การเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD ด้วยอักขระ Unicode

July 21, 2017 Teerapat 0

นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกกว่า ง่ายกว่า เร็วกว่า และมีตัวอักษรพิเศษให้เลือกใช้เยอะกว่า ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำรหัสอะไรมากมายเพียงแค่ Copy และนำตัวอักษรที่คัดลอกนั้นไปวางในขณะที่เราพิมพ์ตัวหนังสือด้วยคำสั่ง TEXT หรือ DTEXT หรือจะเป็นคำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเขียนตัวหนังสือก็ได้ วิธีหาตัวอักษรพิเศษในตารางอักขระ Unicode A. เข้าไปที่เมนู Start ของ Windows แล้วพิมพ์คำว่า Character Map ลงในช่อง Search program and files แล้ว Enter B. จะปรากฎหน้าต่าง Character Map เสร็จแล้วทดลอง Copy & Paste ตัวอักษรพิเศษตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป หน้าต่าง Character Map   C. เมื่อทำตามตัวอย่างด้านบนแล้วแล้วให้ใช้คำสั่ง TEXT หรือ DTEXT เพื่อเริ่มคำสั่งเขียนตัวหนังสือเมื่อคำสั่งให้เราพิมพ์ตัวหนังสือเราก็กด CTRL+V เพื่อวางตัวอักษรที่คัดลอกมาลงไป ตัวอย่างการเขียนตัวเลข 6 ยกกำลัง 2 เมื่อตัวอักษรที่ต้องการปรากฏในช่อง Character to copy แล้วให้คลิกปุ่ม Select และ Copy ตามลำดับเสร็จแล้วนำไปวางในคำสั่งที่คุณใช้เขียนตัวหนังสือ   ตัวอย่างการเขียนตัวเลข 5 ยกกำลัง 4 หมายเลข 2074 เป็นรหัส Unicode ของตัวเลขยกกำลัง 4 คุณสามารถหารายละเอียดตัวอักขระตัวอื่นๆได้จาก google ฟอนต์บางฟอนต์ รหัส Unicode จะไม่เหมือนกันหากนำไปวางใน AutoCAD แล้วไม่ได้ผลดังตัวอย่างโปรดเลือกฟอนต์ใน Character map ให้ตรงกับที่ใช้ใน AutoCAD ดูการเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD เพิ่มเติม ดูการเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD ด้วย %% ร่วมกับรหัส ASCII เพิ่มเติม

การเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD ด้วย %% ร่วมกับรหัส ASCII

July 21, 2017 Teerapat 0

การเขียนตัวอักษรพิเศษในตอนนี้ ผู้เขียนขอเสนอวิธีการเขียนโดยใช้ %% ร่วมกับค่ารหัสตามตาราง ASCII ซึ่งสามารถเขียนได้ตามตัวอย่างต่อไปนี้ จากรูปตัวอย่าง เมื่อเราต้องการพิมพ์ตัวอักษร @ ใน AutoCAD เราจะต้องพิมพ์เป็น %%64 แทน ซึ่งค่า 64 ในตาราง ASCII จะตรงกับตัวอักษร @ ที่เราต้องการนั่นเอง คุณสามารถใช้วิธีการนี้กับตัวอักษรอื่นๆที่ต้องการได้ด้วยวิธีเดียวกัน ตารางรหัส ASCII ดูการเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD เพิ่มเติม ดูการเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD ด้วยอักขระ Unicode เพิ่มเติม

การเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD

July 21, 2017 Teerapat 0

เพื่อนๆเคยเห็นคีย์บอร์ดที่มีเครื่องหมาย ± © ° ¶ ¥ @ ไหมครับ ถ้าเรามีเหตุจำเป็นต้องเขียนลงในแบบ เราจะต้องทำอย่างไรทริปนี้แอดมินมีคำตอบมาให้ครับ การพิมพ์ตัวอักษรพิเศษเราก็ใช้คำสั่ง TEXT หรือ DTEXT ที่เราใช้เขียนตัวหนังสือนี่แหละครับเขียนตัวอักษรพิเศษเหล่านั้น แต่แทนที่เราจะพิมพ์ตัวอักษรพิเศษลงไปตรงๆเราจะต้องใช้ตัว %% นำหน้าแล้วตามด้วยรหัสของสัญลักษณ์ที่ต้องการเขียนลงไปแทน ซึ่งมีรายละเอียดและรูปแบบดังตารางต่อไปนี้ การเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD   ดูการเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD ด้วย %% ร่วมกับรหัส ASCII เพิ่มเติม ดูการเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD ด้วยอักขระ Unicode เพิ่มเติม

