บทเรียนที่ 27. ว่าด้วยเรื่องของการเลือกวัตถุ Select Object (ตอนที่ 3)

July 15, 2017 Teerapat 0

ในบทเรียนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงการเอาวัตถุที่เลือกไปแล้วออกและการเลือก วัตถุเพิ่มเติมจากเดิมโดยใช้คำสั่งย่อยในโหมดการเลือกวัตถุ คำสั่งที่ต้องการเสนอก็คือคำสั่ง Undo Remove และ Add หน้าที่และการใช้งานคำสั่งย่อย Undo Remove และ Add Undo : ใช้ยกเลิกการเลือกวัตถุที่ผ่านมา Remove : เลือกเอาวัตถุที่ไม่ต้องการออก Add : ใช้เลือกวัตถุที่ต้องการเพิ่ม   ตัวอย่าง การยกเลิกวัตถุที่เพิ่งเลือกผ่านมาด้วยคำสั่ง Undo , เอาวัตถุที่เลือกไปแล้วออกด้วย Remove และการเลือกวัตถุเพิ่มเติมด้วย Add เขียนเส้นตรงขึ้นมาสามเส้นเพื่อใช้ทดลองคำสั่งดังนี้ A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 1 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 2 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   C. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงเส้นที่ 3 Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   D. ใช้คำสั่ง ERASE ในการทดลอง Command: E R A S E – พิมพ์คำสั่ง ERASE แล้วกดปุ่ม ENTER Select objects: 1 found – คลิกเลือกเส้นที่ 1 Select objects: 1 found, 2 total – คลิกเลือกเส้นที่ 2 Select objects: 1 found, 3 […]

No Picture

บทเรียนที่ 24. คำสั่ง U UNDO REDO ย้อนการทำงานของคำสั่งที่ใช้งานผ่านมา

July 15, 2017 Teerapat 0

หากใช้ U จะสามารถย้อนได้ทีละคำสั่งที่เรียกใช้งาน แต่ถ้าใช้ UNDO จะสามารถกำหนดได้ว่าจะย้อนคำสั่งเดียวหรือย้อนไปหลายคำสั่งก็ได้ ทั้ง U และ UNDO สามารถย้อนการทำงานของคำสั่งได้จนถึงคำสั่งแรกที่เปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานส่วน REDO จะใช้ในการย้อนกลับคำสั่ง U และ UNDO อีกทีหนึ่ง ตัวอย่างที่ 1. การใช้คำสั่ง U ย้อนการทำงานของคำสั่งที่ใช้งานผ่านมาทีละ 1 คำสั่ง A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมา 1 เส้น Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดจบของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง LINE เขียนรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา 1 รูป Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 1.5 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 1.5 < 90 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: @ 1.5 < 0 – บรรทัดนี้เราจะสมมุติให้เป็นจุดที่กำหนดมุมผิดแล้วเราต้องการที่จะย้อนกลับไปเพื่อกำหนดจุดใหม่ Specify next point or [Close/Undo]: U – พิมพ์ Undo undo U หรือ u เพื่อเรียกใช้คำสั่ง ย่อย Specify next point or [Close/Undo]: @ 1.5 < 180 – พิมพ์ความยาวและมุมใหม่ที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: C – พิมพ์ Close close C หรือ c เพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น   C. ทดลองใช้คำสั่ง U ครั้งแรก เพื่อย้อนกลับไปก่อนที่จะเรียกใช้คำสั่ง LINE ในข้อ B. Command: U – พิมพ์คำสั่ง U แล้วกดปุ่ม ENTER LINE – แสดงคำสั่งที่ถูกย้อนคำสั่ง โปรดสังเกตว่าเส้นที่เขียนในข้อ B จะหายไป   D. ทดลองใช้คำสั่ง U ครั้งอีกครั้ง เพื่อย้อนกลับไปก่อนที่จะเรียกใช้คำสั่ง […]

ภาพประกอบ ตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่งย่อย Undo และ Close ของ คำสั่ง LINE

บทเรียนที่ 3. กลับมาที่คำสั่ง LINE อีกครั้ง

June 26, 2017 Teerapat 0

หลายท่านคงสงสัยว่าแค่คำสั่งง่ายๆทำไมยังต้องกลับมาที่คำสั่งนี้อีก คำตอบคือมันยังไม่จบครับ ผมจะใช้คำสั่งนี้เป็นต้นแบบในการอธิบายวิธีการใช้งานคำสั่งย่อยที่มักจะพบ อยู่ในแต่ละคำสั่งของออโต้แคด เพราะนอกจากที่เราจะต้องศึกษาคำสั่งหลักแล้วเรายังมีความจำเป็นที่จะต้อง ศึกษาคำสั่งย่อยเหล่านี้ด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากในการเขียนแบบด้วยออโต้แคด คำสั่งย่อยเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคำสั่ง บางคำสั่งก็จะมีคำสั่งย่อยคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน วิธีการเรียกใช้คำสั่งย่อยก็เพียงแค่เลือกพิมพ์คำสั่งที่ต้องการคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งที่มีอยู่ในวงเล็บ […] ลงไปหรือจะเลือกพิมพ์เฉพาะตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งลงไปก็ได้ โดยให้สังเกตว่าตัวอักษรที่จะพิมพ์ลงไปนั้นจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ปรากฏ เท่านั้น จากตัวอย่างนี้ [Close/Undo] จะมีคำสั่งย่อยเพียงสองคำสั่งคือคำสั่งย่อย Close และ Undo ให้เราเลือกพิมพ์ตัวอักษร C หรือ U เท่านั้น โดยที่เราจะพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์เล็กก็ได้สามารถเรียกใช้คำสั่งย่อยได้เช่นกัน   ตัวอย่าง การเรียกใช้คำสั่งย่อย Undo และ Close ของ คำสั่ง LINE Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 1.5 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: @ 1.5 < 90 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: @ 1.5 < 0 – บรรทัดนี้เราจะสมมุติให้เป็นจุดที่กำหนดมุมผิดแล้วเราต้องการที่จะย้อนกลับไปเพื่อกำหนดจุดใหม่ Specify next point or [Close/Undo]: U – พิมพ์ Undo undo U หรือ u เพื่อเรียกใช้คำสั่งย่อย Specify next point or [Close/Undo]: @ 1.5 < 180 – พิมพ์ความยาวและมุมใหม่ที่ต้องการ Specify next point or [Close/Undo]: C – พิมพ์ Close close C หรือ c แล้วกดปุ่ม ENTERเพื่อจบคำสั่งพร้อมกับเขียนเส้นปิดจากจุดสุดท้ายไปยังจุดเริ่มต้น ภาพประกอบ ตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่งย่อย Undo และ Close ของ คำสั่ง LINE หมายเลขที่ปรากฏคือจุดที่ได้จากการทำงานในแต่ละบรรทัดของตัวอย่าง