บทเรียนที่ 88. กำหนดพื้นที่การแสดงผลทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ด้วยคำสั่ง VIEW

July 19, 2017 Teerapat 0

VIEW เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดพื้นที่ในการแสดงผลทั้งทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ์ แต่ในบทเรียนนี้เราจะทำการศึกษาเฉพาะในส่วนของการกำหนดพื้นที่และการเรียกมาแสดงผลทางจอภาพกันก่อน ซึ่งเราจะไม่เข้าไปถึงในรายละเอียดของการสั่งพิมพ์งานโดยการกำหนด VIEW ในบทเรียนนี้ ตัวอย่าง ทดลองสร้างและเรียกใช้งาน View1 View2 View3 และ View4 ทางจอภาพ A. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 กรอบที่ #1 ขึ้นมาดังนี้ Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @29.7,21 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ   B. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 กรอบที่ #2 ขึ้นมาดังนี้ Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 31.7,0 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 31.7,0 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @29.7,21 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ   C. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 กรอบที่ #3 ขึ้นมาดังนี้ Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,23 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 0,23 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @29.7,21 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ   D. ใช้คำสั่ง RECTANG สร้างกรอบกระดาษขนาด A4 กรอบที่ #4 ขึ้นมาดังนี้ Command: R E C T A N G – พิมพ์คำสั่ง RECTANG แล้ว ENTER Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 31.7,23 – กำหนดจุดเริ่มต้นที่ 31.7,23 Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @29.7,21 – กำหนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมที่ต้องการ   E. ใช้คำสั่ง TEXT เขียนตัวหนังสือที่มีข้อความว่า “AutoCAD 2004” มีความสูง 1 หน่วย ลงในกรอบกระดาษ กรอบที่ #1 […]

บทเรียนที่ 44. PAN เลื่อนตำแหน่งการแสดงผลบนจอภาพไปยังบริเวณที่ต้องการ

July 16, 2017 Teerapat 0

มานั่งตรวจสอบบทเรียนที่ได้นำเสนอไปแล้วว่ายังมีอะไรขาดเหลืออยู่อีก ก็เจอว่ายังมีคำสั่ง PAN ที่ยังไม่ได้นำเสนอทั้งๆที่น่าจะนำเสนอไปแล้วตั้งนาน มาที่คำสั่ง PAN กันเลยดีกว่าครับว่าคำสั่งนี้มีหน้าที่และวิธีการใช้อย่างไร หน้าที่ของคำสั่งนี้คือใช้เลื่อนบริเวณที่แสดงผลทางจอภาพไปยังบริเวณที่เราต้องการคล้ายๆกับคำสั่ง ZOOM แต่คำสั่ง PAN จะรักษาสัดส่วนในการแสดงผลให้คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง PAN เลื่อนตำแหน่งการแสดงผลบนจอภาพไปยังบริเวณที่ต้องการ A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: 10,10 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: 20,20 – พิมพ์ค่าพิกัดที่ระบุลงไป Specify next point or [Undo]: – ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. ใช้คำสั่ง PAN เลื่อนตำแหน่งการแสดงผลบนจอภาพไปยังบริเวณที่ต้องการ Command: P A N – พิมพ์คำสั่ง PAN แล้วกดปุ่ม ENTER Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu. – บนจอภาพจะปรากฏรูปมือให้กดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนไปยังบริเวณหรือพื้นที่ที่ต้องการเสร็จแล้วกดปุ่ม ESC คุณสามารถกดปุ่ม Scroll Mouse ค้างไว้เพื่อเรียกใช้คำสั่ง PAN ได้ครับ

ภาพประกอบ ตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่ง ZOOM คำสั่งย่อย All

บทเรียนที่ 6. Zoom Zoom Zoom แล้วก็ Zoom

June 26, 2017 Teerapat 0

ZOOM เป็นคำสั่งที่ถูกเรียกใช้งานมากที่สุดอีกคำสั่งหนึ่ง เพราะจอภาพที่เราๆท่านๆใช้กันทั่วไปก็ประมาณ 14-15 นิ้ว เมื่อเทียบกับกระดาษ A3 ยังน้อยกว่าด้วยซ้ำไป การซูมเข้าออกเพื่อย่อขยายการแสดงผลทางจอภาพจึงมีความจำเป็นมากในการทำงาน ซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่การเขียนแบบบนกระดาษทำไม่ได้ เราสามารถกำหนดระยะต่างๆได้ละเอียดมากเท่าที่เราต้องการ ทำให้แบบที่เราเขียนละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง ZOOM คำสั่งย่อย All A. ใช้คำสั่ง LINE เขียนเส้นตรงที่มีความยาว 3 หน่วยขึ้นมาหนึ่งเส้นดังนี้ Command: L I N E – พิมพ์คำสั่ง LINE แล้วกดปุ่ม ENTER Specify first point: – ใช้เมาส์คลิกเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของเส้นตรง Specify next point or [Undo]: @ 3 < 0 – พิมพ์ความยาวและมุมที่ต้องการ Specify next point or [Undo]: – กดปุ่ม ENTER เพื่อจบคำสั่ง   B. เรียกใช้คำสั่ง ZOOM Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : A – พิมพ์ A แล้ว ENTER Regenerating model. – ผลที่ได้ จอภาพจะทำการซูมและแสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ใน drawing รวมทั้ง LIMITS ที่ได้กำหนดไว้แล้วด้วย ภาพประกอบ ตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่ง ZOOM คำสั่งย่อย All ภาพที่ได้จากการทดลองของคุณอาจแตกต่างไปจากภาพตัวอย่างที่ปรากฏทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดจุดของ LINE และค่าของ LIMITS ที่แตกต่างกัน   ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง Zoom คำสั่งย่อย Extents C. ให้ใช้คำสั่ง Zoom อีกทีคราวนี้เรียกใช้คำสั่ง Extents แทน Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom แล้ว ENTER Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] : E – พิมพ์ E แล้ว ENTER Regenerating model. – ผลที่ได้ จอภาพจะทำการซูมและแสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ใน drawing ให้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภาพประกอบ ตัวอย่างการเรียกใช้คำสั่ง ZOOM คำสั่งย่อย Extents   ตัวอย่าง การใช้คำสั่ง Zoom ในการซูมเข้า-ซูมออก D. ให้ใช้คำสั่ง Zoom อีกทีคราวนี้ให้ทดลองพิมพ์ 0.8x ลงไปแทน Command: Z O O M – พิมพ์ Zoom […]