บทเรียนที่ 81. การเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD

July 19, 2017 Teerapat 0

โดยส่วนมากการเขียนตัวอักษรพิเศษใน AutoCAD จะเริ่มต้นโดยการพิมพ์เครื่องหมาย %% สองตัวติดกันแล้วตามด้วยตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด หรือตามด้วยรหัส ASCII หรือรหัส UNICODE ซึ่งรหัสทั้งสองแบบที่กล่าวถึงนั้นคิดว่าคุณผู้อ่านคงไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่นัก แต่ไม่ต้องตกใจครับเพราะมันไม่ได้ยากอะไร จริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ชุดตัวเลขของตัวอักษรที่เราใช้เขียนและอ่านเขียนกันตามปกติในทุกวันอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องจำเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเอาเฉพาะในส่วนที่เราต้องใช้งานอยู่บ่อยๆก็พอ ตัวอย่างที่ 1. ทดลองเขียนตัวอักษรพิเศษด้วย %% ร่วมด้วยตัวอักษรตามรูปแบบที่กำหนด A. ใช้คำสั่ง TEXT เขียนเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø Command: T E X T – พิมพ์คำสั่ง TEXT แล้ว ENTER Current text style: “Standard” Text height: 0.2000 – แสดงชื่อสไตล์และความสูงของตัวหนังสือที่จะใช้เขียน (อาจแตกต่างจากตัวอย่าง) Specify start point of text or [Justify/Style]: – คลิกจุดเริ่มต้นของตัวหนังสือในที่ต้องการตำแหน่งที่ต้องการ Specify height <0.2000>: – พิมพ์ความสูงที่ต้องการ Specify rotation angle of text <0>: – ระบุมุมของตัวตัวหนังสือที่ต้องการ ในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ ให้พิมพ์ตัว %%C ลงไปเสร็จแล้ว ENTER 2 ครั้ง ตารางการเขียนตัวอักษรพิเศษโดยใช้เครื่องหมาย %% ร่วมกับตัวอักษร และรหัส ASCII   ตัวอย่างที่ 2. ทดลองเขียนตัวอักษรพิเศษด้วย %% ร่วมด้วยเลขฐานสิบของรหัส ASCII B. ใช้คำสั่ง TEXT เขียนตัว @ Command: T E X T – พิมพ์คำสั่ง TEXT แล้ว ENTER Current text style: “Standard” Text height: 0.2000 – แสดงชื่อสไตล์และความสูงของตัวหนังสือที่จะใช้เขียน (อาจแตกต่างจากตัวอย่าง) Specify start point of text or [Justify/Style]: – คลิกจุดเริ่มต้นของตัวหนังสือในที่ต้องการตำแหน่งที่ต้องการ Specify height <0.2000>: – พิมพ์ความสูงที่ต้องการ Specify rotation angle of text <0>: – ระบุมุมของตัวตัวหนังสือที่ต้องการ ในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ ให้พิมพ์ตัว %%64 ลงไปเสร็จแล้ว ENTER 2 ครั้ง ตารางรหัส ASCII (ฐานสิบ)   ตัวอย่างที่ 3. ทดลองเขียนตัวอักษรพิเศษด้วยรหัส UNICODE C. เปิด Character Map ขึ้นมาใช้งาน ? สำหรับ Windows 8 เข้าไปหน้า Start แล้วพิมพ์คำว่า character map ลงไป   ? สำหรับ Windows 7 เข้าไปที่เมนู Start ของ Windows […]