม่ 4. ใช้คำสั่ง DIST วัดขนาดของผนังดูอีกทีว่ามีขนาดเท่ากับ 0.10 หน่วยใช่หรือไม่ 5. ถ้าในข้อที่ 3 และ 4 ได้ระยะตามที่เราคาดหวังแสดงว่าเราสามารถย่อขยายวัตถุให้มีสัดส่วนตามที่ต้องการได้แล้วครับ

บทเรียนที่ 96. Object Snap ตอนการกำหนดจุด Insert ของ BLOCK

July 20, 2017 Teerapat 0

Object Snap ในจุด Insert ผู้เขียนเคยเขียนแนะนำไปแล้วครั้งหนึ่ง ในครั้งนั้นเป็นการนำเสนอตัวอย่างการใช้งานจุด Insert ที่เป็น Object Snap ของตัวหนังสือโดยเฉพาะ แต่ในคราวนี้ผู้เขียนจะแนะนำวิธีการใช้งานจุด Insert ที่เป็น Object Snap ของบล็อคกัน ซึ่งจุด Insert ของบล็อคที่กำลังกล่าวถึงจริงๆแล้วก็คือจุดที่เรากำหนดด้วยคำสั่ง BASE หรือจุด Base Point ที่เรากำหนดในขณะที่ทำการสร้างบล็อคนั่นเอง ตัวอย่าง ทดลองย้ายบล็อคด้วยคำสั่ง MOVE ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการโดยอาศัยจุด Insert ในการกำหนดตำแหน่งของบล็อค A. หากคุณยังไม่ได้สร้างบล็อค TRIANGLE ให้ดูวิธีสร้างในบทเรียนที่ 90 ก่อน เพราะเราจะนำมาใช้ในการทดลอง B. ใช้คำสั่ง INSERT นำเข้าบล็อค TRIANGLE เข้ามาใน Drawing จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Insert ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Insert คลิก Browse เลือกไฟล์ที่ต้องการ ในที่นี้ให้เลือก “TRIANGLE” ในกรอบ Name จะแสดงชื่อบล็อค “TRIANGLE” ดูค่า Factor ว่าเท่ากับ 1 หรือไม่ ถ้าไม่ให้ยกเลิกคำสั่งโดยกดที่ปุ่ม Cancel แล้วใช้คำสั่ง DDUNITS กำหนดค่า Insertion scale ให้เป็น Millimeters หรือเป็นค่าอื่นที่ตรงกันกับตอนที่เราสร้างบล็อคขึ้นมา ในกรอบ Block Unit จะมีค่าเป็น Millimeters หรือเป็นค่าอื่นที่เรากำหนดไว้ไม่สำคัญ ขอให้ค่า Factor เท่ากับ 1 ก็พอ เอาเครื่องหมายถูกหน้า Specify On-screen ออกเพราะเราต้องการกำหนดค่าในหน้าต่างนี้แทน (เราจะใช้ในกรณีที่เราทราบค่าพิกัดที่ชัดเจนเท่านั้น) กำหนดจุดพิกัดของ X ที่พิกัด 10 กำหนดจุดพิกัดของ Y ที่พิกัด 10 กดปุ่ม OK   C. ในกรณีที่มองไม่เห็นบล็อคที่นำเข้ามาให้ใช้คำสั่ง ZOOM ปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมกับการทำงาน D. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 9,9 – กำหนดค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: 11,9 – กำหนดค่าพิกัดที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   E. ใช้คำสั่ง MOVE ย้ายบล็อค TRIANGLE ให้ไปอยู่ที่จุดกึ่งกลางของเส้นตรงที่สร้างขึ้นในข้อ D. Command: M O V E – พิมพ์คำสั่ง MOVE แล้วกดปุ่ม ENTER Select […]

ภาพที่ 1. ภาพแสดงสถานะ ON ของคำสั่ง ORTHO

บทเรียนที่ 5. ORTHO กับ SNAP

June 26, 2017 Teerapat 0

ในออโต้แคดยังมีอีกหลายคำสั่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนแบบให้กับ ผู้ใช้งาน แต่ที่จะนำเสนอในบทเรียนนี้ก็คือคำสั่ง ORTHO และคำสั่ง SNAP ทั้งสองคำสั่งมีหน้าที่ วิธีการ และการกำหนดสถานะดังนี้ ในสถานะเปิดของคำสั่ง ORTHO เมื่อเราเขียนวัตถุใดๆลงไปก็ตาม คำสั่งจะช่วยบังคับวัตถุที่เขียนให้เคลื่อนทิศทางไปในแนวตั้งหรือในแนวนอน เท่านั้น และเมื่ออยู่ในสถานะปิดเราจะสามารถกำหนดทิศทางที่ต้องการได้อย่างอิสระ เหมาะสำหรับการเขียนวัตถุที่ไม่ต้องการให้ขนานเฉพาะกับแนวตั้งหรือแนวนอน ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะกำหนดสถานะปิดและเปิดของคำสั่ง ORTHO ได้จากการกดปุ่ม F8 สลับไปมา ส่วนคำสั่ง SNAP ในสถานะเปิดจะบังคับให้เคอร์เซอร์กระโดดไปตามค่าที่ได้กำหนดไว้ หากอยู่ในสถานะปิดเคอร์เซอร์ก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไม่กระโดดตาม ค่าที่ได้กำหนดไว้ ผู้ใช้สามารถสลับสถานะปิดและเปิดของคำสั่งได้โดยใช้ปุ่ม F9 ตัวอย่าง การกำหนดสถานะปิดเปิด ORTHO โดยการใช้ปุ่ม F8 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ทดลองกด F8 สลับไปมา 2-3 ครั้งสังเกตการแสดงผลของเส้นที่ปรากฏหาก ORTHO On จะได้ผลดังภาพที่ 1 แต่ถ้าหาก ORTHO Off จะได้ผลดังภาพที่ 2 แทน จากนั้นใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง ภาพที่ 1. ภาพแสดงสถานะ ON ของคำสั่ง ORTHO   ภาพที่ 2. ภาพแสดงสถานะ OFF ของคำสั่ง ORTHO   ตัวอย่าง การกำหนดสถานะปิดเปิด SNAP โดยการใช้ปุ่ม F9 เพื่อให้เห็นการทำงานของคำสั่งได้ชัดเจนให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ A. ใช้คำสั่ง LIMITS กำหนดมุมล่างซ้ายเท่ากับ 0,0 และมุมขวาบนเท่ากับ 15,10 Command: L I M I T S – พิมพ์ LIMITS แล้ว ENTER Reset Model space limits: Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: 0,0 – พิมพ์ค่าพิกัดกำหนดจุดมุมล่างซ้ายของ LIMITS Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 15,10 – พิมพ์ค่าพิกัดกำหนดจุดมุมขวาบนของ LIMITS   B. ใช้คำสั่ง GRID กำหนดระยะห่างของจุด GRID เท่ากับ 1 Command: G R I D – พิมพ์ GRID แล้ว ENTER Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow/Aspect]<10.00>: 1 – พิมพ์ 1 เพื่อกำหนดระยะห่างของการแสดงผลของจุด GRID   C. ใช้คำสั่ง ZOOM เรียกใช้คำสั่งย่อย All Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter […]