บทเรียนที่ 171. เปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Dim ->Update

July 21, 2017 Teerapat 0

มาต่อกันด้วยคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันอีกสักหนึ่งคำสั่ง เอาไว้ให้คุณผู้อ่านได้เลือกเอาไปใช้งานตามความต้องการ ถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็ตามสบายครับ AutoCAD เตรียมไว้ให้คุณอยู่แล้ว คำสั่งที่จะนำมาเสนอในบทเรียนนี้คือคำสั่ง Dim->Update หรือจะใช้แค่ Dim->Up ก็ได้เพราะจะได้ผลเหมือนกันทั้งสองคำสั่ง มาดูรายละเอียดกันใช้คำสั่งกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 ด้วยคำสั่ง Dim -> Up A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน (ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167) ในข้อนี้คือการกำหนดว่าคุณผู้อ่านต้องการกำหนดสไตล์ไหนที่จะนำไปใช้งานหรือสไตล์ที่ต้องการเปลี่ยนมาเป็นนั่นเอง C. เข้าสู่โหมดของคำสั่ง DIM แล้วเรียกใช้คำสั่ง Up หรือ Update เพื่อเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER Dim: U P – พิมพ์คำสั่ง UP แล้ว ENTER Select objects: Specify opposite corner: 1 found – คลิกเลือกเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ Select objects: – ENTER เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ Dim: E X I T – พิมพ์คำสั่ง EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากคำสั่ง DIM

บทเรียนที่ 170. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง Matchprop

July 21, 2017 Teerapat 0

อีกหนึ่งวิธีที่ผมมักจะใช้ในการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing ไปเป็นเส้นบอกขนาดในสไตล์ที่ผมต้องการ แต่วิธีการนี้เราจะต้องมีเส้นบอกขนาดที่จะใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกคุณสมบัติหรือชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่เราต้องการอยู่ใน Drawing นั้นด้วย พูดง่ายๆก็คือเราจะทำการคัดลอกคุณสมบัติของเส้นบอกขนาดต้นแบบไปยังเส้นบอกขนาดที่เราต้องการเปลี่ยนสไตล์นั่นเอง ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 โดยใช้คำสั่ง Matchprop A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: E X I T – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ TT-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 E. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ (ให้เขียนไว้ใกล้ๆเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C) Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด […]

บทเรียนที่ 169. การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดด้วยคำสั่ง DDMODIFY

July 21, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ติดตามอ่านบทเรียนมาโดยตลอดคงพอจะคุ้นเคยกับคำสั่ง DDMODIFY นี้มาบ้างพอสมควร เพราะโดยหน้าที่ของคำสั่งนี้จะใช้ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆของวัตถุใน AutoCADได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุชิ้นเล็กชิ้นน้อย เป็นกลุ่ม หรือ เดี่ยว สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด หากคุณผู้อ่านต้องการจะแก้ไขคุณสมบัติใดๆของวัตถุขอให้นึกถึงคำสั่งนี้เป็นคำสั่งแรกครับ เพราะมันช่วยได้จริงๆ ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะเสนอวิธีการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่มีอยู่ใน Drawing จากสไตล์หนึ่งไปเป็นอีกสไตล์หนึ่ง ซึ่งในการเขียนแบบจริงๆเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสไตล์ของเส้นบอกขนาดไปมาตามความต้องการของผู้ใช้อยู่เสมอ ซึ่งวิธีการเปลี่ยนสไตล์นี้จะสะดวกกว่าการใช้วิธีการลบแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอย่างมาก จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรเรามาทดลองกันเลยดีกว่าครับ ตัวอย่าง การเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 A. หากยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 และ TT-100 ให้สร้างสไตล์เส้นบอกขนาดทั้งสองขึ้นมาก่อน ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 162 , 164 B. ใช้คำสั่ง DDIM กำหนดให้สไตล์ CC-100 เป็น Current Dimstyle ก่อน ดูวิธีการกำหนดในบทเรียนที่ 167 C. เรียกใช้คำสั่ง DIM เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนเส้นบอกขนาด และใช้คำสั่ง HOR (Horizontal) เพื่อเขียนเส้นบอกขนาดในแนวนอนดังนี้ Command: D I M – พิมพ์คำสั่ง DIM แล้ว ENTER เพื่อเข้าสู่โหมดของการเขียนและแก้ไขเส้นบอกขนาด Dim: H O R – พิมพ์คำสั่ง HOR แล้ว ENTER Specify first extension line origin or <select object>: – กำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นบอกขนาด โดยการคลิกเมาส์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ Specify second extension line origin: @4<0 – พิมพ์ระยะและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: @0.5<90 – พิมพ์ระยะห่างและทิศทางที่ต้องการเขียนเส้นบอกขนาด Enter dimension text <4.00>: – ENTER ผ่านเพื่อแสดงระยะที่วัดได้โดยอัตโนมัติ หรือพิมพ์ระยะที่ต้องการลงไปในกรณีที่ต้องการให้แสดงระยะแบบคงที่ Dim: EXIT – พิมพ์ EXIT แล้ว ENTER เพื่อออกจากโหมดการเขียนเส้นบอกขนาด   D. เรียกใช้คำสั่ง DDMODIFY เพื่อเปลี่ยนสไตล์ของเส้นบอกขนาดจากสไตล์ CC-100 ไปเป็น TT-100 Command: D D M O D I F Y – พิมพ์คำสั่ง DDMODIFY แล้ว ENTER จะปรากฏหน้าต่าง PROPERTIES ขึ้นมา – จากนั้นให้คลิกตรงเส้นบอกขนาดที่ต้องการเปลี่ยนสไตล์ – ในที่นี้ให้คลิกเส้นบอกขนาดที่สร้างขึ้นในข้อ C – หลังจากนั้นให้ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายวิธีการเปลี่ยนสไตล์เส้นบอกขนาด คลิกตรงแท็ป Misc มาที่ตัวเลือกของ Dim Style เลือกสไตล์ที่ต้องการ

บทเรียนที่ 168. วิธีลบและเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ขอนำเสนอวิธีการง่ายๆที่จะใช้จัดการกับสไตล์ของเส้นบอกขนาด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ เปลี่ยนชื่อ หรือ ลบสไตล์เส้นบอกขนาด ที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing เราจะเริ่มทำการทดลองเปลี่ยนชื่อสไตล์ของเส้นบอกขนาดกันก่อนและต่อจากนั้นจะทดลองลบสไตล์ของเส้นบอกขนาดที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing ในภายหลัง ตัวอย่าง การเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด และ การลบสไตล์เส้นบอกขนาด A. ในการทดลองต่อไปนี้จำเป็นที่จะต้องมีสไตล์เส้นบอกขนาดที่จะใช้ในการทดลอง หากยังไม่มีสามารถดูตัวอย่างได้จากบทเรียนที่ 162-164 B. ใช้คำสั่ง DDIM เพื่อเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดดังนี้ คำอธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาด คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ คลิกเมาส์ขวา เลือก Rename (หรือกด F2 แทน) เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการ   C. ทดลองลบสไตล์เส้นบอกขนาดที่ต้องการออกจาก Drawing ดังภาพต่อไปนี้ คำอธิบายวิธีการลบสไตล์เส้นบอกขนาดที่ไม่ต้องการออกจาก Drawing คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการลบ คลิกเมาส์ขวา เลือก Delete (หรือกดปุ่ม Del แทน) เสร็จแล้วคลิก Yes เพื่อยืนยันการลบ สไตล์เส้นบอกขนาดที่จะสามารถลบออกได้จะต้องไม่มีเส้นบอกขนาดสไตล์นั้นๆอยู่ใน Drawing และไม่มีสถานะที่ถูกใช้เป็นสไตล์ที่จะใช้เขียนเส้นบอกขนาดอยู่ในขณะนั้น (Current Dimstyle)

บทเรียนที่ 164. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ ริมขอบ-ริมขอบ

July 21, 2017 Teerapat 0

หลายท่านที่ได้ทำการทดลองสร้างสไตล์ CC-100 และ CT-100 มาแล้วคงพอจะเดาวิธีการสร้างสไตล์ TT-100 สำหรับใช้บอกระยะจาก ริมขอบ-ริมขอบ ได้โดยที่ผู้เขียนไม่ต้องแนะนำวิธีการสร้างสไตล์นี้ต่อก็ได้ แต่เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาผู้เขียนจึงขอนำมาเสนอในบทเรียนนี้อีกครั้ง เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป   ตัวอย่าง การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาด TT-100 สำหรับใช้บอกขนาดจากริมขอบ-ริมขอบ A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ผ่านมา B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Create New Dimension Style คลิกชื่อสไตล์ที่ต้องการนำมาเป็นต้นแบบ ในที่นี้ให้เลือกสไตล์ CC-100 คลิกเลือก New… เพื่อสร้างสไตล์ใหม่ ในกรอบหลังข้อความ New Style Name ใส่ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้กำหนดชื่อเป็น TT-100 ในกรอบหลังข้อความ Start With เลือกสไตล์ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสไตล์ใหม่ ในที่นี้ให้เลือกสไตล์ CC-100 ในกรอบหลังข้อความ Use for เลือกชนิดของเส้นบอกขนาดที่ต้องการสร้าง ในที่นี้ให้เลือก All dimensions คลิก Continue จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในข้อ C. ต่อไป C. ในแท็ป Symbols and Arrows ให้เปลี่ยนบล็อคหัวลูกศรในกรอบด้านล่างข้อความ First และ Second จากบล็อค Center ไปเป็นบล็อค Tick ให้หมด (ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 161) คำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Symbols and Arrows เลือกแท็ป Symbols and Arrows เพื่อกำหนดหัวลูกศร กำหนดหัวลูกศรตัวที่หนึ่ง โดยการคลิกตัวเลือกในกรอบข้างล่างข้อความ First เลือก User Arrow… เลือกบล็อค Tick แทนบล็อค Center เดิม เสร็จแล้วกด OK กำหนดหัวลูกศรตัวที่สอง โดยการคลิกตัวเลือกในกรอบข้างล่างข้อความ Second เลือก User Arrow… เลือกบล็อค Tick แทนบล็อค Center เดิม เสร็จแล้วกด OK คลิก OK   D. จะกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นให้กำหนดค่าดังภาพ คำอธิบายการกำหนดค่าในหน้าต่าง Dimension Style Manager คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการนำไปใช้งาน ในที่นี้ให้คลิก TT-100 คลิก Set Current เพื่อกำหนดให้สไตล์ที่เลือกเป็นสไตล์เริ่มต้นที่จะถูกใช้งานทันทีเมื่อถูกเรียกใช้โดยคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นบอกขนาด คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง […]

บทเรียนที่ 163. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ ศูนย์กลาง-ริมขอบ

July 21, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราได้ทำการสร้างเส้นบอกขนาดแบบ ศูนย์กลาง-ศูนย์กลาง หรือสไตล์ CC-100 เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปเราจะมาทำการสร้างเส้นบอกขนาดแบบ ศูนย์กลาง-ริมขอบ หรือสไตล์ CT-100 กันต่อโดยเราจะอาศัยเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ที่มีอยู่เป็นต้นแบบในการสร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CT-100 ขึ้นมา ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการกำหนดค่าต่างๆลงไป เพียงแค่เรากำหนดชื่อสไตล์ที่ต้องการและเปลี่ยนบล็อคหัวลูกศรหัวที่สองหรือ Second จากบล็อค Center ไปเป็นบล็อค Tick แทน เพียงเท่านี้เราก็จะได้เส้นบอกขนาดสไตล์ CT-100 ขึ้นมาใช้งานอีกหนึ่งสไตล์   ตัวอย่าง การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาด CT-100 สำหรับใช้บอกขนาดจากศูนย์กลาง-ริมขอบ A. ถ้าหากคุณยังไม่ได้สร้างเส้นบอกขนาดสไตล์ CC-100 ขึ้นมาให้คุณทำการสร้างสไตล์ CC-100 ขึ้นมาก่อน สามารถดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ผ่านมา B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Create New Dimension Style คลิกชื่อสไตล์ที่ต้องการนำมาเป็นต้นแบบ คลิกเลือก New… เพื่อสร้างสไตล์ใหม่ ในกรอบหลังข้อความ New Style Name ใส่ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้กำหนดชื่อเป็น CT-100 ในกรอบหลังข้อความ Start With เลือกสไตล์ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสไตล์ใหม่ ในที่นี้ให้เลือกสไตล์ CC-100 ในกรอบหลังข้อความ Use for เลือกชนิดของเส้นบอกขนาดที่ต้องการสร้าง ในที่นี้ให้เลือก All dimensions คลิก Continue จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในข้อ C. ต่อไป C. ในแท็ป Symbols and Arrows ให้เปลี่ยนบล็อคหัวลูกศรในกรอบด้านล่างข้อความ Second จากบล็อค Center ไปเป็นบล็อค Tick (ดูวิธีการสร้างในบทเรียนที่ 161) คำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Symbols and Arrows เลือกแท็ป Symbols and Arrows เพื่อกำหนดหัวลูกศร กำหนดหัวลูกศรตัวที่สอง โดยการคลิกตัวเลือกในกรอบข้างล่างข้อความ Second เลือก User Arrow… เลือกบล็อค Tick แทนบล็อค Center เดิม คลิก OK คลิก OK   D. จะกลับมาที่หน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นให้กำหนดค่าดังภาพ คำอธิบายการกำหนดค่าในหน้าต่าง Dimension Style Manager คลิกตรงชื่อสไตล์ที่ต้องการนำไปใช้งาน ในที่นี้ให้คลิก CT-100 คลิก Set Current เพื่อกำหนดให้สไตล์ที่เลือกเป็นสไตล์เริ่มต้นที่จะถูกใช้งานทันทีเมื่อถูกเรียกใช้โดยคำสั่งที่ใช้ในการเขียนเส้นบอกขนาด คลิกปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่าง Dimension Style Manager   […]

บทเรียนที่ 162. การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ ศูนย์กลาง-ศูนย์กลาง

July 21, 2017 Teerapat 0

หลังจากที่เราได้ทำการศึกษาส่วนประกอบต่างๆเส้นบอกขนาดมาระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้นำเอาความรู้ที่ได้มาสร้างเส้นบอกขนาดในรูปแบบที่เราต้องการเสียที ถ้าหากท่านผู้อ่านท่านไหนที่พึ่งมาอ่านบทเรียนนี้เป็นบทเรียนแรก ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้ทำการศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง DDIM เสียก่อน เพราะตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้ผู้เขียนจะไม่อธิบายเนื้อหาเดิมที่ได้อธิบายไปแล้วซ้ำอีกเพราะถือว่าได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้ว มาเริ่มต้นสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดแบบ ศูนย์กลาง-ศูนย์กลาง ในมาตราส่วน 1:100 กันเลย (ทำไมต้องเป็น 1:100 ติดตามได้ในบทเรียนที่ 165) เป็นเส้นบอกขนาดที่ใช้บอกระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดศูนย์กลาง เส้นบอกขนาดตัวนี้เราจะใช้บล็อคหัวลูกศร Center ที่เราได้สร้างเก็บไว้ในบทเรียนที่ 160 มาเป็นหัวลูกศรทั้งสองด้าน พร้อมกับกำหนดคุณสมบัติต่างๆที่จำเป็นให้กับเส้นบอกขนาดไม่ว่าจะเป็น มาตราส่วน สี ตัวหนังสือ และส่วนประกอบอื่นๆเพื่อให้ได้เส้นบอกขนาดดังที่ปรากฏในภาพตัวอย่าง   ตัวอย่าง การสร้างสไตล์เส้นบอกขนาด CC-100 สำหรับใช้บอกขนาดจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง A. เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ตรงกันให้ทำการสร้างไฟล์ใหม่ด้วยคำสั่ง NEW เสร็จแล้วเลือกไฟล์ต้นแบบชื่อไฟล์ acad.dwt B. เรียกใช้คำสั่ง DDIM ผ่านทาง Command : ของ AutoCAD จะปรากฏหน้าต่าง Dimension Style Manager จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏในรูป คำอธิบายประกอบภาพ Dimension Style Manager & Create New Dimension Style คลิกเลือก New… เพื่อสร้างสไตล์ใหม่ ในกรอบหลังข้อความ New Style Name ใส่ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้กำหนดชื่อเป็น CC-100 ในกรอบหลังข้อความ Start With เลือกสไตล์ที่จะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างสไตล์ใหม่ ในที่นี้ให้เลือกสไตล์ Standard ในกรอบหลังข้อความ Use for เลือกชนิดของเส้นบอกขนาดที่ต้องการสร้าง ในที่นี้ให้เลือก All dimensions คลิก Continue จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนในข้อ C. ต่อไป C. ในแท็ป Lines ให้กำหนดคุณสมบัติของเส้น Dimension line และเส้น Extension lines ดังรูป คำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Lines กำหนด สี ของเส้น Dimension line ให้เป็นสีแดง กำหนด สี ของเส้น Extension lines ให้เป็นสีเหลือง   D. ในแท็ป Symbols and Arrows ให้กำหนดหัวลูกศรตามที่ต้องการดังนี้ คำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป Symbols and Arrows กำหนดหัวลูกศรตัวแรก โดยการคลิกตัวเลือกในกรอบข้างล่างข้อความ First เลือก User Arrow… เสร็จแล้วเลือกบล็อคชื่อ Center กำหนดหัวลูกศรตัวที่สอง โดยการคลิกตัวเลือกในกรอบข้างล่างข้อความ Second เลือก User Arrow… เสร็จแล้วเลือกบล็อคชื่อ Center อีกที กำหนดขนาดของหัวลูกศรในช่อง Arrow size ในที่นี้ให้กำหนดเท่ากับ 0.20   E. ในแท็ป Text กำหนดคุณสมบัติต่างๆของตัวหนังสือดังรูป คำอธิบายการกำหนดค่าในแท็ป […]

บทเรียนที่ 158. ตัวอย่างการสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดตามลักษณะการใช้งาน

July 21, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการสร้างสไตล์เส้นบอกขนาดเพื่อให้ได้รูปแบบตามที่เราต้องการ ผู้เขียนขอยกเอาตัวอย่างเส้นบอกขนาดที่ใช้งานอยู่เป็นประจำมานำเสนอเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา ซึ่งจะมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันคือ แบบศูนย์กลาง-ศูนย์กลาง แบบศูนย์กลาง-ริมขอบ และ แบบริมขอบ-ริมขอบ ทั้งสามรูปแบบใช้บอกขนาดในหน้าที่และความหมายต่างกันขึ้นอยู่กับจุดหรือตำแหน่งที่ผู้เขียนแบบต้องการสื่อความหมายไปยังผู้อ่านแบบซึ่งจะช่วยให้การขึ้นชิ้นงานเป็นไปอย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย   มาดูหน้าที่ที่ผู้เขียนกำหนดให้เส้นบอกขนาดแต่ละแบบ แบบแรกแบบศูนย์กลาง-ศูนย์กลาง ใช้สำหรับบอกระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง แบบที่สองแบบศูนย์กลาง-ริมขอบ ใช้สำหรับบอกระยะจากศูนย์กลางถึงริมขอบ และแบบที่สามแบบริมขอบ-ริมขอบ ใช้สำหรับบอกระยะจากริมขอบถึงริมขอบ จะเห็นว่าทั้งสามแบบมีหน้าที่ต่างกันตามลักษณะหัวลูกศรที่ผู้ใช้กำหนดซึ่งในบทเรียนต่อไปเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างหัวลูกศรในรูปแบบที่เราต้องการขึ้นมาใช้งานกันโปรดติดตาม แบบศูนย์กลาง-ศูนย์กลาง ใช้สำหรับบอกระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลาง   แบบศูนย์กลาง-ริมขอบ ใช้สำหรับบอกระยะจากศูนย์กลางถึงริมขอบ   แบบริมขอบ-ริมขอบ ใช้สำหรับบอกระยะจากริมขอบถึงริมขอบ

บทเรียนที่ 109. กำจัดข้อมูลขยะด้วย PURGE

July 20, 2017 Teerapat 0

ข้อมูลขยะใน AutoCAD คืออะไร ก็คือข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละครับ อาจเกิดขึ้นจากการนำเข้าไฟล์หรือบล็อคด้วยคำสั่ง INSERT หรืออาจเกิดจากการสร้างสไตล์ LAYER TEXT DIMENSION หรือโหลด LINETYPE ขึ้นมาแล้วไม่ได้ใช้งานเป็นต้น ในการใช้งานในปัจจุบันเราอาจไม่เห็นความสามารถของคำสั่งนี้มากนักเพราะประสิทธิภาพของเครื่องเร็วขึ้น แรงขึ้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อปริมาณข้อมูลภายในไฟล์ที่เราใช้งานอยู่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้การ Render หรือแสดงผลทางจอภาพช้าลง บางทีอาจทำให้เครื่องแฮ้งค์ หรือร้ายแรงไปจนถึงขั้นทำให้ไฟล์เสียไปเลยก็ได้ คำสั่ง PURGE จะช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ได้เป็นอย่างมาก ใครยังไม่เคยลองใช้ก็ลองใช้ดูบ้างนะครับ ตัวอย่าง การลบข้อมูลขยะในไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งานอยู่ด้วยคำสั่ง PURGE A. ตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานคำสั่ง PURGE ท่านผู้อ่านสามารถใช้ไฟล์อื่นในการทดลองแทนก็ได้ B. เปิดไฟล์ที่ต้องการลบข้อมูลขยะออกจากไฟล์ขึ้นมาใช้งาน C. พิมพ์คำสั่ง PURGE ลงใน Command : ของ AutoCAD แล้ว Enter จะปรากฏหน้าต่าง Purge จากนั้นให้คลิกปุ่ม Purge หรือ Purge All D. ในกรณีที่คุณคลิกปุ่ม Purge All ไปแล้ว ให้สังเกตุดูว่าปุ่ม Purge All ยังสามารถคลิกได้อยู่อีกหรือไม่ ถ้ายังสามารถคลิกได้อยู่แสดงว่าข้อมูลขยะยังไม่หมดให้คุณคลิกซ้ำจนกว่าจะไม่สามารถคลิกได้อีกซึ่งแสดงว่าข้อมูลขยะได้ถูกลบออกไปหมดแล้ว

บทเรียนที่ 75. FONT รูปแบบตัวหนังสือ กับการใช้คำสั่ง STYLE เบื้องต้น

July 19, 2017 Teerapat 0

ต้องออกตัวก่อนครับว่าไม่ค่อยถนัดเรื่องฟอนต์เท่าไหร่ เพราะทุกวันนี้ผู้เขียนเองก็ใช้ฟอนต์อยู่เพียงฟอนต์เดียวครับคือฟอนต์ CordiaUPC (ฟอนต์มาตราฐานของ Windows) เพราะนอกจากรูปแบบจะเรียบง่ายแล้วยังสามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษและที่สำคัญมันมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบวินโดว์ในบ้านเราทุกเครื่อง ทำให้หมดปัญหาในการนำไฟล์ที่ใช้งานฟอนต์นี้อยู่ไปเปิดใช้งานในเครื่องอื่นๆ ต่างไปจากฟอนต์ประเภท .SHX ที่มีติดมากับระบบของ AutoCAD จะมีแต่ฟอนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากคุณต้องการใช้ฟอนต์ชนิดนี้ที่เป็นภาษาไทยคุณก็จะต้องหามาติดตั้งเพิ่มเอาเอง และเมื่อคุณนำไฟล์ที่ใช้งานฟอนต์ชนิดนี้ไปเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ไม่ได้ติดตั้งฟอนต์ไฟล์เดียวกันกับที่คุณใช้อยู่ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาคือตัวหนังสือที่เขียนไว้ในไฟล์จะแสดงผลออกมาเป็นภาษาต่างด้าวทำให้ไม่สามารถอ่านและเขียนเป็นภาษาไทยได้ ต้องทำการติดตั้งฟอนต์ไฟล์เดียวกันกับที่ติดตั้งในเครื่องของคุณก่อนจึงจะสามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยได้ และนี่ก็เป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมากกับการใช้ฟอนต์ประเภทนี้ แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถเรียกใช้งานฟอนต์ได้ตรงๆเหมือนกับโปรแกรมประเภท Word หรือ Excel ทั่วไปที่กำหนดฟอนต์แล้วสามารถนำมาพิมพ์ได้เลยทันที ใน AutoCAD เราจะต้องทำการสร้างสไตล์ตัวหนังสือขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงกับฟอนต์ที่ต้องการใช้งานก่อนจึงจะสามารถนำฟอนต์หรือแบบของตัวหนังสือที่ต้องการมาเขียนเป็นตัวหนังสือหรือข้อความที่ต้องการได้ และในตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้เราจะมาทำการสร้างสไตล์ CordiaUPC ขึ้นมาใหม่โดยใช้ฟอนต์ CordiaUPC ของระบบวินโดว์ที่มีอยู่ โปรดสังเกตว่าผู้เขียนใช้ชื่อสไตล์ชื่อเดียวกันกับชื่อของฟอนต์ ทั้งนี้เพียงเพื่อใช้สื่อความหมายของแบบตัวหนังสือเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องตั้งชื่อสไตล์เป็นชื่อเดียวกับฟอนต์เสมอไป   ตัวอย่าง การสร้างสไตล์ CordiaUPC โดยใช้ฟอนต์ CordiaUPC ของระบบวินโดว์ที่มีอยู่ A. พิมพ์คำสั่ง STYLE ลงใน Command : ของ AutoCAD จากนั้นให้กำหนดค่าต่างดังรูป คำอธิบายประกอบภาพ Text Style & New Text Style คลิก New เพื่อสร้างสไตล์ขึ้นมาใหม่ พิมพ์ชื่อสไตล์ที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้พิมพ์ชื่อสไตล์เป็น CordiaUPC คลิกปุ่ม OK ในรายการ Font Name : ให้เลือกฟอนต์ที่ต้องการ ในที่นี้ให้เลือกฟอนต์ CordiaUPC ในรายการ Font Style : ให้เลือก Regular กรณีที่เราต้องการตัวหนังสือในแบบหนาปกติ ในช่อง Height : ให้กำหนดค่าเป็น 0.00 เสมอ เพราะเราจะใช้วิธีการกำหนดความสูงในขณะที่เขียนตัวหนังสือเอง (วิธีนี้ช่วยให้เราไม่ต้องสร้างสไตล์ หลายสไตล์ในกรณีที่ความสูงของตัวหนังสือไม่เท่ากัน และง่ายต่อการแก้ความสูงของตัวหนังสือในภายหลัง) เสร็จแล้วกด Apply กด Close เพื่อปิดหน้าต่าง Text Style   B. ทดลองเขียนตัวหนังสือด้วยคำสั่ง TEXT Command: T E X T – พิมพ์คำสั่ง TEXT แล้วกด ENTER Current text style: “CordiaUPC” Text height: 2.5000 – Style “CordiaUPC” จะถูกเรียกใช้งานทันทีหลังจากที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยคำสั่ง STYLE Specify start point of text or [Justify/Style]: – คลิกจุดเริ่มต้นของตัวหนังสือในที่ต้องการตำแหน่งที่ต้องการ Specify height <2.5000>: 0.2 – พิมพ์ความสูงที่ต้องการ ในที่นี้ให้กำหนดเป็น 0.20 หน่วย Specify rotation angle of text <0>: – ให้ ENTER ผ่านไปเลยเพราะเรายังไม่ต้องการกำหนดมุมในตัวอย่างนี้ หลังจากนั้นให้สังเกตในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ที่กระพริบอยู่ให้พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการลงไป ในที่นี้ให้พิมพ์คำว่า TEXTลงไปจากนั้นให้ ENTER สองครั้งเพื่อจบคำสั่ง (การ ENTER เพียงครั้งเดียวเป็นการขึ้นบรรทัดใหม่) ตัวอย่างฟอนต์ตระกูล UPC ในระบบของวินโดว์